O archivu Českého rozhlasu

Depozitář archivu Českého rozhlasu - Foto: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu

Depozitář archivu Českého rozhlasuFoto: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu

Archiv je rodinné stříbro Českého rozhlasu. Rozsahem je to jeho největší útvar. V depozitářích tři patra pod zemí je uloženo na 80 tisíc hodin zvukových záznamů a 25 milionů stran písemných materiálů. O bohatství rozhlasové minulosti ale pečují i další útvary Archivních a programových fondů, které pracují jako kterýkoli jiný archiv či knihovna.  

Základní kontakt: 

Český rozhlas, odbor Archivních a programových fondů, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
Pracoviště: Římská 13, Praha 2
Obecný e-mail: archivy@rozhlas.cz
Telefon: +420 22 155 3310 

Vedoucím odboru Archivní a programové fondy je PhDr. Dušan Radovanovič. 

Čtěte také: Co zajišťují útvary rozhlasového archivu: SLUŽBY a CENÍK

Archiv
Jeho součástí je také badatelna, která poskytuje služby i veřejnosti. Archiv soustřeďuje, ukládá, zpracovává a zpřístupňuje veškerý archivní materiál z činnosti Českého rozhlasu a jeho předchůdců. Vedoucí archivu je Mgr. Eva Ješutová.
Provozní doba: pondělí až pátek 8:00 - 15:30 hod. 

Objednávky a hledání zvukových snímků pro zaměstnance ČRo má na starosti zvukařka Eva Vojáčková

Součástí Archivu je Gramoarchiv, ve kterém je přes 150 tisíc gramodesek a CD. Z jeho fondů čerpají zejména hudební redaktoři, režiséři a dramaturgové Českého rozhlasu, ale také dirigenti, interpreti, autoři a nejširší badatelská veřejnost. Prvním rozhlasovým záznamem na gramofonové desce z produkce firmy HMV byl projev prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka z roku 1928 k 10. výročí Československa. O fondy Gramoarchivu pečuje Kateřina Vondráčková

Fonotéka
Uchovává zvukové snímky na analogových a digitálních nosičích, kterých byste v jejím depozitáři napočítali více než 137 tisíc. Stará se o hudební a slovesné nahrávky. Fonotéku vede Jana Kameníková.
Provozní doba: pondělí až pátek 8.00 - 15.30 hod.
Telefon: 22 155 3318 

Hlavní katalog
Shromažďuje veškeré dostupné informace o hudebních snímcích. V jeho kartotéce je přes milion evidenčních lístků. Vede dokumentaci k hudebním snímkům natočeným v Praze, Bratislavě a v regionálních studiích v Brně, Ostravě, Plzni a Ústí nad Labem. Kromě vlastních nahrávek eviduje i snímky převzaté z hudebních vydavatelství (Supraphon, Panton, Opus), z Československé televize a nahrávky uložené ve Fonotéce na komerčních nosičích.
Hlavní katalog vede Jiří Zelenka.
Pracovní doba: pondělí až pátek 7:45 - 16:15 hod.
Telefon: 22 155 3333 až 3338 

Rešeršní oddělení a knihovna
Poskytuje rešeršní a knihovní služby pro potřeby všech útvarů Českého rozhlasu a odborné veřejnosti. Autorsky se podílí na pořadech Svět ve 20 minutách (ČRo Plus), ArtCafé (ČRo Vltava), On Air (Radio Wave) a Kdo je kdo (ČRo Plus). Rešeršní oddělení a knihovnu vede Tomáš Dufka

Knihovna je určena především pro práci redaktorů a tvůrčích pracovníků Českého rozhlasu, její služby jsou však po předchozí domluvě k dispozici i široké veřejnosti. Fond čítá téměř 80 000 svazků a je tematicky rozdělen do několika desítek vědních oborů, v rámci kterých je zastoupena např. technická literatura, příručky, beletrie, filosofie, přírodní vědy, výtvarnictví, dětská literatura, básně a mnoho dalších, včetně nejnovějších knižních novinek. Zvláštní místo v ní pak zaujímá oddělení týkající se rozhlasu a médií, jež obsahuje tituly z oblasti žurnalistiky, rozhlasové teorie, rozhlasových výzkumů i unikátní publikace k historii rozhlasového vysílání (např. kompletní programové týdeníky od roku 1923). 

Tituly z Knihovny ČRo lze po předchozí domluvě prezenčně studovat v prostorách badatelny ČRo (Římská 15, Praha 2) každou středu od 9,00 do 17,00

E-mail: knihovna@rozhlas.cz
Telefon: 221 553 345, 221 553 365 

Rozhlasová knihovna nabízí i unikátní pohledy na dějiny rádia - Foto: Rešeršní oddělení a knihovna

Autor:  Michal Ježek, Jiří Hubička

O archivu

Tento web vám nabízí to nejzajímavější, co má Český rozhlas ve svém archivu.


Jelikož se historie rozhlasu nejednou významně protnula s událostmi osudovými pro celou zemi, snažíme se z bohatého fondu ukázat co nejvíce.

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas