Čím jsme to žili28. července  2015 v 10:17  

Čím jsme to žili v červenci 1990? aneb Horké léto toho roku

Všeruby - na obraze K. Liebschera - Foto: Public domain

Všeruby - na obraze K. LiebscheraFoto: Public domain

Horké to léto nebylo nijak zvlášť po meteorologické stránce (alespoň ve srovnání s rokem letošním to byl spíš průměr – viz přiložená tabulka červencových denních teplot), zato ve společnosti se toho odehrálo opravdu hodně. Kdy jindy zažili občané této republiky (tehdy ještě České a Slovenské Federativní) v průběhu jednoho měsíce (a ještě prázdninového) dva nové státní svátky, volbu prezidenta republiky, otevření nových hraničních přechodů směrem na západ, vyslovení důvěry nové vládě a současně zdražení potravin a pohonných hmot? Dost událostí na to, abychom o červenci roku 1990 mohli mluvit jako o žhavém měsíci.

Vývoj teplot v červenci 1990 - Foto:  Wikipedia Commons

Vývoj teplot v červenci 1990Foto:  Wikipedia Commons

Otevření hraničních přechodů do Německa
Na obraze K. Liebschera, pochází z 80. let 19. století, vidíme pohled na vesničku Všeruby v její poměrně idylické a romantické podobě. Vesnice se nachází v průsmyku mezi horou Jezvinec a podhůřím Českého lesa. Od července 1990 zde byl otevřen rušný hraniční přechod směrem do Německa, k městu Furth im Wald. 

Václav Havel a Jiří Kantůrek na návštěvě v ČsRo-1992 - Foto: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu

Václav Havel a Jiří Kantůrek na návštěvě v ČsRo-1992Foto: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu

 

Volba prezidenta
5. července došlo - v souvislosti s ustanovením nových vládních a parlamentních orgánů po červnových volbách – k nové volbě prezidenta republiky. Průběh a výsledek volby zachycuje záznam z Rozhlasových novin, jež byly vysílány téhož dne. 5. července byl rovněž slaven nově ustanovený státní svátek – Den věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Mohutné oslavy příchodu bratrů ze Soluně se odehrály především na jednom z nejvýznamnější poutních míst u nás – na moravském Velehradě. 

 

Volba prezidenta - 5.7.1990

Vložit na svůj web

 

Oslavy Cyrila a Metoděje-Velehrad

Vložit na svůj web

Velehrad - Foto: cs.wikipedia.org

Petr Pithart - předseda vlády ČR - Foto: Creative Commons (CC BY 3.0)

Petr Pithart - předseda vlády ČRFoto: Creative Commons (CC BY 3.0)

Další státní svátek...
…připadl hned na následující den. 6. červenec byl zasvěcen památce Mistra Jana Husa. Oslava se konala v jihočeském Husinci. Odkaz Jana Husa pro naši historii a především pro naši současnost připomněl předseda tehdejší České vlády Petr Pithart, který vyzval (národy Čechů i Slováků) k dokončení národního obrození. 

 

Petr Pithart k výročí upálení M.J.Husa

Vložit na svůj web

Husinec u Prachatic - Foto:  Wikipedia Commons

Husinec foto: wikipedia commons 

Iustitia neboli bohyně spravedlnosti
Před soudem si vyslechl rozsudek Miroslav Štěpán, jeden z hlavních politických představitelů předlistopadového režimu. (Byl členem ÚV KSČ, vedoucím tajemníkem Městského výboru KSČ v Praze a velitelem pražských Lidových milicí.) Ve zprávě Rozhlasových novin jsou uvedena všechna provinění, jež ke Štěpánovu odsouzení vedla. 

 

Odsouzení Miroslava Štěpána - 9.7.

Vložit na svůj web

Socha bohyně Justicie - Foto:  Wikipedia Commons

Zvýšení cen potravin-ilustrační snímek - Foto:  Wikipedia Commons

Zvýšení cen potravin-ilustrační snímekFoto:  Wikipedia Commons

Zdražení potravin
Názory na zvýšení cen potravin natáčela Barbora Tachecí. Tatáž reportérka se v příspěvku snaží posluchačům vysvětlit, proč byl tento (nepříliš populární) krok vlády nezbytný. 

 

Zvýšení cen potravin-9.7.

Vložit na svůj web

Schválení programového prohlášení federální vlády
3. července přednesl předseda vlády ČSFR Marián Čalfa programové prohlášení nové federální vlády. Toto prohlášení pak 11. července schválila Sněmovna lidu a Sněmovna národů.Vláda tím získala důvěru poslanců a mohla se ujmout vládnutí v následujícím dvouletém období. 

 

Programové prohlášení federální vlády-předneseno 3.7.

Vložit na svůj web

 

Schválení program.prohl.vlády-11.7.

Vložit na svůj web

Benzínová pumpa-historický snímek - Foto:  Wikipedia Commons

Benzínová pumpa-historický snímekFoto:  Wikipedia Commons

Dochází benzín!
Zpráva o tom, že se budou zvyšovat ceny pohonných hmot, způsobila, že benzín i nafta začaly velmi rychle mizet z čerpacích stanic. Zdražení nastalo od 19. července. Důvody tohoto opatření ve vysílání Československého rozhlasu vysvětloval redaktor Miroslav Dittrich.
Byl to opravdu rušný měsíc...ten první prázdninový v roce 1990! 

 

Zvýšení cen pohonných hmot-18.7.

Vložit na svůj web

Těžba ropy - ilustrační foto - Foto:  Wikipedia Commons

Těžba ropy - ilustrační foto. Wikipedia commons 

Nové články v rubrice

O archivu

Tento web vám nabízí to nejzajímavější, co má Český rozhlas ve svém archivu.


Jelikož se historie rozhlasu nejednou významně protnula s událostmi osudovými pro celou zemi, snažíme se z bohatého fondu ukázat co nejvíce.

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas