Český rozhlas 3 - Vltava, Evropská vysílací unie - EBU Ars Acustica a Divadlo 29 uvádějí
1.000.046.

Art's birthday 2009 | SAFE'n'SOUND

16. ledna | 2009 | 20:00 - 24:00 | ÉTERV rychle se měnícím a stále více nepředvídatelném světě se bezpečnost stává důležitou otázkou v rozličných sférách veřejného i soukromého života. Vlády, úřady i jednotlivci vyvíjejí extrémní snahu, aby se chránili před hrozícím nebezpečím, ať už je jakékoliv- předpokládané nebo skutečné, způsobené lidským nebo přírodním fakto-rem. Rostoucí sociální, ekonomická a duchovní nejistota vyživuje široce rozšířenou snahu najít "bezpečné útočiště", které by mohlo znovu ukotvit jednotlivce a poskyt-nout mu pocit sounáležitosti a tepla domácího krbu. Takováto útočiště - přírodní či kulturní- jsou zpravidla chráněna a udržována s nejvyšším nasazením.

Zvuk hraje důležitou roli v dorozumívání se a ve vnímání bezpečí i nebezpečí. Hlas matky může ukonejšit nebo varovat dítě, akustické signály jako např. zvony, trubky nebo sirény mohou vyjadřovat poplach a/nebo ochranu, důvěrně známé akustické prostředí nám může přinášet klid a úlevu, zatímco vymizení těchto akustických vjemů působí velmi znepokojivě. V angličtině má slovo "zvuk" - "sound" dvojí význam: akustický fenomén; a synonymum ke slovu "zdraví", což poukazuje na roli sluchového smyslu a hlasu jako na klíčové nástroje lidského vnímání sebe sama. 

Již od počátku své historie umění využívalo zvuku tak, aby působil na lidské nitro buď uklidňujícím nebo zneklidňujícím dojmem. (Jedním z nejznámějších příkladů je dílo radioartu 20. století vytvořené Orsonem Wellesem Válka světů [War of Worlds], které vyprovokovalo davovou paniku předstíráním invaze z Marsu.) Na druhou stranu samo umění neustále potřebuje "bezpečná útočiště" proto, aby mohlo plně rozvíjet svůj potenciál a potřebuje pro sebe neustále vymýšlet nové ochranné mechanismy, aby uniklo z nechvalně známé "věže ze slonoviny" - odtrženosti od reality. V rámci oslav Narozenin umění 2009 bude EBU Ars Acustica naslouchat zvukům bezpečí, prozkoumávat sílu umění přetvořit důvěrně známé zvuky ve zlověstné a nepříjemné zvuky v uklidňující. 

ART'S BIRTHDAY MENU

[ Art's Birthday 2009 MENU ]
:: 16. ledna 2009 ::

ON-AIR

program vysílání ČRo 3 - Vltava
20:00 - 22:00

ON-SITE

program koncertů a performancí v Divadle 29 v Pardubicích
20:15 - 22:15

ON-LINE

Globální síť Art's Birthday, 20:05 - 24:00

ON-SPACE

program vysílání satelitů EBU, 20:05 - 24:00

Koncept

Art´s Birthday
 MEDIA 

Partneři

  • klikona Vltava
  • radiocusticaNEW_klikona
  •  

Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas