Soutěže1. července  2016 v 00:01  

Soutěž v poradně „Babské rady“

Úklid kuchyně - Foto: Martin Cade

Úklid kuchyněFoto: Martin Cade

Podrobná oficiální pravidla soutěže v pondělní poradně Apetýtu na téma babské rady.

1. Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „pořadatel"). 

2. Soutěž „Babské rady" probíhá ve vysílání regionální stanice Český rozhlas Brno každé pondělí v době 10:30 – 11:00. 

3. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba. 

4. Soutěžícím je každý posluchač Českého rozhlasu Brno, který se dovolá na výzvu moderátora na telefonní číslo 542 215 678 nebo 542 218 484, není-li z technických důvodů určena jiná telefonní linka, a podělí se ve vysílání o svou „babskou radu", lidovou radu či vychytávku do domácnosti na dané téma (dále jen "soutěžící"). 

5. Na začátku tematického bloku, kdy moderátor představí téma „babských rad" v době dle bodu 2, také určí pořadí soutěžícího, který získá cenu. 

6. Cenami v soutěži jsou knihy a CD v hodnotě do 500 Kč vč. DPH, jestliže není uvedeno jinak. 

7. Moderátor s výhercem na konci soutěžního telefonátu mimo vysílání domluví způsob předání ceny a to buď osobně na adrese Českého rozhlasu Brno, Beethovenova 4, 657 42 Brno, nebo zasláním na adresu výherce. 

8. O relevantnosti rady (zda se vztahuje k danému tématu) a o určení správnosti pořadí soutěžících, rozhoduje moderátor jako zástupce pořadatele. 

Závěrečná ustanovení 

1. Každý soutěžící může vyhrát pouze 1x v průběhu 2 kalendářních měsíců. To znamená, že soutěžící se může soutěže účastnit neomezeně, ale v případě, že vyhraje, nemůže se soutěže účastnit následující 2 kalendářní měsíce. Jestliže toto pravidlo poruší, bude ze soutěže vyloučen. V případě, že dojde ke zjištění této skutečnosti až po vyhodnocení soutěže, propadá výhra ve prospěch pořadatele. 

2. V případě, že si výherce výhru nepřevezme do 15 pracovních dní osobně na uvedené adrese, nebo ve stanovené lhůtě provozovatelem poštovních služeb (dle jím zvoleného způsobu předání) ztrácí výherce nárok na výhru, která propadá ve prospěch pořadatele. 

3. Soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, muže být ze hry vyloučen a nemá nárok na výhru. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné. 

4. Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít jména výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech pořadatele spojených se soutěží za účelem své propagace. Osobní údaje výherců budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení. 

5. Soutěž je určena posluchačům Českého rozhlasu Brno. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci pořadatele. 

6. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, případně ji odložit, přerušit, zastavit nebo prodloužit. 

7. Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení. Jejich plné znění je vystaveno na internetovém portále brno.rozhlas.cz. 

Autor:  Martina Kaščáková
Pořad: Apetýt  |  Stanice: Brno
Čas vysílání: pondělí-sobota 09:00  |  Délka pořadu: 165 minut  
 

Nové články v rubrice

Jihomoravský kraj
  Od 18.10.2017 07:30 do 11:35; v ulici Hradecká v obci Brno; hromadná nehoda; 4 překážky, které mohou bránit provozu v celé šířce vozovky nebo její části; probíhají záchranné a vyprošťovací práce; 4x OA, ...
  D1, mezi km 201.6 a 201.8, ve směru Bohumín – PL, práce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen, Od 18.10.2017 08:00 Do 18.10.2017 09:00, , údržba a opravy telematiky, zdroj: ŘSD
  D1, mezi km 188.7 a 184.5, ve směru Praha, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, oprava vodorovného dopravního značení, Od 18.10.2017 07:30 Do 18.10.2017 11:00, Pozor!, Údržba vodorovného značení ...

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2017 Český rozhlas

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace