Reportáže umění4. prosince  2015 v 08:15  

Cestování s archivem – aneb vzhůru do Prachatic

Prachatice-náměstí - nová radnice - Foto: Jiří Hubička

Prachatice-náměstí - nová radniceFoto: Jiří Hubička

Když v roce 1970 natáčel literární historik a někdejší rozhlasový redaktor a šéf vysílání pro děti a mládež Vladimír Kovářík cyklus pořadů pod společným názvem „Odkazy“, byl při svých výletech po Čechách odkázán výhradně na slovo. Ostatně tak, jako mnoho generací rozhlasáků před ním i po něm. Netušil samozřejmě tehdy, před 45 lety, že rozhlas jednou bude mít možnost zprostředkovávat i obraz. Nikoli v rámci klasického vysílání, to samozřejmě je a zůstane doménou zvuku. Ale v té své složce programové práce, která využívá možností internetu.

Libínská rozhledna nad Prachaticemi - Foto: Jiří Hubička

Libínská rozhledna nad PrachaticemiFoto: Jiří Hubička

A tak si dnes ve třech zvukových ukázkách na této stránce připomeneme pořad, který docent Kovářík (spolu s redaktorem Milanem Navrátilem) natočil o historii jihočeského města Prachatice. My si tento pozoruhodný výklad o starobylém městě z rozhlasového archivu dnes doplníme obrázky, které jednotlivá místa, o nichž je řeč, doloží ve vizuální podobě. 

 

Pořad o Prachaticích-1.část-1970

Vložit na svůj web

Prachatice-městské brány - Foto: Jiří Hubička

Prachatice-městské brányFoto: Jiří Hubička

Okresní město Prachatice, které leží 35 kilometrů západně od Českých Budějovic, nám velmi detailně představí Vladimír Kovářík (1913–1982). Mezitím si jen krátce připomeneme, kým Vladimír Kovářík byl. V roce 1938 absolvoval Filosofickou fakultu UK, v roce 1965 se na této vysoké škole stal docentem. S rozhlasem spolupracoval od roku 1946 externě, působil v redakci vysílání pro školy. V letech 1950–1955 zastával funkci zástupce hlavního redaktora vysílání pro děti a mládež. V letech 1955–1964 pak působil v roli náměstka ředitele Čs. televize a jejího programového ředitele. V letech 1966–1969 pracoval jako pedagog, později se stal proděkanem fakulty sociálních věd a publicistiky UK.  

Prachatice-náměstí-Sitrův dům - Foto: Jiří Hubička

Prachatice-náměstí-Sitrův dům. Foto: Jiří Hubička 

Prachatice-vlevo Heydlův dům - Foto: Jiří Hubička

Prachatice-vlevo Heydlův důmFoto: Jiří Hubička

V cyklu pořadů Odkazy provázel Vladimír Kovářík posluchače velmi zasvěceně po mnoha místech naší vlasti a soustředil se ve svém výkladu především na kulturní tradice toho kterého místa. Kromě Prachatic přiblížil v témže vydání pořadu jihočeský zámek Kratochvíle. 

 

Pořad o Prachaticích-2.část-1970

Vložit na svůj web

Spoluautorem a moderátorem pořadu o Prachaticích byl společně s Vladimírem Kováříkem rozhlasový redaktor Milan Navrátil. O něm si řekneme, že v rozhlase působil od roku 1955 jako redaktor, později dramaturg v literární redakci vysílání pro děti a mládež. Je autorem a společně s V. Kováříkem spoluautorem více než dvou set literárních „toulek“ po Čechách v cyklu Odkazy, dále napsal celou řadu rozhlasových her a pohádek, zejména na orientální náměty. Kromě rozhlasové tvorby také překládal z maďarštiny, němčiny a ruštiny. 

 

Pořad o Prachaticích-3.část-1970

Vložit na svůj web

Prachatice-náměstí - domy s podloubím - Foto: Jiří Hubička

Prachatice - náměstí - domy s podloubím. Foto: Jiří Hubička 

Prachatice-městské opevnění - Foto: Jiří Hubička

Prachatice - městské opevnění. Foto: Jiří Hubička 

Nové články v rubrice

O archivu

Tento web vám nabízí to nejzajímavější, co má Český rozhlas ve svém archivu.


Jelikož se historie rozhlasu nejednou významně protnula s událostmi osudovými pro celou zemi, snažíme se z bohatého fondu ukázat co nejvíce.

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas