S loutkami kolem světa – Miloš Kirschner

Miloš Kirschner s loutkami u mikrofonu - Foto: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu

Miloš Kirschner s loutkami u mikrofonuFoto: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu

16. března si milovníci loutek, zejména však Spejbla a Hurvínka, připomínají nedožité 90. narozeniny jejich „druhého otce“, dědice tvorby Josefa Skupy, dlouholetého ředitele Divadla S+H, Miloše Kirschnera.

U mikrofonu - BoženaWeleková, Miloš Kirschner a František Flajšhans - Foto:  Wikipedia

U mikrofonu - BoženaWeleková, Miloš Kirschner a František FlajšhansFoto:  Wikipedia

Kirschner se narodil 16. března 1927. Jeho původní touhou bylo vystudovat mezinárodní právo, ale bylo to v politicky vypjatých dobách. V roce 1949 byl ze studií vyhozen a nejen to – byl zatčen a odsouzen za protistátní činnost. Po odpykání trestu ho čekala vojenská služba u černých baronů (PTP). Ale po návratu z vojny měl štěstí – ucházel se o práci v Divadle Spejbla a Hurvínka a byl přijat. 

 

M.Kirschner a H. Štáchová vzpomínají

Vložit na svůj web

Tvorba na deskách Supraphon - Foto: Wikimedia Commons CC BY-SA 2.0

Tvorba na deskách SupraphonFoto: Wikimedia Commons CC BY-SA 2.0

Dařilo se mu jako vodiči loutek i interpretovi. A to tak, že už od roku 1952 mu Skupa svěřoval příležitostně mluvení hlavních rolí – tedy Spejbla a Hurvínka. V příchodem Kirschnera se divadlo začalo stále více prosazovat i v zahraničí. Na rozdíl od Skupy se dokázal totiž naučit texty v jazyce země, v níž divadlo hostovalo. Časté cesty do zahraničí byly později pro Divadlo S+H typické. Za 44 let, po které Kirschner divadlo vedl, navštívili Spejbl s Hurvínkem celkem 33 zemí. 

 

Hurvínek a pověst o Bivojovi-úryvek z pohádky

Vložit na svůj web

Vedení divadla předal Kirschnerovi tehdy už nemocný Skupa v roce 1956, nedlouho před svou smrtí. Kirschner působil nejen jako interpret, ale také jako autor mnohých textů loutkových postaviček. Ovšem na druhou stranu je třeba připomenout, že texty pro jeho loutky psali i někteří renomovaní autoři. Na této stránce připomínám dva krátké úryvky z Večerníčků, které pro Spejbla a Hurvínka napsal František Nepil. Kirschner vydal mimo jiné také velké množství gramofonových desek, na kterých se hlasy Spejbla, Hurvínka a dalších postaviček uchovaly pro další generace. 

Kromě hlavní loutkové dvojice utvářely podobu inscenací i další figury – Máničky, bábinky… které později mluvila Helena Štáchová. Ta se stala posléze Kirschnerovou ženou. Když v roce 1996 Miloš Kirschner zemřel, ujala se Štáchová vedení divadla, které působí úspěšně dodnes v čele s dalšími pokračovateli Skupovy tradice.
 

 

Hurvínek a pošta-úryvek z pohádky

Vložit na svůj web

Sošky Spejbla a Hurvínka - Plzeň - Foto: Wikimedia Commons CC BY-SA 2.0, Rolf Krahl

Sochy Spejbla a Hurvínka v Plzni. Foto: wikimedia.commons-Rolf Krahl (Rotkraut) 

Nové články v rubrice

O archivu

Tento web vám nabízí to nejzajímavější, co má Český rozhlas ve svém archivu.


Jelikož se historie rozhlasu nejednou významně protnula s událostmi osudovými pro celou zemi, snažíme se z bohatého fondu ukázat co nejvíce.

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas