Čím jsme to žili29. května  2015 v 13:04  

Čím jsme to žili v květnu 1990? aneb Kde domov můj?

Josef Mathauser Praotec Čech na hoře Říp - Foto: Wikimedia Commons

Josef Mathauser Praotec Čech na hoře ŘípFoto: Wikimedia Commons

Kde domov můj? je nejen název a první slova naší hymny, v květnu roku 1990 se tento Tylův verš stal názvem velké výstavy, která s podtitulem 72 let Československa shrnovala nejdůležitější historické události našeho novodobého státu. Výstava se stala skutečně ojedinělou událostí, a tak není divu, že se k ní ve zpravodajských relacích média pravidelně vracela.

Tábor lidu 1. května 1890 na Střeleckém ostrově v Praze - Foto: Public domain

Tábor lidu 1. května 1890 na Střeleckém ostrově v PrazeFoto: Public domain

1. máj
Ale ještě předtím, než byla výstava zahájena (bylo to 4. května), proběhly v celé republice oslavy Svátku práce. 1. máj se ovšem v tomto roce slavil ve zcela jiné atmosféře, nežli tomu bylo v letech předchozích. A nepochybně také v jiné atmosféře, nežli tomu bylo v roce 1890, kdy se poprvé u této příležitosti sešel v Praze tábor lidu na Střeleckém ostrově. 

 

1.máj 1990 ve zvuku

Vložit na svůj web

K tématu zrušení trestu smrti - ryze ilustrační snímek - Foto: Wikimedia Commons

K tématu zrušení trestu smrti - ryze ilustrační snímekFoto: Wikimedia Commons

Zrušení trestu smrti
A ještě předtím, nežli začala výstava, konalo se zasedání Federálního shromáždění, jež schválilo mimo jiné novelu trestního zákona, kterou byl zrušen trest smrti. Současně pak schválilo také novelu školského zákona, kterou byla dosavadní školská soustava doplněna o školy soukromé a církevní; novela mimo jiné zakotvila akademické svobody. 

Ale teď už k té výstavě
Zahájena byla 4. května, konala se v paláci U Hybernů a slavnostního otevření se zúčastnil prezident Václav Havel, který se v zahajovacím projevu (viz přiložený zvuk) svěřil, co při této příležitosti prožívá poprvé. Při zahájení pohovořil také tehdejší ministr kultury, teatrolog Milan Lukeš. 

 

Výstava Kde domov můj-premiéry V.Havla

Vložit na svůj web

 

Zahájení výstavy Kde domoc můj-72 let Československa - Milan Lukeš

Vložit na svůj web

Palác U Hybernů v Praze 1 - Foto: Creative Commons (CC BY 3.0)

Palác U Hybernů v Praze 1 foto: creative commons 

Další sláva v jiném duchu
Po oslavách Svátku práce se ve zcela novém duchu odehrávaly také květnové oslavy osvobození. A to především v západních Čechách. Poprvé od roku 1948 byla na slavnostech západočeských měst, zejména však v Plzni, připomenuta úloha armády USA při osvobozování Československa v květnu 1945. 

 

Oslavy osvobození v Plzni-6.5.1990

Vložit na svůj web

Plzeň - oslavy osvobození - letecký snímek - Foto:  Wikipedia Commons

Plzeň - oslavy osvobození - letecký snímek - foto: wikipedia commons 

Rafael Kubelík-snímek z konce 30.let - Foto: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu

Rafael Kubelík-snímek z konce 30.letFoto: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu

Návrat slavné osobnosti
Zahajovací koncert tradičního hudebního festivalu Pražské jaro (12.5.) dirigoval tentokrát slavný Rafael Kubelík, který z naší země odešel po únoru roku 1948. Jeho pojetí Mé vlasti posluchače strhlo. Publikum zahrnulo dirigenta dlouhými ovacemi. 

 

Pražské jaro 1990

Vložit na svůj web

Podpis Rafaela Kubelíka - Foto:  Wikipedia Commons

Podpis Rafaela Kubelíka - foto: wikipedia commons 

Den rozhlasu na výstavě Kde domov můj?
18. května (ve výroční den začátku rozhlasového vysílání) se na výstavě Kde domov můj? v paláci U Hybernů konal Den rozhlasu. Garantem rozhlasové části výstavy byl Ivan Rössler. Více o tom ve zprávě Rozhlasových novin z toho dne; foto zastihuje Ivana Rösslera jako reportéra. 

 

Den rozhlasu na výstavě - Ivan Rössler

Vložit na svůj web

Začínali jsme žít prvními svobodnými volbami
Jakkoli se konaly až 8.-9. června, staly se volby jedním z hlavních témat květnového dění. Příprava prvních svobodných voleb do Sněmovny lidu Federálního shromáždění ovládala média v průběhu května stále intenzivněji. Volební boj v podobě, v jaké ho znaly jen generace, které ještě zažily těsně poválečná léta, se rozhořel plnou silou. O 101 křeslo do sněmovny se tehdy ucházelo 16 stran a hnutí. 

 

Příprava červnových voleb

Vložit na svůj web

Volební místnost - ilustrační snímek - Foto: cs.wikipedia.org

I hovězí podražilo - ilustrační foto - Foto: Public domain

I hovězí podražilo - ilustrační fotoFoto: Public domain

A zdražovaly se potraviny…
24. května 1990 vláda ČSFR rozhodla o odstranění záporné daně z obratu u potravin a potravinářských výrobků a o zvýšení jejich maloobchodních cen od 9. července 1990; vláda rozhodnutí představila jako první významný krok cenové liberalizace. Komentář Barbory Tachecí, který je přiložen, vysvětluje (názorně) detaily tohoto nijak populárního vládního rozhodnutí. 

 

Růst cen-komentář B.Tachecí

Vložit na svůj web

Odehrávala se i dramata
Vzpoura v ruzyňské věznici, která se rozhořela koncem května, probíhala za značně dramatických okolností.
Byl to dost pohnutý měsíc – květen 1990. Rozhodně bychom ho neoznačili – alespoň v prvním plánu – jako měsíc plný lásky. 

 

Vzpoura v ruzyňské věznici-28.5.

Vložit na svůj web

Ruzyně - věznice - Foto: Creative Commons (CC BY 3.0)

Ruzyňská věznice foto: creative commons 

Nové články v rubrice

O archivu

Tento web vám nabízí to nejzajímavější, co má Český rozhlas ve svém archivu.


Jelikož se historie rozhlasu nejednou významně protnula s událostmi osudovými pro celou zemi, snažíme se z bohatého fondu ukázat co nejvíce.

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas