Hlavní stránka Českého rozhlasu Projekt Angola Portál   
HLAVNÍ STRÁNKA ČRo
AKTUALIZACE TOHOTO WEBU JE UKONČENÁ.
Tuto stránku jsme přesunuli do Archivu webů ČRo.
Uvedené informace proto nemusejí být aktuální a některé soubory mohou být nedostupné.
 
O projektu
Zakládání zemědělského školství ve válkou nejvíce zdevastované provincii v Angole
Institut tropů a subtropů Česká zemědělská univerzita v Praze
Institut tropů a subtropů Česká zemědělská univerzita v Praze
V rámci oficiální rozvojové pomoci České republiky Angole realizuje Institut tropického a subtropického zemědělství (Česká zemědělská univerzita v Praze) projekt "Ustavení Centra pro zemědělské vzdělávání v provincii Bié (Angola)".
 O projektu (formát MP3)
Lokalizace projektu právě do provincie Bié není náhodná. Jedná se o válkou nejhůře postiženou provincii jedné z nejdéle válčících zemí světa. Sedmadvacet let trvající občanská válka (připočteme-li i předcházející boj za nezávislost, nepoznala Angola mír bezmála čtyřicet let) zanechala kromě obrovských ztrát na životech, rozsáhlého zaminování, vylidnění celých krajů válečnými evakuacemi a samozřejmě hladu a chudoby, ještě jedno vážné dědictví. Tím je téměř úplná devastace zemědělství, přičemž je to právě agrární sektor, který v příštích letech vzhledem k chybějícímu průmyslu bude hlavním tvůrcem HDP a motorem poválečné obnovy země. Situace je o to naléhavější při uvědomění si skutečnosti, že provincie Bié, velká téměř jako Česká republika (nebo, jak provinciální činitelé rádi srovnávají, jako Portugalsko), nedisponuje ani jediným vzdělávacím zařízením orientovaným na zemědělství. V celé Angole (sedmnáctkrát větší než ČR) jsou pak zemědělské školy pouze tři!
cara
Aktuálně
Co nám tak trochu komplikuje život
Martin Lošťák11.07.2007
Kuito - Autor:Petr Holeček
I letos jsou - podobně jako loni - v Angolské republice Češi, kteří pracují na projektu Zahraniční rozvojové spolupráce ČR, ilegálně. Z pohledu angolského imigračního úřadu jsou zařazeni do stejné kategorie jako přistěhovalci z Konga, kteří v Angole bez povolení státu, jen po dohodě s tradičními lokálními autoritami, provozují diamantové doly a vyvážejí drahé kameny, a jiní dobrodruzi.
Proces získání pracovního víza v Angole ne připomíná příběh o Alence v Říši divů, která se pořád, navzdory všem získaným zkušenostem, nestačí divit, jak že je ta králičí nora hluboká. Angolská realita je daleko dokonalejší než nejabsurdnější momenty Hellerovy Hlavy XX. Takové situace by člověk nikdy nevymyslel, ty se tu zkrátka stanou.
   
Exkurze na fakultě v Huambu
Martin Lošťák11.07.2007
Exkurze - Autor:Martin Lošťák
Letos nabídne CZVB na trhu práce svoje první absolventy, středoškolsky vzdělané zemědělské techniky. Je jich sedmnáct, prošli čtyřletým sítem a vytrvali z původních takřka sto padesáti. Sami studenti, inspirováni termíny, které se ve škole naučili, s humorem mluví o přírodním výběru, míře úmrtnosti, biologickém odpadu a boji o přežití. Pro nevyvážené a zbídačené základní školství byli především bezprostředně po válce na střední školy příjímáni studenti bez nutných základních znalostí.
   
Demonstrativní farma v Kunje
Martin Lošťák09.07.2007
Farma v Kunje - Autor:Martin Lošťák
Centrum zemědělského vzdělávání v Kuitu získalo v loňském roce pro svoji praktickou výuku prostor na pozemcích přilehlých ke klášteru dominikánských sester v Kunje, předměstí Kuita. Dříve tu bylo nádraží na vytížené železniční lince spojující angolské pobřeží s vnitrozemskými sousedy Angoly, dnes tu jsou sklady soukromých dopravců, kteří vlak nahradili ruskými kamazy, a velkoobchod s potravinami, patřící Brazilcům a provozovaný Filipínci. Kromě toho se v Kunje takřka na zelené louce staví keramička na výrobu dlaždic, která už tu ovšem dávno stála za časů Portugalců.
   
Když jsem před rokem poprvé uviděla Kuito...
Klára Hendlová26.06.2007
Kuito - Autor:Ing. Jiří Hejkrlík
Kuito je hlavní město provincie Bié, která se nachází uprostřed Angoly. Mapa provincie má tvar připomínající srdíčko. Kuito je město velké pouze jako Čáslav, ale žije v něm něco kolem 200 000 lidí. Takže tu člověk nikdy není sám. Provincie Bié byla během občanské války téměř dokonale zničena. Říká se, že to byla nejpostiženější provincie v celé Angole, nicméně si nejsem jistá, jestli si to Biané nevymysleli a trochu nepřehánějí. Válce je již tři roky konec, ale je stále živá v celém okolí.
    FOTOGALERIE  |  
ARCHIV  
Další informace
Lokalizace projektu
Provincie Bié s hlavním městem Kuito (500 tis. obyvatel) se nachází na náhorní plošině centrální Angoly. Rozlohou 71 tis. km2 je srovnatelná s ČR, a jak provinční činitelé rádi srovnávají, s rozlohou Portugalska. Žijí zde přibližně 2 mil. obyvatel, z toho zhruba polovina ve čtyřech největších městech, mezi něž patří hlavní město Kuito a město Andulo.
   
Angola - informace
Vlajka Angoly - Autor: www.flags.com
   
Z vysilani
ČRo 1 - Radiožurnál 18. 1. 2005
ČRo 1 - Radiožurnál 16. 12. 2004
Nad věcí s vedoucím zastupitelského úřadu v Luandě ing. Robertem Kopeckým
O projektu - potřetí (ČRo 2 - Praha)
O projektu - podruhé (ČRo2 - Praha)
ČRo1 - Radiožurnál 6.11.2003
O projektu (ČRo2 - Praha)
Audio soubory jsou ve formátu MP3