Diskutovat něco, nebo o něčem?

Vazba diskutovat něco se dnes používá hlavně v politickém a obchodním prostředí. - Foto: Fotobanka Stock.xchng

Vazba diskutovat něco se dnes používá hlavně v politickém a obchodním prostředí.Foto: Fotobanka Stock.xchng

Jak vyslovovat slovo diskuse a s jakou vazbou se pojí?

Otázka:
Dobrý den, několik desetiletí se diskutovalo „o něčem“. S příchodem polistopadové politické reprezentace se náhle začal objevovat tvar „diskutovat to“. 

Dokonce už jsem několikrát spatřil v tištěných médiích výraz „diskuze“. Vzpomínám si, že nám bylo zdůrazňováno, že by se mělo zřetelně vyslovovat to „s“ na konci. Nebýval jsem špatný češtinář, tyto zmíněné věci nějak nechápu. 

Se srdečným pozdravem
František B., Humpolec 


Odpověď:
Vazba diskutovat něco, tedy spojení s nepředložkovým 4. pádem, se v češtině vyskytovalo již dříve, nepřišlo až po roce 1989. Tato vazba je zachycena už v Příručním slovníku jazyka českého, který vycházel v letech 1937 až 1957. V současné češtině se používá zejména v politickém a obchodním prostředí. Vazba diskutovat něco však není rozšířena natolik, aby závažně ohrožovala pozici vazby diskutovat o něčem

Slovo diskuse lze podle současných Pravidel českého pravopisu psát diskuse i diskuze a v souladu s tím může toto slovo mít i dvojí výslovnost. 

Autor:  Martin Prošek

Nové články v rubrice

Slovo nad zlato

Tipy na správné slovní typy. Nebo na problematické (z)jevy našeho jazyka. Jak správně ohýbat slova jako chřest? A jak a proč kvůli pravopisu nedostat padáka místo padáku? To vám každý všední den v 10:40 odhaluje Český rozhlas Dvojka. 

Web připravují

Jan Rosák
Libor Vacek
doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA
PhDr. Žaneta Dvořáková, Ph.D.
PhDr. Martin Prošek, Ph.D.

Pořady o češtině

  • Slovo nad zlato
   Původ a význam slov nebo úsloví vysvětluje na Dvojce dvojka Jan Rosák a bohemista Karel Oliva.
  • O původu příjmení
   Pátrejte s Českým rozhlasem Dvojka po tajemství vašeho jména.
  • Okouzlení slovem
   O krásách (mluvené) češtiny. S Luďkem Munzarem a Františkem Novotným na Dvojce.
  • Rozmlouvání o češtině
   S bohemistkou Jaroslavou Hlavsovou každou sobotu ráno na Dvojce.
  • Hezky česky
   Univerzitní vědci objasňují nejčastější jazykové problémy v Českém rozhlasu Hradec Králové.
  • Okolo češtiny
   Fejetony o netušených možnostech češtiny píše pro Český rozhlas Olomouc bohemista Ondřej Bláha.
  • Jazykový koutek
   Postřehy k aktuálnímu vývoji českého jazyka nabízí Český rozhlas Plzeň.

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas