Zklamání. Potupa. Radost. Rádio Retro připomnělo atmosféru podzimu 1938

Benito Mussolini, Adolf Hitler, Paul Otto Gustav Schmidt a Neville Arthur Chamberlain - Foto: bundesarchiv.de   , Wikimedia Commons,  CC-BY-SA 3.0

Benito Mussolini, Adolf Hitler, Paul Otto Gustav Schmidt a Neville Arthur ChamberlainFoto: bundesarchiv.de , Wikimedia Commons, CC-BY-SA 3.0

Protože dnes už nejsou k dispozici pamětníci krizového podzimu, mizí povědomí o silné emoci konce září 1938, ale rozhlasový archiv nabízí pestrou směs nejrůznějších proslovů a zpráv, které ji dokládají. Včetně vyhlášení mobilizace.

Několik hodin nahrávek nesoucích v sobě emoci vzepětí a zklamání z událostí sklonku první republiky Československé nabídl další digitální stream Českého rozhlasu. Jeho záběr začíná létem 1938 a uvádí kompletní záznam závěrečné scény X. Všesokolského sletu, jejíž motto znělo „dobudujeme a ubráníme“. Ani reportér Franta Kocourek, ani jeho posluchači a Sokolstvo by ještě v té chvíli nechtěli uvěřit, jak potupný konec bude mít první dvacetiletí naší samostatnosti. 

Rádio Retro „Mnichov 1938“ vysílalo od 29. září do 27. října 2018 na webu rozhlas.cz, na Play.cz nebo v pozemním digitálním vysílání DAB+. Několik vzácných snímků si můžete trvale přehrát v Audioarchivu.

„Věnovali jsme mnoho prostoru 50. výročí invaze vojsk v roce 1968 a jakkoli z roku 1938 nemáme zdaleka tolik archivních nahrávek, chceme poukázat na to, že před 80 lety se rozhlas podobnou měrou jako v období Pražského jara 68 zasloužil o informování veřejnosti a udržení klidu mezi obyvatelstvem,“ popisuje ředitel programu Ondřej Nováček. 

Mrazivé projevy 

Obyvatelé Chebu zdraví německé jednotky vstupující v říjnu 1938 do města - Foto: bundesarchiv.de   , Wikimedia Commons,  CC-BY-SA 3.0

Obyvatelé Chebu zdraví německé jednotky vstupující v říjnu 1938 do městaFoto: bundesarchiv.de , Wikimedia Commons, CC-BY-SA 3.0

Protože dnes už nejsou k dispozici pamětníci krizového podzimu, mizí povědomí o silné emoci konce září 1938, ale rozhlasový archiv nabízí pestrou směs nejrůznějších proslovů a zpráv, které ji dokládají. „Dobové archivní snímky nesoucí hlasy politiků a veřejně činných osobností jsou dost možná lepším rezervoárem nálady a atmosféry než kdekteré filmové záběry,“ je přesvědčen dramaturg Rádia Retro Tomáš Černý. 

„My si obyčejně spojujeme pohnutí a pláč na rozhlasové vlně spíše s Alexandrem Dubčekem v proslulém projevu po návratu z Moskvy, ale vypjaté, hluboce a upřímně patetické projevy vysílané po konferenci v Mnichově jsou ještě mrazivější a dotýkají se i člověka, který o historii neví mnoho.“ 

Štěpánkův projev 

Československý rozhlas vysílal ústy herce a legionáře Zdeňka Štěpánka zprávy o odstoupení Sudet, ale vzápětí také výzvy ke klidu. K mikrofonu s nimi předstupovali nejen politici, ale všechny naše sportovce oslovil kupříkladu i první sportovní reportér Josef Laufer. 

Na mapě je zřetelný rozsah územních ztrát tehdejšího státu. Po necelém půlroce byl na zbývajícím území zřízen Protektorát Čechy a Morava a Slovenský štát - Foto: Národní muzeum Praha,  eSbírky – kulturní dědictví on-line,  CC BY 4.0

Praktické dopady zmenšení území Československa rozebírá přednáška o možnostech turistiky po Mnichovu. A vedle mnoha archivních nahrávek uvádíme také moderní dokumentární pořady věnované dopadu oddělení Sudet, vyprávíme profesní příběh reportéra Franty Kocourka a mnoho dalšího. 

Nové články v rubrice

O archivu

Tento web vám nabízí to nejzajímavější, co má Český rozhlas ve svém archivu.


Jelikož se historie rozhlasu nejednou významně protnula s událostmi osudovými pro celou zemi, snažíme se z bohatého fondu ukázat co nejvíce.

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas