Bylo tam spoustu, nebo spousta lidí?

Bylo/byla tam spousta lidí. Bylo tam spoustu lidí. Čeština je podivuhodný jazyk... - Foto: Fotobanka Stock.xchng

Bylo/byla tam spousta lidí. Bylo tam spoustu lidí. Čeština je podivuhodný jazyk...Foto: Fotobanka Stock.xchng

Obojí znamená hodně. Proč ale může být něčeho spoustu i spousta?

Otázka:
Není mi jasné, proč je často slyšet – a už jsem to viděl i v textu – „bylo tam spoustu lidí“, a naopak „máme spousta přátel“. Jak to, že cit pro jazyk mluvčího nesplete? 


Odpověď:
Výraz spousta může být z hlediska slovního druhu jak podstatným jménem ženského rodu, tak neohebným příslovcem (v této slovnědruhové platnosti může mít též podobu spoustu). V obou případech nese význam „mnoho, hodně“. 

Ve funkci podstatného jména se spousta skloňuje podle vzoru „žena“ a řídí se jím tvar slovesa v přísudku: byla tam spousta komárů; vznikla tam spousta alternativních divadel; spousta farmářů ráda vodila své psy na závody. 

Ve funkci příslovce má sloveso v přísudku neosobní tvar: bylo tam spousta lidí; bylo tam spoustu lidí. 

Autor:  Martin Prošek

Nové články v rubrice

Slovo nad zlato

Tipy na správné slovní typy. Nebo na problematické (z)jevy našeho jazyka. Jak správně ohýbat slova jako chřest? A jak a proč kvůli pravopisu nedostat padáka místo padáku? To vám každý všední den v 10:40 odhaluje Český rozhlas Dvojka. 

Web připravují

Jan Rosák
Libor Vacek
doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA
PhDr. Žaneta Dvořáková, Ph.D.
PhDr. Martin Prošek, Ph.D.

Pořady o češtině

  • Slovo nad zlato
   Původ a význam slov nebo úsloví vysvětluje na Dvojce dvojka Jan Rosák a bohemista Karel Oliva.
  • O původu příjmení
   Pátrejte s Českým rozhlasem Dvojka po tajemství vašeho jména.
  • Okouzlení slovem
   O krásách (mluvené) češtiny. S Luďkem Munzarem a Františkem Novotným na Dvojce.
  • Rozmlouvání o češtině
   S bohemistkou Jaroslavou Hlavsovou každou sobotu ráno na Dvojce.
  • Hezky česky
   Univerzitní vědci objasňují nejčastější jazykové problémy v Českém rozhlasu Hradec Králové.
  • Okolo češtiny
   Fejetony o netušených možnostech češtiny píše pro Český rozhlas Olomouc bohemista Ondřej Bláha.
  • Jazykový koutek
   Postřehy k aktuálnímu vývoji českého jazyka nabízí Český rozhlas Plzeň.

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas