Jiří Krchňavý

Krchňavý Jiří - Foto: archiv VHÚ Praha

Krchňavý JiříFoto: archiv VHÚ Praha

* 12. 9. 1907 – 8. 5. 1945, holič

Majitel kadeřnického salónu Jiří Krchňavý pocházel ze Znojma, kde se 12. září 1907 narodil Josefu a Marii Krchňavým. Povolání rodičů není známo, Jiří po vychození obecné školy a čtyř tříd měšťanky působil jako holič a kadeřník.  

Ke službě v armádě měl nastoupit roku 1928, kdy ovšem odejel do Itálie na léčení, odvod byl odročen na následující rok, pravděpodobně k němu ale nedošlo. Krchňavý se léčil též v Mariánských lázních, není však zřejmé, jakou trpěl chorobou.  

Ve 30. letech, kdy žil již v Praze, se Krchňavý vypracoval na majitele holičského a kadeřnického závodu, který měl čtyři zaměstnance (rok 1934). Stejné profese byla i jeho žena, kterou si v létě 1932 vzal. Marie rozená Mánková (* 1910) se narodila ve Vídni, příslušná ale byla do Znojma.  

Později se jim narodili dva synové, Jiří (* 1934), Miroslav (* 1936).  

V září 1932 došlo v bytě Krchňavých k úniku plynu, který se jim ale podařilo bez následku přežít – za manželi Krchňavými přijel otec/tchán Emil Mánek a nalezl je v bezvědomí. Protože byl z bytu cítit svítiplyn a nikdo neotvíral, dostal se do bytu světlíkem a přivolal záchranku.  

Krchňavý bydlel v Praze na vícero místech, v posledních letech převážně na Vinohradech – v Benešově, Korunní či Belgické ul. Naposledy bydlel s rodinou právě na Korunní č. 27.  

O jeho činnosti za druhé světové války se nedochovaly žádné informace, víme pouze, že měl zalíbení v hazardních hrách – roku 1940 byl přistižen při karetní hře Boží požehnání, za což byl o dva roky později potrestán pokutou a osmačtyřicetihodinovým vězením.  

Ve dnech od 5. do 8. 5. 1945 se účastnil Pražského povstání a při bojích před rozhlasem utrpěl četná střelná zranění na obou dolních končetinách, přičemž 8. 5. byl operován v bývalém sanatoriu Dr. Schneidera a následně mu byly obě dolní končetiny amputovány v bércích, ovšem 8. 6. zemřel v bývalém Sanatoriu Dr. Borůvky na celkovou sepsi. Pohřeb se uskutečnil 13. 6. na Olšanech. Dne 3. 8. 1946 obdržel in memoriam vyznamenání čs. válečný kříž 1939.  

Zdroje:
Vojenský ústřední archiv
Národní archiv, f. Policejní ředitelství Praha II – všeobecná spisovna – 1941–1951, k. 6022, sign. K 6031/1 Krchňavý Jiří
Národní archiv, f. Policejní ředitelství Praha II – evidence obyvatelstva, sign. Krchňavý Jiří 1907 

Autor:  Klára Koblížková

Nové články v rubrice

Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas