Služby archivu Českého rozhlasu

Depozitář zvukových snímků - Foto:  Archiv ČRo

Depozitář zvukových snímkůFoto:  Archiv ČRo

Služeb archivu Českého rozhlasu využívají především rozhlasoví pracovníci. Obrátit se na něj ale mohou také studenti, badatelé a veřejnost. V pražské budově v Římské ulici č. 13 je k poslechu a studování dokumentů k dispozici badatelna.

Pokud není uvedeno jinak, použijte k objednávání služeb kontakty, které jsou na stránce O archivu

Můžete si stáhnout také kompletní ceník služeb Archivních a programových fondů Českého rozhlasu. 

Zpracování rešerší
Pracovníci archivu zhotoví tematické rešerše podle požadavků zákazníka ze všech dostupných zdrojů Archivních a programových fondů ČRo. Rešerše mohou být dodány i v elektronické podobě ve formátech Microsoft Word (*.DOC) nebo Portable Document Format (*.PDF). 

Ceník zpracování rešerší od 1. 1. 2010

Pro zahraničí
Jednoduchá 300 Kč/hod.
Složitá 400 Kč/hod.
Kombinovaná 500 Kč/hod.
Elektronická (za každých započatých 20 záznamů)
Neupravená 20 Kč
Upravená podle zadavatele 60 Kč
+ hodinová sazba
+ příplatek za kancelářské práce 90 Kč/hod.
Tuzemsko
Pro komerční účely dtto jako zahraničí, v ostatních případech 50 % ceny pro cizinu.

Studentům jsou služby APF kromě pořizování kopií (režijní cena) poskytovány zdarma na základě potvrzení školy. Výjimka se týká pouze školou zadaných prací. Storno poplatek za neodebrané služby činí 50 % ceny. Ceny jsou bez DPH.

Poslech zvukových dokumentů
Poslech zvukových dokumentů z archivů ČRo lze zajistit po předběžné dohodě na tel. 221 553 310.   

Ceník poslechu zvukových dokumentů od 1. 1. 2008

Pro zahraniční badatele 300 Kč/hod.
Pro tuzemské badatele 200 Kč/hod.
Pro komerční účely 300 Kč/hod.
Uvedené ceny platí pro poslech maximálně 5 dokumentů.
Za každý další dokument 10 Kč

Pronájem notových materiálů
Pracovníci fondu hudebnin vás informují, zda se hudebnina v Českém rozhlase (včetně regionálních stanic) nalézá a jakým způsobem si ji můžete vypůjčit. Kontakty naleznete na stránce O archivu.  

Prodej not - viz Vydavatelství a nakladatelství ČRo 

Studium hudebnin a odborných publikací
Hudebniny a odborné publikace (rukopisy, dobové opisy, periodický a neperiodický tisk) je možné v badatelně ČRo studovat po předběžné domluvě s pracovníky fondu hudebnin. Kontakty naleznete na stránce O archivu.  

Kopie zvukových dokumentů pro studijní účely
Kopie zvukových dokumentů pořizujeme pouze pro studijní účely. Badatel musí předložit potvrzení školy o zadané školní práci.   

Ceník kopie zvukových dokumentů pro studijní účely
Kopie pro zahraničí smluvní cena
Kopie pro tuzemsko 200 Kč/hod.*)
Kopie pro tuzemsko – publicistika a zpravodajství, na které se nevztahuje autorský zákon 10 Kč/min.*)
minimálně 50 Kč/dokument

*) Cena za studijní kopii zvukového dokumentu nezahrnuje cenu použitého nosiče. Badatel doloží potvrzení školy o zadané školní práci.

Kalendárium
Publikace zaznamenávající výročí osobností a událostí (kulatá výročí). Publikaci je možné získat za úhradu na základě objednávky na e-mailové adrese dokumentace@rozhlas.cz

 

Nové články v rubrice

  • O archivu Českého rozhlasu

    Archiv je rodinné stříbro Českého rozhlasu. Rozsahem je to jeho největší útvar. V depozitářích tři patra pod zemí je uloženo na 80 tisíc hodin zvukových záznamů a 25 milionů stran písemných materiálů.

     
 

Diskuse

Český rozhlas si váží názoru posluchačů a má zájem o korektně vedenou diskusi. Vyhrazuje si proto právo skrýt příspěvky, které odporují dobrým mravům, jsou xenofobní, porušují platné zákony, poškozují dobré jméno Českého rozhlasu, nebo mají reklamní charakter.

Návod na použití diskusního systému DISQUS naleznete zde.

 
tyto komentáře používají systém Disqus

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2014 Český rozhlas