Rozhlasový rok13. října  2013 v 12:50  

Osidlování Frýdlantska 1945

Hrázděný dům ve Frýdlantu - Foto: Filip Pokorný

Hrázděný dům ve FrýdlantuFoto: Filip Pokorný

První záznam, který si dnes pustíme, byl odvysílán 13. října 1945. Má název osidlování Frýdlantska a je cenným dokumentem doby. Němce odsouvané po válce z pohraničí měli nahradit čeští obyvatelé… V druhém týdnu října přijeli noví osídlenci na slavnostně vyzdobené náměstí ve Frýdlantu.
 

Každý z nových osídlenců musel mít osvědčení o národní spolehlivosti. „Pan B. Mendík jest národnostně spolehlivý, jest dobrým vlastencem a pro vlastenecké působení byl od Němců trestán a vězněn.“ Podepsán předseda Národního výboru v Klokočí. Na základě takového dokladu byl zájemcům o nastěhování do pohraničí předán dekret na hospodářskou usedlost. Pan Mendík dostal přidělený dům s číslem 37 v obci Schönwald, který ještě před několika dny vlastnila odsunutá Eliška Siegmundová. Ta zatím čekala ve sběrném táboře na odjezd do Německa. 

Mendíkovy si místní v Schönwaldu – nyní v Krásném lese - vůbec nepamatují. Podle záznamů byla usedlost číslo 37 už v roce 1948 přidělena jiným vlastníkům. Ale manželé Cvrčkovi zůstali. Na statek číslo 26 dostali dekret v době, kdy v něm byli ještě původní němečtí obyvatelé. Byli to manželé Wildnerovi, kteří čekali na odsun do Německa. Toho roku museli Cvrčkovým ještě pomáhat při sklizni úrody z polí, která donedávna patřila jim. 

Známe jen německá jména z úředních listin, nic víc, ale doba byla stejně dramatická pro ty, kteří se vůči našemu národu provinili, ale i pro ty druhé, kteří po válce „jen“ sdíleli kolektivní vinu německého národa.
Ale snadné to nemívali ani noví osídlenci. Hospodaření „na svém“, jak sliboval tajemník na frýdlantském náměstí, vydrželo jen pět let. V archivu objevuji krátký záběr s traktoristkou Jednotného zemědělského družstva v Krásném lese - s paní Marií Cvrčkovou. Byl natočený po 41 letech - v roce 1986. 

Krásný les rok 2012. Zdá se, že už tu nikdo z tehdejších osídlenců nežije. I paní Cvrčková odešla nenávratně za svým manželem. Hospodaří se tu málokde. Zastavuji náhodou u stavení číslo 125. Ve dveřích stojí 92-letá Rozálie Viková… 

Pořad: Rozhlasový rok  |  Stanice: ČRo Vltava
Čas vysílání: každý den 12:50  |  Délka pořadu: 10 minut  
 

Nové články v rubrice

 • 3. ledna  2013 v 12:50     Audio  rubrika: Rozhlasový rok

  Silvestr ve Vinárně U pavouka - 1966

  Třetího ledna pozval Český rozhlas poprvé své posluchače do Vinárny u pavouka a to na záznam údajného silvestrovského vysílání. Jak to doopravdy bylo a jaké další záhady tento pořad provází prozradí Tomáš Černý.

   
 • 31. ledna  2013 v 12:50     Audio  rubrika: Rozhlasový rok

  Václav Havel v ČKD - 1990

  Jestli je v rozhlasovém archivu něčeho přímo nadbytek, pak jsou to záběry návštěv státníků od první republiky, přes II. světovou válku, počátky budování komunismu, éru tání 60. let až po normalizaci let 70. a 80.

   
 • 11. března  2013 v 12:50     Audio  rubrika: Rozhlasový rok

  Prezident Václav Havel rozmlouvá s Otou Nutzem v prvním vysílání Hovorů z Lán - 1990

  Brzy po svém zvolení prezidentem zahájil Václav Havel tradici svých pravidelných rozhlasových rozprav, které dostaly název podle místa svého natáčení, jímž byl prezidentský zámek v Lánech. Hovory z Lán se poprvé ve...

   

O archivu

Tento web vám nabízí to nejzajímavější, co má Český rozhlas ve svém archivu.


Jelikož se historie rozhlasu nejednou významně protnula s událostmi osudovými pro celou zemi, snažíme se z bohatého fondu ukázat co nejvíce.

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas