Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastí ve hře dává účastník souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu e-mailová adresa, pohlaví a věk. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu 10 let, případně do odvolání tohoto souhlasu subjektem údajů. Osobní údaje budou zpracovávány výlučně správcem osobních údajů Českým rozhlasem, se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 a pouze za výše uvedeným účelem. Udělení souhlasu je dobrovolné. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám. Subjekt údajů má právo kdykoliv souhlas odvolat, právo na opravu a přístup ke svým osobním údajům, jakož i ostatní práva uvedená v § 21 z.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas