Čím jsme to žili – v lednu 1990

Václav Havel - Foto:  Wikipedia Commons

Václav HavelFoto:  Wikipedia Commons

Naše návraty do doby před 25 lety budeme nyní fázovat měsíčními intervaly. Půjde o připomínky toho, co v oné době hýbalo veřejným životem…často však i oněch malých věcí, jež vytvářejí běžnou tvář života. V žádném případě nebudeme nic prožívat znovu (to prostě nejde). Jen v útržkovitých nahlédnutích připomeneme jisté okamžiky, které pamětníci zažili, jež těm, kteří je nepamatují, stojí za to evokovat.

Václav Havel - Foto: Wikimedia Commons

Václav HavelFoto: Wikimedia Commons

Do nového roku vstoupili jsme s novým prezidentem, jemuž na - rozdíl od předchozích - většina národa věřila. Věřila mu i tehdy, kdy – na Nový rok – prohlásil, že naše země nevzkvétá. Bylo tomu tak. 

 

V.Havel-novoroční projev-část

Vložit na svůj web

Václav Havel (snímek z roku 2006) - Foto:  Wikipedia Commons

Václav Havel (snímek z roku 2006)Foto:  Wikipedia Commons

Další události si shrneme v základních heslech. Doprovodíme je fotografiemi a několika záznamy dobového zpravodajství tak, jak je uchoval Archiv Českého rozhlasu. 

01.01.1990
Rozhodnutí o amnestii, které vyhlásil prezident republiky dnem 1. ledna, bylo embargováno do 19:30 hodin a pak již je přinesl rozhlas i televize a do zítřejších novin je připravily všechny noviny.
02.01.1990
Zhruba 31 000 odsouzených se nacházelo k 1. lednu v zařízeních tzv. Sboru nápravné výchovy. Na základě amnestie bude během tří týdnů propuštěno více než 20 000 vězňů, kteří jsou dosud ve výkonu trestu anebo ve vazbě. Ti z odsouzených, kteří mají dobré rodinné zázemí a pracovní příležitost, mohou být propuštěni okamžitě.
01.01.1990
Opět město Zlín s účinností od 1. ledna oznámila již v prosinci rada Jihomoravského KNV. K Novému roku město zdobily staronové nápisy na trasách vedoucích do Zlína, náměstích, budovách, dopisních papírech, pohlednicích atd. Hovoří se také o instalaci sochy T. G. Masaryka. 

Amnestie bývají příležitostí pro prezidenty udělat pěkné gesto. Mívají však tato gesta i své stinné stránky – což si občané tohoto státu ověřili od roku 1990 ještě jednou. 

Věznice Pankrác, z ulice Na květnici - Foto:  Wikipedia Commons

Věznice Pankrác, pohled z ulice Na květnici 

 

Gottwaldov přejmenován na Zlín

Vložit na svůj web

A nastala doba kácení pomníků, přejmenovávání ulic, náměstí – a dokonce i celých měst. 

Zlín-dříve Gottwaldov - Foto: Creative Commons (CC BY 3.0)

Zlín - dříve Gottwaldov02.01.1990 

Parlamentní komise na dohled šetření událostí 17. listopadu konstatovala, že Miloš Jakeš doznal svou politickou odpovědnost za tuto události, že byla uvalena vazba na Miroslava Štěpána z důvodné obavy z jeho útěku do zahraničí, a že je nutné dále prošetřovat další zásady pořádkových sil proti demonstrující veřejnosti.
04.01.1990
Omluvu čs. vlády za poválečný odsun sudetských Němců odmítá ve svém prohlášení Koordinační centrum Občanského fóra. Současně sdělilo, že považuje státní hranice za nedotknutelné a navracení majetku vysídleným Němcům za nepřijatelné.
04.01.1990
První kasino zahájilo svou činnost v pražském hotelu Fórum v režii a správě akciové společnosti Casinos Czechoslovakia. Hrací měnou byl americký dolar. 

Sovětští důstojníci s mapou-z vojen.prostoru Libavá - Foto: Creative Commons (CC BY 3.0)

Sovětští důstojníci s mapou-z vojen.prostoru LibaváFoto: Creative Commons (CC BY 3.0)

A vznikaly nové a nové komise, které stále intenzivněji vyšetřovaly, co se stalo, co se mohlo stát, co by se mělo stát. Ne vždy dospěly k jasnému cíli. Zato iniciativa za odchod Sovětských vojsk, která v těch dnech vznikla, se brzy svého cíle dobrala. Celkem Československo k 30. červnu 1991 v 925 transportech opustilo 73 500 vojáků a 39 000 rodinných příslušníků, 1 220 tanků, 2 500 bojových vozidel pěchoty a obrněných transportérů, 105 letadel, 175 vrtulníků a 95 000 tun munice. Poslední železniční transport přejel československou hranici 21. června 1991. 

 

 

Vyšetřovací komise

Vložit na svůj web

 

1. kolo jednání o odchodu sovětských vojsk 16.1.19990

Vložit na svůj web

05.01.1990
První vězňové na svobodě. Do sedmé hodiny ranní - jak hlásil rozhlas - bylo na základě amnestie prezidenta republiky o amnestii propuštěno z věznic již 11 602 odsouzených a obviněných. Podle mluvčího ministerstva spravedlnosti zbývá propustit ještě dalších 5000 osob. Jde o dosud největší amnestii v historii našeho státu, ale i v jiných zemích.
05.01.1990
Ještě týž den večer přinesla agentura ČTK zprávu, že 32letý pětkrát soudně trestaný vězeň z Jablonce nad Nisou vykopl v jednom domě v Sokolově dveře a vnikl do bytu 52leté ženy. Odcizil jí věci v hodnotě 3000 korun. V dalším domě zatáhl do sklepa 18letou dívku a pokusil se ji znásilnit. Nájemníci na její volání násilníka vyhnali. Zadržený muž bude stíhán pro trestné činy krádeže, vloupání, znásilnění, ublížení na zdraví a porušování domovní svobody.
05.01.1990
Zvláštní vlaky do Rakouska zavedly české a rakouské železnice ve dnech od 8. do 17. ledna. Rakouské železnice poskytují čs. turistům tarifní úlevu - nulový tarif včetně bezplatné jízdenky pro městskou dopravu ve Vídni. Smyslem tohoto prozatímního opatření je omezení cestování čs. turistů do Vídně motorovými vozidly. 

Prezident Havel předložil návrh nového státního znaku. Názory na něj byly různé…zejména mezi slovenskými představiteli. 

 

Návrh nového státního znaku 24.1.1990

Vložit na svůj web

Státní znak České a Slovenské federativní republiky - Foto: Public Domain

09.01.1990
Ministr vnitra Richard Sacher vystoupil v Televizních novinách, aby uvedl na správnou míru informace, které se šíří o dalším osudu Sboru národní bezpečnosti (SNB). Prvopočátkem se stala sebevražda náčelníka okresní správy SNB v Teplicích J. Petráčka, která bude důkladně vyšetřena a zevrubně objasněny okolnosti, které k ní vedly. Dnes je hlavním úkolem SNB nikoli represe, ale prevence, výchova, pomoc včetně humanitárního poslání.
09.01.1990
Namísto "soudruhu" se oslovuje nyní "pane", jak zní rozkaz ministra národní obrany Miroslava Vacka. Rovněž další úpravy základních řádů ozbrojených sil republiky jsou prováděny v souladu s přijatou úpravou Ústavy ČSSR.
10.01.1990
Devizové banky a směnárenská místa začaly prodávat čs. občanům devizové prostředky pro cesty do nesocialistických zemí (do výše 2000 Kč) a Jugoslávie (do výše 10 000 Kč) podle patného měnového kurzu. Tento nákup může čs. občan uskutečnit pouze jednou a jednorázově. 

Odtajněný dokument z archivu STB - Foto: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu

Odtajněný dokument z archivu STBFoto: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu

A další revoluční čin – byla zrušena správa vyšetřování Státní bezpečnosti (Stb) a zrušeny všechny útvary, jež měly za úkol bojovat „proti vnitřnímu protivníkovi“. 

 

Zrušení správy StB 16.1.89

Vložit na svůj web

Do naší země se začaly vracet význačné osobnosti, jež dosud žily v exilu (přijel např. písničkář Karel Kryl), přijížděly pak také slavné osobnosti světové hudby – mezi jinými osobní přítel Václava Havla rocker Frank Zappa. Pořád to byla ještě závratě poutavá doba!
 

 

Frank Zappa v Praze

Vložit na svůj web

Pamětní deska Karla Kryla v Novém Jičíně - Foto:  Wikipedia Commons

Frank Zappa - Foto:  Wikipedia Commons

Frank Zappa 

Autor:  Jiří Hubička, Tomáš Bělohlávek

Nové články v rubrice

O archivu

Tento web vám nabízí to nejzajímavější, co má Český rozhlas ve svém archivu.


Jelikož se historie rozhlasu nejednou významně protnula s událostmi osudovými pro celou zemi, snažíme se z bohatého fondu ukázat co nejvíce.

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas