Data v albu, ne datumy v albumu

Fotoalbum - Foto: Filip Šach

FotoalbumFoto: Filip Šach

Podle četných posluchačských dotazů soudíme, že stálé potíže nám dělají slova přejatá z latiny a řečtiny. A není to jen jejich výslovnost, ale také jejich skloňování.

Mezi opravdu časté pochybení patří skloňování podstatných jmen zakončených na -um jako album, datum. Obě slova jsou běžná, často užívaná, bohužel nezřídka špatně.  

Zapomíná se totiž na jejich zařazení k střednímu rodu, takže přecházejí ke skloňování mužskému, a tak slyšíme i ve veřejných oficiálních projevech tvary jako od toho datumu, navržené datumy místo toho data (podle vzoru město), navržená data. 

Stejně se chová v povědomí mnohých uživatelů slovo album s chybnými tvary toho albumu či ty staré albumy místo tvarů s vynecháním zakončení -um, tedy toho alba, ta stará alba.  

U jmen, která končí na -ium, takové chyby nebývají a skloňují se náležitě: do gymnázia, lapidária, krematoria, stadia, sympozia, ne do gymnáziumu. 

Autor:  Jaroslava Hlavsová

Nové články v rubrice

Slovo nad zlato

Tipy na správné slovní typy. Nebo na problematické (z)jevy našeho jazyka. Jak správně ohýbat slova jako chřest? A jak a proč kvůli pravopisu nedostat padáka místo padáku? To vám každý všední den v 10:40 odhaluje Český rozhlas Dvojka. 

Web připravují

Jan Rosák
Libor Vacek
doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA
PhDr. Žaneta Dvořáková, Ph.D.
PhDr. Martin Prošek, Ph.D.

Pořady o češtině

  • Slovo nad zlato
   Původ a význam slov nebo úsloví vysvětluje na Dvojce dvojka Jan Rosák a bohemista Karel Oliva.
  • O původu příjmení
   Pátrejte s Českým rozhlasem Dvojka po tajemství vašeho jména.
  • Okouzlení slovem
   O krásách (mluvené) češtiny. S Luďkem Munzarem a Františkem Novotným na Dvojce.
  • Rozmlouvání o češtině
   S bohemistkou Jaroslavou Hlavsovou každou sobotu ráno na Dvojce.
  • Hezky česky
   Univerzitní vědci objasňují nejčastější jazykové problémy v Českém rozhlasu Hradec Králové.
  • Okolo češtiny
   Fejetony o netušených možnostech češtiny píše pro Český rozhlas Olomouc bohemista Ondřej Bláha.
  • Jazykový koutek
   Postřehy k aktuálnímu vývoji českého jazyka nabízí Český rozhlas Plzeň.

Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas