Ecce Homo - Balfourova deklarace

Ecce Homo - Foto: Žaneta Neužilová

Ecce HomoFoto: Žaneta Neužilová

Je pátek 2. listopadu, v kalendáři je Památka zesnulých a u mikrofonu Libor Vykoupil. Před 90 lety byla vydána Balfourova deklarace znamenající souhlas britské vlády se zřízením židovské domoviny v Palestině.

lord Arthur Balfour

lord Arthur Balfour

Palestina byla cílem první vlny židovských přistěhovalců už v letech 1881-1903, ale lákala spíše vizionáře a blázny. Málokdo totiž věřil, že sionismus - boj o židovskou domovinu, možná snad i o samostatný židovský stát, kde by židé tvořili většinu obyvatel, kde by byli v bezpečí a kde by mohli důstojně žít, má šanci na úspěch. Teprve v r. 1897 se na výzvu otce sionismu, Theodora Herzla, sešel Sionistický kongres a vyhlásil právo židovského národa na národní obrození na půdě své historické vlasti. Ne všichni sionisté však věřili v možnost usadit se na Blízkém Východě a věřili spíše na samostatný stát situovaný do Ugandy či do Jižní Ameriky. Chaim Weizmann, později první prezident státu Izrael, se s lordem Arthurem Balfourem setkal poprvé už v r. 1906, kdy vrcholila druhá vystěhovalecká vlna do Palestiny, jež byla v té době stále ještě v rukou Turecka. Jeho vláda sice odmítala povolit vytvoření samostatného židovského území, ale nebránila přílivu přistěhovalců, od nichž si slibovala posílení ekonomiky, zvětšení rozlohy obdělávané půdy a v neposlední řadě i nové kontakty do zahraničí. Půdy bylo ostatně dost pro všechny - alespoň na počátku imigračního procesu. 

Arthur Balfour zdědil po otci majetek, který z něj učinil jednoho z nejbohatších mužů Británie a po matce převzal staletou tradici významné rodiny Cecilů. Byl to aristokrat, vytříbený estét, který se po smrti první lásky nikdy neoženil, filozof na postu politika, který miloval tenis, golf a dlouhé rozpravy v parlamentu, při nichž vždy exceloval, aniž by bylo jasno, jaké stanovisko zastává. Byl chytrý a uměl postihnout podstatu problému, ale problémy samy o sobě mu byly lhostejné. Churchill o něm kdysi prohlásil: "Pokud jste nechtěli nic udělat, byl A. J. B. pro takovou práci nejvhodnější". A přesto se Balfour do zapáleného Weizmanna na první pohled zamiloval. Už při první schůzce prohlásil, že židovská podoba vlastenectví je jedinečná a pak se s Weizmannem scházel stále znovu. Za Veliké války byl Weizmann jako chemik Británii užitečný, když přinesl zemi výrobu acetonu jako důležité součásti výbušnin. V r. 1917 se britská politika dopracovala závěru, že Palestina jako přirozená ochrana Suezu bude v rukou Židů nejbezpečnější. Stane se "Belgií Asie" a důležitým strategickým aktivem britského impéria. Jen lord Curzon přemýšlel o tom, co bude s místními lidmi. 

Britská vláda Lloyda George se však pro myšlenku židovské Palestiny nadchla a v říjnu 1917 sionistický program přijala. Právě díky tomu mohl dne 2. listopadu 1917 britský ministr zahraničí Balfour nastínit plány britské politiky v krátkém dopise lordu Rothschildovi, přednímu britskému reprezentantu židovství. Tak vznikla slavná Balfourova deklarace. Za britskými jednotkami dobývajícími na Turcích Jeruzalém postupovala také Židovská legie a když Británie zřídila v Palestině vojenskou správu, koupili od nich Židé část území na jeruzalémském pahorku a založili Hebrejskou univerzitu. V Paříži pak mandát Společnosti národů garantoval mezinárodní uznání historické vazby židovského lidu na izraelskou zemi a jeho právo získat opět národní domovinu. Jestliže některým západoevropským politikům, kteří se řešením této otázky zabývali na pařížské mírové konferenci, připadalo všechno velmi snadné, opak byl pravdou. Všichni totiž rádi zapomněli na palestinské Araby, jimž plukovník Lawrence slíbil samostatnost v arabském státě. Na problém, jenž dodnes nenašel řešení, bylo zaděláno před 90 lety. Hezký den! 

Autor:  Libor Vykoupil
Pořad: Ecce homo  |  Stanice: Brno
Čas vysílání: pondělí-pátek 09.51 a 16:25, sobota 08:45, neděle 10:30  |  Délka pořadu: 5 minut  
 

Nové články v rubrice

Jihomoravský kraj
  ulice Šámalova, Brno-Židenice, Brno, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 20.11.2017 10:00 Do 30.11.2017 23:59, uazvírka ulice Šámalova (spojnice mezi ul. Lazaretní a Zábrdovická) v úseku od pozemku ...
  ulice Medlánecká, Brno, uzavřeno, práce na silnici, Od 25.11.2017 06:00 Do 25.11.2017 23:59, Uzavírka komunikace Medlánecká (kromě MHD) cca u č. 5 (dva až tři dny v termímech 11.11., 17.11., 18.11., 25.11., ...
  ulice Rebešovická, Brno-Chrlice, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 16.11.2017 00:00 Do 30.11.2017 23:59, Uzavírka provozu na místní komunikaci III. třídy ul. Rebešovická, obec Brno, k. ú. Chrlice ...

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2017 Český rozhlas

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace