O přírodě s Bohumilem Měšťanem

Redaktor Filip Černý spolu s deratizátorem a desinsektorem Ing. Bohumilem Měšťanem - Foto: Svatopluk Měšťan

Redaktor Filip Černý spolu s deratizátorem a desinsektorem Ing. Bohumilem MěšťanemFoto: Svatopluk Měšťan

Redaktor Filip Černý s desinsektorem a deratizátorem Bohumilem Měšťanen, jehož koníčkem je biologie a příroda, postupně při povídání probírají různá témata ze života rostlin, hmyzu a obratlovců. Společně nemají nijak pevně daný itinerář nebo rozpis, nicméně jsou odhodláni v poutavém povídání pokračovat tak dlouho, dokud bude bavit je a naše posluchače. Pořad se již nevysílá.

„Příroda dala člověku rozum, aby se jí bránil, a srdce, aby se jí neubránil.“ (Jean Galbert de Campistron, 1656 -1723) 

Ing. Bohumil Měšťan vystudoval Vysokou školu zemědělskou, ve vlastní firmě se věnuje deratizaci, dezinsekci, dezinfekcí a ochraně rostlin. Činnost je profesně vázaná na skladištní škůdce, či organizmy jež v různých podobách znepříjemňují život člověku, hospodářským zvířatům nebo škodí rostlinám (hlodavci, mravenci, vosy, sršně, švábovití, faraoni, ektoparazité sající krev, mouchy, komáři, blechy, vši či štěnice, bakterie, viry, plísně, houby). Je přispěvatelem do časopisů Vesmír, Včelařství, DDD a spolupracuje několik let s anglickou firmou i2L Research, Ltd. při testování účinnosti dezinsekčních přípravků. 

Redaktor Filip Černý a Bohumil Měšťan plynule dělí plochu témat mezi rostliny, hmyz a další organizmy živočišné i rostlinné říše, kteří jsou něčím výrazní, nápadní či zajímaví.
 

Zajímavé věci se většinou rodí neplánovaně a jakoby náhodou. V roce 2008 jsme se v Českém rozhlase České Budějovice rozhodli věnovat během prázdnin část odpoledního vysílání kutilům a zahrádkářům. Mně připadl úkol natočit příspěvek o tom, jak se zbavit na zahrádce krtka. Obvolal jsem tedy různé zahrádkářské svazy a odborníky a hledal vhodného respondenta. Banální zadání se ale změnilo v téměř detektivní úkol. Oslovení lidé se buď necítili kompetentními nebo měli strach z mikrofonu. Po bezvýsledném úsilí jsem si vzal k ruce Zlaté stránky a začal zoufale obvolávat deratizátorské firmy. Tak jsem narazil na Bohumila Měšťana. Ten s natáčením souhlasil a já se rozjel za ním do Dubence. Během našeho rozhovoru se ukázalo, že Bohumil Měšťan má vřelý vztah k přírodě, se kterou se díky své profesi denně stýká a potýká.
Slovo dalo slovo a od roku 2009 se Bohumil Měšťan stal občasným hostem kontaktního pořadu Přímá linka. Oblíbené debaty, ve kterých se diskutovalo s posluchači na široké spektrum témat, od invazí nepůvodních rostlin a živočichů do střední Evropy, přes boj proti škůdcům po naopak ochranu přírody od roku 2011 vystřídal páteční čtrnáctideník.
Filip Černý, redaktor


1. díl: Tématem prvního setkání a hovoru redaktora Filipa Černého s Bohumilem Měťanem je tvor jménem krtonožka. 

 

O přírodě s Bohumilem Měšťanem (krtonožka)

Vložit na svůj web

2. díl: Tentokrát se redaktor Filip Černý zeptal Bohumila Měšťana na zajímavý dravý hmyz z našich lesů, strání, zahrad - na světlušky. 

 

O přírodě s Bohumilem Měšťanem (světluška)

Vložit na svůj web

3. díl: Myrmeleon formicarius. To je latinský název živočicha, nazvaného mravkolev běžný. Přídomkem běžný se ale nenechte zmást, jde o unikátního obyvatele hmyzí říše. Opět zasedli k mikrofonu redaktor Filip Černý a desinsektor Bohumil Měšťan, aby si tentokrát popovídali o další zajímavosti z naší přírody - totiž o životě zmíněného mravkolva. 

 

O přírodě s Bohumilem Měšťanem (mravkolev běžný)

Vložit na svůj web

4. díl: I tentokrát si redaktor Filip Černý s deratizátorem Bohumilem Měšťanem z Dubence u Vodňan popovídají o nějaké zajímavosti z naší přírody či zahrad. Tématem jejich hovoru je obratlovec, který dokáže vyplenit naše záhony - hryzec. 

 

O přírodě s Bohumilem Měšťanem (hryzec)

Vložit na svůj web

5. díl: Povídání deratizátora a desinsektora z Dubence u Vodňan inženýra Bohumila Měšťana spolu s redaktorem Filipem Černým o zajímavostech ze života hmyzu a obratlovců tu více, tu méně vítaných v našich příbytcích a zahradách, se tentokrát zaměří na zástupce ptačí říše - na vrabce. 

 

O přírodě s Bohumilem Měšťanem (vrabec)

Vložit na svůj web

6. díl: Redaktor Filip Černý spolu s Bohumilem Měšťanem si tentokrát budou povídat o beruškách, tedy slunéčkách - a to jak těch našich původních, tak asijských, které se u nás šíří. 

 

O přírodě s Bohumilem Měšťanem (beruška)

Vložit na svůj web

7. díl: Když dorazil redaktor Filip Černý do Dubence u Vodňan, kde se schází z ing. Bohumilem Měšťanem, aby spolu natočili další z pravidelných povídání o přírodě, tak zprvu váhal, jestli to dnešní bude vysílatelné před 22. hodinou. Nakonec ho ale trochu sestříhal a usoudil, že bude. Následující rozhovor obou pánů je totiž věnován sexualitě rostlin. 

 

O přírodě s Bohumilem Měšťanem (sexualita rostlin)

Vložit na svůj web

8. díl: Minule pozval redaktor Filip Černý ing. Bohumila Měšťana k pravidelnému rozhovoru o divech přírody a ten se týkal sexuality rostlin. Nyní jsou zde oba pánové opět a u světa rostlin zůstanou. Bohumil Měšťan nám prozradí zajímavosti o tom, jak dokáží rostliny aktivně užívat otravné látky a jedy. 

 

O přírodě s Bohumilem Měšťanem (rostlinné jedy)

Vložit na svůj web

9. díl: Rozhovor ing. Bohumila Měšťana s Filipem Černým o další zajímavosti z naší přírody je tentokrát věnován cizopasné rostlině kokotici, latinsky cuscuta, lidově občas zvané užerka. Ta je nejenom nesmírně vitální, ale jak se dozvíte, dokáže i cítit.  

 

O přírodě s Bohumilem Měšťanem (kokotice)

Vložit na svůj web

10. díl: Švábi (Blattodea) je celosvětově rozšířený řád hmyzu. Některé druhy žijí ve volné přírodě, jiné naopak v lidských obydlích. O švábech je i další povídání redaktora Filipa Černého s Bohumilem Měšťanem. 

 

O přírodě s Bohumilem Měšťanem (švábi)

Vložit na svůj web

11. díl: V minulém díle nastolili redaktor Filip Černý a Bohumil Měšťan téma švábi - což je sice nepříjemný hmyz, ale také hmyz fascinující. Nyní svoje povídání o švábech dokončí a vy se třeba dozvíte, proč se dodnes slézáme jako švábi na pivo. 

 

O přírodě s Bohumilem Měšťanem (švábi II.)

Vložit na svůj web

12. díl: S obtížným hmyzem můžeme zažít i spoustu legrace. Aspoň o tom nás přesvědčí Bohumil Měšťan a redaktor Filip Černý. V jejich pravidelném vyprávění o přírodě se dozvíte kuriozity ze soužití švábů, rusů a člověka. 

 

O přírodě s Bohumilem Měšťanem (obtížný hmyz a člověk)

Vložit na svůj web

13. díl: Pravidelné povídání Filipa Černého s Bohumilem Měšťanem se tentokrát zaměří na boj člověka se šváby a rusy. Nejenom, že se dozvíte, jak se měnila lidská strategie při používání insekticidních chemikálií, ale bude řeč třeba i o tom, co to znamená, když šváb má cukrovku. 

 

O přírodě s Bohumilem Měšťanem (hubení švábů a rusů)

Vložit na svůj web

14. díl: Ing. Bohumil Měšťan, který se živí mimo jiné jako desinsektor, tentokrát zasedl k mikrofonu, aby spolu s redaktorem Filipem Černým doprobrali zajímavosti ze života hmyzu, který je jinak člověku nepříjemný, ba odporný, totiž ze života štěnic. 

 

O přírodě s Bohumilem Měšťanem (štěnice - druhy a praxe)

Vložit na svůj web

15. díl: Hledat analogii mezi sociálními vztahy lidí a zvířat může být často zavádějící. Nicméně, pokud bychom aplikovali lidská měřítka na rozmnožování hmyzu, nezbylo by nám nic jiného, než mluvit o vášni, lstech a promiskuitě.  

 

O přírodě s Bohumilem Měšťanem (sexualita hmyzu)

Vložit na svůj web

16. díl: Krtek - většině lidí na zahrádce vadí, když se dá totiž do díla, tak dokáže zcela spolehlivě zdevastovat dlouho piplaný trávník. Povídání o krtkovi ale začne trochu oficiálně - totiž citací paragrafů, které se k pobytu krtka na naší zahrádce vztahují. 

 

O přírodě s Bohumilem Měšťanem (krtek)

Vložit na svůj web

17. díl: S brouky chrobáky se můžeme setkat od nížin po hory a to především na loukách a pastvinách s výkaly, ale je možné se s nimi setkat i v lesích. Napadlo vás, že tento černý, lesklý brouk je také velmi užitečný? Ukázalo se to v minulém století v Austrálii. 

 

O přírodě s Bohumilem Měšťanem (chrobák)

Vložit na svůj web

18. díl: Žížaly. Tvorové, kteří se v gymnaziálních osnovách biologie uvádějí jako příklad velmi jednoduchých tvorů, bez kostry, mozku, s velmi jednoduchou nervovou soustavou. Přesto jde o tvory zajímavé. A to nejen z přírodopisného hlediska, ale třeba i z hlediska ekonomického – ve Spojených státech dokonce existují lovci žížal. 

 

O přírodě s Bohumilem Měšťanem (žížaly)

Vložit na svůj web

19. díl: Potkani - pro někoho především domácí mazlíček, zakoupený ve zverimexu; pro jiného především škůdce, přenášející nemoci. Každopádně jde o velmi inteligentní zvíře, které ovšem není v Evropě původním druhem. 

 

O přírodě s Bohumilem Měšťanem (potkani)

Vložit na svůj web

20. díl: Španělské mušky - pověstný hmyz, s kovově zelenými křídly, který odjakživa lidstvo využívalo jako jed i afrodiziakum. Se španělskými muškami se navzdory názvu můžeme běžně setkat i u nás. 

 

O přírodě s Bohumilem Měšťanem (španělské mušky)

Vložit na svůj web

Vysílání Českého rozhlasu České Budějovice si můžete naladit na jihočeské frekvenci 106,4 MHz, na frekvenci 88,2 MHz pro Slavonicko a Dačicko nebo živě na internetu

Autor:  Filip Černý

Nové články v rubrice

 • Cesty za teplem

  V roce 2014 připravujeme už druhý cyklus pořadu Cesty za teplem. Podruhé se tak spolu s odborníkem Vítem Peškem rozjedeme tam, kde lidé vymysleli a používají nápadité systémy vytápění z obnovitelných zdrojů energie.

   
 •  FotogalerieAudio

  Společné dědictví

  Redaktor Filip Černý vyrazil spolu s památkářem Romanem Lavičkou po církevních památkách, které mají své dvojníky.

   
 • Mezi nebem a zemí (astronomie)

  Astronomie není nuda! S naším cyklem Mezi nebem a zemí se můžete pondělí co pondělí vydat na objevitelskou výpravu ke hvězdám.

   
Jihočeský kraj
  silnice I/23, část obce Horní Bolíkov, v katastru obce Studená, okr. Jindřichův Hradec, oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 26.03.2018 07:00 Do 29.03.2018 23:59, částečnou ...
  silnice I/19, v katastru obce Kostelec nad Vltavou, okr. Písek, oprava povrchu vozovky, zúžené jízdní pruhy, Od 26.03.2018 06:00 Do 03.06.2018 23:59, částečná uzavírka úseku silnice I/19, okr. Písek, ...
  silnice I/3, v katastru obce Boršov nad Vltavou, část obce Poříčí, okr. České Budějovice, oprava povrchu vozovky, zúžené jízdní pruhy, Od 26.03.2018 08:00 Do 31.05.2018 23:59, částečná uzavírka silnice ...

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace