Služby archivu Českého rozhlasu

Depozitář zvukových snímků - Foto:  Archiv ČRo

Depozitář zvukových snímkůFoto:  Archiv ČRo

Služeb archivu Českého rozhlasu využívají především rozhlasoví pracovníci. Obrátit se na něj ale mohou také studenti, badatelé a veřejnost. V pražské budově v Římské ulici č. 13 je k poslechu a studování dokumentů k dispozici badatelna.

Pokud není uvedeno jinak, použijte k objednávání služeb kontakty, které jsou na stránce O archivu

Můžete si stáhnout také kompletní ceník služeb Archivních a programových fondů Českého rozhlasu. 

Zpracování rešerší

Pracovníci archivu zhotoví tematické rešerše podle požadavků zákazníka ze všech dostupných zdrojů Archivních a programových fondů ČRo. Rešerše mohou být dodány i v elektronické podobě ve formátech Microsoft Word (*.DOC) nebo Portable Document Format (*.PDF).

Ceník zpracování rešerší od 1. 3. 2013

Pro zahraničí
 Jednoduchá 300 Kč/hod.
Složitá 400 Kč/hod.
Kombinovaná 500 Kč/hod.
Elektronická (za každých započatých 20 záznamů) 
 Neupravená20 Kč
 Upravená podle zadavatele60 Kč
 + hodinová sazba 
+ příplatek za kancelářské práce 90 Kč/hod.
Tuzemsko
 Pro komerční účely dtto jako zahraničí, v ostatních případech 50 % ceny pro cizinu.

Studentům jsou služby APF kromě pořizování kopií (režijní cena) poskytovány zdarma na základě potvrzení školy. Výjimka se týká pouze školou zadaných prací. Storno poplatek za neodebrané služby činí 50 % ceny. Ceny jsou bez DPH.

Poslech zvukových dokumentů

Poslech zvukových dokumentů z archivů ČRo lze zajistit po předběžné dohodě na tel. 221 553 310.

Ceník poslechu zvukových dokumentů od 1. 3. 2013

 
Pro zahraniční badatele 300 Kč/hod.
Pro tuzemské badatele 200 Kč/hod.
Pro komerční účely 300 Kč/hod.
Uvedené ceny platí pro poslech maximálně 5 dokumentů. 
 Za každý další dokument10 Kč

Kopie zvukových dokumentů pro studijní účely

Kopie zvukových dokumentů pořizujeme pouze pro studijní účely. Badatel musí předložit potvrzení školy o zadané školní práci.
Ostatní zájemci mohou získat kopie rozhlasových nahrávek pouze prostřednictvím Oddělení podpory vydavatelství a nakladatelství po uzavření licenční smlouvy - viz Prodej licencí.

Ceník kopie zvukových dokumentů pro studijní účely

Kopie pro zahraničí smluvní cena
Kopie pro tuzemsko 200 Kč/hod.*)
Kopie pro tuzemsko – publicistika a zpravodajství, na které se nevztahuje autorský zákon10 Kč/min.*)
 minimálně50 Kč/dokument
Kopie z digitálních úložišť ČRo 100 Kč/hod.*)
 minimálně50 Kč/dokument

*) Cena za studijní kopii zvukového dokumentu nezahrnuje cenu použitého nosiče. Badatel doloží potvrzení školy o zadané školní práci.

Nové články v rubrice

 • 30.1.2017     Video  rubrika: O archivu

  Archivace pro případ katastrofy

  Archiv Českého rozhlasu pečuje o historické záznamy mimořádné hodnoty. Rozhlas navíc ukládá každou hodinu svého vysílání. Jak objem digitálních dat zálohovat i v případě extrémního nebezpečí? Experti debatovali o nové...

   
 • O archivu Českého rozhlasu

  Archiv je rodinné stříbro Českého rozhlasu. Rozsahem je to jeho největší útvar. V depozitářích tři patra pod zemí je uloženo na 80 tisíc hodin zvukových záznamů a 25 milionů stran písemných materiálů. O bohatství rozhlasové...

   

O archivu

Tento web vám nabízí to nejzajímavější, co má Český rozhlas ve svém archivu.


Jelikož se historie rozhlasu nejednou významně protnula s událostmi osudovými pro celou zemi, snažíme se z bohatého fondu ukázat co nejvíce.

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas