V rozhlase

 • Emil Hácha s Adolfem Hitlerem v roce 1939 - Foto: Heinrich Hoffmann, CC BY-SA 3.0
     

  Rozhlas pod hákovým křížem

  Rozhlas byl v období 2. světové války nejúčinnější formou propagandy na obou frontách. Nejinak tomu bylo i v případě českého vysílání za protektorátu, které podléhalo německé okupační moci. I přesto byl však rozhlas také nadějí, a to především díky svobodnému...

   
 • Miloslav Disman a Zdeněk Mančal - Foto: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu
    

  Zdeněk Mančal a Miloslav Disman: dva rozhlasové osudy

  Oba patří k legendárním postavám rozhlasové historie. Oba se zároveň aktivně zapojili do Pražského povstání a na jeho sklonku...

   
 • Vysílání v provizorním studiu – redaktor Zdeněk Mančal - Foto: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu

  Situace v rozhlase v předvečer povstání

  Po šest dlouhých let museli zaměstnanci rozhlasu vysílat v souladu s nacistickou propagandou v tehdejším protektorátě pouze...

   
 • Vysílač Liblice - Foto: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu
    

  Lví síla ze Strašnic

  V souvislosti s udržením vysílání povstaleckého rozhlasu se logicky objevila otázka potřeby záložních pracovišť a vysílačů....

   
 • prof. Otakar Matoušek, pověřený Českou národní radou řízením rozhlasu - Foto: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu
    

  Rozhlas po válce

  Poválečná obnova Československého rozhlasu nebyla snadná. Z pověření České národní rady se ředitelem stal prof. Otakar Matoušek,... „Přišel devátý květen. Mě převezli ráno do budovy rozhlasu. Tam bylo plno lidí, který mě nadšeně přivítali, bylo plno lidí,...

   
 • Poničená budova Československého rozhlasu - Foto: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu
    

  Rozhlas v posledních dnech války

  Úterý 8. 5. označují pamětníci za nejtěžší den povstání, hlavní budova rozhlasu je stále pod palbou, jelikož se nacisté...

   
 • Husův sbor - Foto: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu
    

  Místo varhan vysílání aneb rozhlas vysílá z Husova sboru

  Noční vysílání z neděle na pondělí je nejprve namířeno ke Slovákům a Jihoslovanům, po 6. hodině ranní pak rozhlas přebírá... Pomozte nám! Pomozte Praze! Potřebujeme tanky a letadla. Němci napadají neustále Prahu. Každá minuta drahá. Pomozte! Budeme... či „Těžká palba německého dělostřelectva. Voláme o pomoc!“ apod. Kolem půl páté končí vysílání ze strašnické dílny (zůstává v pohotovosti pro případ poruchy) a vysílání se ze Strašnic...

   
 • „Vše pro rozhlas“: auto s policejním šéfem a říšským sekretářem protektorátu K. H. Frankem (sedící vzadu) jede kolem obchodu s rozhlasovými přijímači, po 15. březnu 1939 - Foto:  Radioservis, převzato z knihy  D. Vaughan: Bitva o vlny
     

  Rozhlasové vysílání do okupovaného Československa

  Za první republiky si posluchači mohli naladit nejen vysílání v češtině a slovenštině, ale i němčině, francouzštině či ...

   

Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas