Obránci rozhlasu

 • Boj o rozhlas, květen 1945 - Foto: archiv VHÚ Praha
    

  Civilní bojovníci: Za rozhlas, svobodu, samostatnost

  Vedle profesionálů z ozbrojených složek, jako byli četníci a příslušníci vládního vojska, se boje o rozhlas ve velké míře zúčastnili také obyčejní civilisté. Ti nejčastěji přišli na rozhlasovou výzvu. Zcela neozbrojení či již vybaveni ukořistěnými zbraněmi,...

   
 • Na snímku z pohřbu jsou dobře patrné protektorátní stejnokroje četnictva (uprostřed) a policie po reformě v roce 1944 - Foto:  Muzeum Policie ČR

  Četnictvo 1939–1944

  V roce 1939 působilo četnictvo na celém území dosud existující Československé republiky. Po vzniku protektorátu se tato...

   
 • Policisté v protektorátních stejnokrojích - Foto:  Muzeum Policie ČR

  Policie v období 1939–1944

  V roce 1939 působila státní policie (včetně expozitur) ve všech statutárních městech a řadě dalších míst. Jednalo se o sbor,...

   
 • Stejnokroj protektorátní policie - Foto:  Muzeum Policie ČR

  Uniformovaná protektorátní police

  Jednou z prvních snah okupantů bylo upravit systém bezpečnostních orgánů na území protektorátu tak, aby odpovídal německé...

   
 • Vládní vojsko - Foto:  ČTK

  Vládní vojsko

  Po úplném obsazení Čech a Moravy a po vyhlášení protektorátu přistoupila okupační správa k okamžitému rozpuštění dosavadní...

   
 • Ošetřovna úseku Rozhlas v kavárně Hlavovka na náměstí Míru - Foto:  Vojenský historický ústav

  Zdravotníci: bojovníci beze zbraně

  Na boji o rozhlas se aktivně podíleli i lidé, kteří přímo nebojovali. Žádná armáda se neobejde bez logistiky a bez zdravotnického...

   

Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas