Soutěže24. června  2015 v 15:06  

Pravidla soutěže Jak se u nás mluví

Slovácký kroj - Foto: Karolina Ketmanová

Slovácký krojFoto: Karolina Ketmanová

Podrobná pravidla soutěže "Jak se u nás mluví".

1. Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „pořadatel"). 

2. Soutěž Jak se u nás mluví probíhá ve vysílání regionální stanice Český rozhlas Brno každý všední den v době 7:15 – 7:20. 

3. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba. 

4. Soutěžícím je každý posluchač Českého rozhlasu Brno, který se jako první dovolá na výzvu moderátora na telefonní číslo 542 215 678 nebo 542 218 484, není-li z technických důvodů určena jiná telefonní linka (dále jen "soutěžící"). 

5. Každý všední den v době dle bodu 2 moderátor ve vysílání položí soutěžní otázku, týkající se některého z moravských nářečí či profesních slangů. Každý všední den je položena jedna soutěžní otázka. 

6. Cenami v soutěži jsou knihy a CD v hodnotě do 500 Kč vč. DPH, jestliže není uvedeno jinak. 

7. Výhercem ceny se stane soutěžící, který správně odpoví na soutěžní otázku daného dne. V případě špatné odpovědi výhra není rozdána a není určen žádný výherce. 

8. Moderátor s výhercem na konci soutěžního telefonátu mimo vysílání domluví způsob předání ceny a to buď osobně na adrese Českého rozhlasu Brno, Beethovenova 4, 657 42 Brno, nebo zasláním na adresu výherce. 

9. O správnosti odpovědi rozhoduje moderátor jako zástupce pořadatele. 

Závěrečná ustanovení 

1. Každý soutěžící může vyhrát pouze 1x v průběhu 2 kalendářních měsíců. To znamená, že soutěžící se může soutěže účastnit neomezeně, ale v případě, že vyhraje, nemůže se soutěže účastnit následující 2 kalendářní měsíce. Jestliže toto pravidlo poruší, bude ze soutěže vyloučen. V případě, že dojde ke zjištění této skutečnosti až po vyhodnocení soutěže, propadá výhra ve prospěch pořadatele. 

2. V případě, že si výherce výhru nepřevezme do 15 pracovních dní osobně na uvedené adrese, nebo ve stanovené lhůtě provozovatelem poštovních služeb (dle jím zvoleného způsobu předání) ztrácí výherce nárok na výhru, která propadá ve prospěch pořadatele. 

3. Soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, muže být ze hry vyloučen a nemá nárok na výhru. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné. 

4. Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít jména výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech pořadatele spojených se soutěží za účelem své propagace. Osobní údaje výherců budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení. 

5. Soutěž je určena posluchačům Českého rozhlasu Brno. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci pořadatele. 

6. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, případně ji odložit, přerušit, zastavit nebo prodloužit. 

7. Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení. Jejich plné znění je vystaveno na internetovém portále brno.rozhlas.cz. 

Nové články v rubrice

Jihomoravský kraj
  Od 23.10.2017 07:45 do 09:50; v ulici Vinohradská v obci Brno , délka 57m; nehoda; 2 havarovaná vozidla; 2 x OA bez zranění, únik chladící kapaliny.
  Od 23.10.2017 07:35 do 09:40; v ulici Žabovřeská v obci Brno , délka 61m; 500 m za tunelem směrem od Svitav; nehoda; 2 havarovaná vozidla; NA x OA bez zranění.
  Od 23.10.2017 07:25 do 09:30; v ulici Zvonařka v obci Brno; křiž. s ul. Plotní; nehoda; 2 havarovaná vozidla; překážka, která může bránit provozu v celé šířce vozovky nebo její části; NA x OA bez zranění, ...

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2017 Český rozhlas

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace