Vzhůru do Tábora!

Panorama staré části Tábora - Foto: Jiří Hubička

Panorama staré části TáboraFoto: Jiří Hubička

Kulaté výročí svého založení si bude jihočeský Tábor připomínat až v roce 2020. Bude to výročí šesti set let, jež uplynou od chvíle, kdy Tábor na břehu Lužnice vznikl. Ale z vyprávění, které si zde v několika částech můžeme poslechnout, se dozvíme, že následovníci Mistra Jana Husa, kteří se po jeho smrti v roce 1415 začali soustřeďovat do Sezimova Ústí, vytvořili první silnou skupinu budoucích „táboritů“ už v průběhu let 1415-1419.

Žižkovo náměstí v Táboře-gotická radnice - Foto: Jiří Hubička

Žižkovo náměstí v Táboře-gotická radniceFoto: Jiří Hubička

V probíhajících letech druhé poloviny druhé dekády 21. století si tedy právem připomínáme 600. výročí od událostí, jež posléze vedly k založení opevněného města soustředěného kolem gotického hradu Kotnov. Detaily těchto událostí na přiložených úryvcích z pořadu „Jihočeské putování za kulturními tradicemi – část 26. – Tábor“ nám vyloží profesor Vladimír Kovářík, dr. Miloslav Malý a redaktor pořadu Milan Navrátil. Pořad byl natočen v květnu roku 1970. 

 

O založení města Tábor

Vložit na svůj web

Hrad Kotnov - Tábor - Foto: Jiří Hubička

Hrad Kotnov - TáborFoto: Jiří Hubička

Hrad Kotnov se nachází na výběžku ostrohu v jihozápadní části Tábora. Hradu, který se v roce 1962 stal národní kulturní památkou, dominuje okrouhlá věž a brána, jíž se říká Bechyňská. Hrad údajně založil už Přemysl Otakar II. První zmínka o Kotnově je však zaznamenána až z roku 1370. Od roku 1532 začal být hrad využíván jako hospodářské prostory místního pivovaru. 

 

Hrad Kotnov-správní centrum husitského hnutí

Vložit na svůj web

Hrad Kotnov-pohled zvnějšku - Foto: Jiří Hubička

Hrad Kotnov - pohled zvnějšku. Foto: Jiří Hubička 

Socha Jana Žižky a děkanský kostel Proměnění Páně na hoře Tábor - Foto: Jiří Hubička

Socha Jana Žižky a děkanský kostel Proměnění Páně na hoře TáborFoto: Jiří Hubička

Existují dvě verze výkladu, jak označení města Tábor vzniklo. Podle jedné (a té se drží také odborníci hovořící ze zvukového záznamu) bylo odvozeno z bible, podle biblické hory Thabor, jež se nachází u Nazaretu, v dnešním Izraeli. Podle druhé verze prý toto jméno pochází z turkotatarského slova „tabur“, které označovalo vojsko v obranném postavení nebo vozovou hradbu. Přes maďarštinu, ve které se používá dodnes, se prý v pozměněné podobě dostalo do češtiny. 

 

O středověké podobě Tábora

Vložit na svůj web

Zakladatelé Tábora přicházeli z celých Čech. Spojovala je idea nového společenství založeného pouze na Božích zákonech. Zpočátku udržovali obyvatelé ideály křesťanského komunismu, založeného na dobrovolném sdílení veškerého majetku. Nově příchozí odevzdávali všechno své jmění do kádí na náměstí, zde pak byl přerozdělován mezi ostatní členy obce. Toto uspořádání však vydrželo přibližně půl roku. Od podzimu 1420 začali vrchní obce vybírat dávky od vesnických poddaných a stali se tak feudální vrchností. 

 

O životě v Táboře

Vložit na svůj web

Uličky kolem táborského náměstí - Foto: Jiří Hubička

Uličky historické části Tábora. Foto: Jiří Hubička 

Město si udržovalo poměrně dlouho samostatnost. Mělo své vojsko, které podnikalo loupeživé výpravy do přilehlých krajů. Díky vojenské síle odolával Tábor dlouho snahám ho podrobit. Konec jeho husitské tradice nastal v roce 1452, kdy se táborští hejtmani museli vzdát velké přesile vojska Jiřího z Poděbrad. 

 

Husitský chorál - z Jistebnického kancionálu

Vložit na svůj web

Letecký pohled na centrum starého Tábora - Foto: Public Domain

Letecký pohled na centrum starého Tábora. Foto: public domain 

Dnes má Tábor přibližně 35 tisíc obyvatel a je po Českých Budějovicích druhým největším městem v Jihočeském kraji. Tvoří společnou aglomeraci se Sezimovým Ústím a Planou nad Lužnicí. 

Tábor z rozhledny Hýlačka-vpravo Sezimovo Ústí - Foto: Jiří Hubička

Tábor z rozhledny Hýlačka - vpravo Sezimovo Ústí. Foto: Jiří Hubička 

Nové články v rubrice

O archivu

Tento web vám nabízí to nejzajímavější, co má Český rozhlas ve svém archivu.


Jelikož se historie rozhlasu nejednou významně protnula s událostmi osudovými pro celou zemi, snažíme se z bohatého fondu ukázat co nejvíce.

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas