Zakladatelé rozhlasu v Československu

U zrodu rozhlasového vysílání v Československu stál také Eduard Svoboda. Původně obchodník, který se při pobytu ve Spojených státech nadchnul pro radiotelefonii.

Svoboda sice vystudoval elektrotechniku v Německu, ale brzy se začal věnovat podnikání v oblasti filmu. V roce 1918 stál u zrodu filmového obchodu na Slovensku a stal se ředitelem syndikátu filmových půjčoven v Bratislavě. O dva roky později založil spolu s Milošem Havlem akciovou společnost filmových továren AB na Vinohradech. 

Jeho obchodní aktivity v oboru filmového průmyslu byly natolik úspěšné, že byl v roce 1921 pověřen americkou filmovou společností Universalfilm Manufacturing zastupováním jejích obchodních zájmů ve střední Evropě.  

Stejná firma ho také přivedla do Spojených států. Když mu tam skončila pracovní smlouva, hledal nové uplatnění. Nalezl ho v oboru radiotelefonie – v rozhlasovém vysílání pro veřejnost. 

Okolnosti, za nichž se inženýr Svoboda při pobytu ve Spojených státech seznámil s rozhlasovým vysíláním, popisuje v archivní nahrávce z počátku 60. let jeho dcera Eva. 

 

Eva Svobodová-vzpomínka na Eduarda Svobodu

Vložit na svůj web

Ve vzpomínce na svého otce a jeho úsilí o založení rozhlasu se paní Eva Svobodová zmiňuje o potížích. Měla na mysli především nesmírné svízele finanční, jež museli otcové zakladatelé vyřešit, ale neméně také nedůvěru, kterou celý projekt vzbuzoval.  

 

Eduard Svoboda o nedůvěře

Vložit na svůj web

O tomto problému se zmiňuje sám Eduard Svoboda v nahrávce z roku 1932.
 

Na další nahrávce vyjadřuje Svoboda svou víru v pokrok. Toto přesvědčení mu dalo sílu překonat všechny problémy, které na počátku vzniku rozhlasu stály.
 

 

Eduard Svoboda-víra v pokrok

Vložit na svůj web

Svoboda založil spolu s Milošem Čtrnáctým rozhlasovou společnost Radiojournal. V této společnosti byl do roku 1940 členem jednatelského sboru a do roku 1945 technickým ředitelem. 

Nové články v rubrice

O archivu

Tento web vám nabízí to nejzajímavější, co má Český rozhlas ve svém archivu.


Jelikož se historie rozhlasu nejednou významně protnula s událostmi osudovými pro celou zemi, snažíme se z bohatého fondu ukázat co nejvíce.

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas