Čím jsme to žili23. prosince  2014 v 11:45  

Oblouk se uzavírá… Čím jsme to žili - 52

Oblouk roku 1989 můžeme symbolicky vnímat jako čas mezi lednovým zatčením a uvězněním Václava Havla v době demonstrací, jež připomínaly odkaz Jana Palacha, a mezi zvolením téhož Václava Havla prezidentem republiky, k němuž došlo 29. prosince. Je to oblouk monumentální a otevírá celou řadu průhledů do souvisejícího dění. Tyto průhledy jsme se – v našem ročním seriálu – pokoušeli pootevřít.

Volba prezidenta …
…která se uskutečnila 29. prosince 89, se stala dominantní událostí konce roku 1989, událostí, která jakoby zatlačila do pozadí i tradiční oslavy vánočních svátků. 

 

Václav Havel zvolen novým prezidentem ČSSR 29.12.89

Vložit na svůj web

Václav Havel - snímek ze soukromí - Foto:  ČTK

Václav Havel - snímek ze soukromí 

Václav Havel-při vojenské přehlídce - Foto:  ČTK

Václav Havel-při vojenské přehlídceFoto:  ČTK

Prezidentova přísaha…
… a následný jeho projev z balkónu na 3. nádvoří Pražského hradu byly veřejností ostře sledovány. První vojenská přehlídka, kterou V. Havel ve funkci prezidenta uskutečnil, vstoupila do dějin pak především onou netradiční délkou Havlových nohavic. 

 

Prezidentská přísaha Václava Havla 29.12.89

Vložit na svůj web

 

 

Projev V. Havla na 3. nádvoří Pražského hradu 29.12.89

Vložit na svůj web

Panorama Pražského hradu - Foto: Creative Commons (CC BY 3.0)

Nicolae Ceaucescu v době své slávy - Foto: Public domain

Nicolae Ceaucescu v době své slávyFoto: Public domain

Oblouk opsal také osud …
…rumunského diktátora Ceaucesca. Byl to však oblouk tragický: rumunský absolutistický prezident, v roce 1968 u nás oslavně vítaný jako symbol svobodomyslnosti, byl za své kruté činy během své vlády ve velmi krátkém soudním řízení v Bukurešti odsouzen k smrti a se svou ženou Elenou okamžitě popraven.
 

 

Zpráva o trestu smrti pro N. Ceausescu 26.12.89

Vložit na svůj web

Ale i na oslavu Vánoc tehdy došlo…
…a mnoho osobností kulturního i veřejného života při nich vyslovovalo svá vyznání, svá přesvědčení a své naděje. V rozhlase tehdy – se svým přáním a vyjádřením svých nadějí – vystoupila také herečka Věra Galatíková. 

 

Vánoční zamyšlení V. Galatíkové 25.12.89

Vložit na svůj web

Čekání na Godota
A právě v tyto dny, v čase, který mnozí později připodobňovali vrcholné scéně z jakéhosi absurdního dramatu, zemřel v Paříži ve věku 83 let romanopisec a dramatik irského původu Samuel Beckett, nositel Nobelovy ceny za literaturu. Beckett si označení klasika „absurdního dramatu“ získal především svou slavnou hrou Čekání na Godota. 

 

Zpráva o úmrtí S. Becketta 26.12.89

Vložit na svůj web

Samuel Beckett - Foto: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu

Spisovatel a dramatik Samuel Beckett 

Nesnesitelná lehkost bytí…
…v ony dny tak často vzpomínaný román Milana Kundery (vzpomínaný nyní hlavně pro mnohoznačnost jeho názvu, nežli pro jeho obsah – protože o onom dynamickém čase nikomu nezbýval čas na to, aby četl literaturu!) se dočkal významného ocenění. Byl zařazen mezi 10 nejlepších románů 80. let 20. století. 

 

Nesnesitelná lehkost bytí zařazena mezi nejlepší díla 31.12.89

Vložit na svůj web

Milan Kundera - Foto: Creative Commons (CC BY 3.0)

Spisovatel Milan Kundera 

Okruh se uzavírá poděkováním…
…a to jednak tím, které zaznělo v posledních Rozhlasových novinách roku 89 z vysílání Československého rozhlasu, současně pak tím, které vyslovuji dnes, tedy na sklonku roku 2014 za tvůrce cyklu „Čím jsme to žili“. 

 

Poděkování Čs. rozhlasu posluchačům 31.12.89

Vložit na svůj web

Čím jsme to žili?
Celoroční cyklus, který jste na webové stránce Archivních a programových fondů Českého rozhlasu mohli sledovat od prvního do posledního týdne letošního roku, jsme připravovali s vědomím, že události staré 25 let nelze v žádném případě prožít znovu. Lze je nanejvýš připomenout, fragmentárně naznačit, stručně rekapitulovat. Naší snahou bylo nalézt a naznačit v dokumentárním materiálu vnitřní souvislosti. Poučeni vývojem, který po onom vzpomínaném roce nastal, mohli jsme už s odstupem v náznacích dodat stopu hodnocení. Rozhodně jsme se chtěli vyvarovat nánosu nostalgie, který tak často zaplavil mnoho jiných rekapitulací událostí onoho přelomového roku. Jsme totiž přesvědčeni, že nejvlastnější smysl historických ohlédnutí spočívá v tom, že nám poskytují příležitost vytěžit z poznání minulosti poučení pro budoucnost, možnost vyvarovat se toho, co se ve zpětném pohledu ukázalo být chybou, omylem. S nadějí, že i Vám, kteří jste cyklus „Čím jsme to žili“ sledovali, naše práce podobnou příležitost nabídla,Vám chceme poděkovat za pozornost, již jste cyklu po celý rok věnovali. 

"Říkejte nám pravdu!" volali posluchači před budovou Čs.rozhlasu v listopadu 89 - Foto: Soukromý archiv pana Růžičky

"Říkejte nám pravdu!" volali posluchači před budovou Čs.rozhlasu v listopadu 89 

Autor:  Jiří Hubička, Tomáš Bělohlávek

Nové články v rubrice

O archivu

Tento web vám nabízí to nejzajímavější, co má Český rozhlas ve svém archivu.


Jelikož se historie rozhlasu nejednou významně protnula s událostmi osudovými pro celou zemi, snažíme se z bohatého fondu ukázat co nejvíce.

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas