Je rozdíl mezi zlodějnou a zlodějinou?

Mezi podobami zlodějna a zlodějina není žádný významový rozdíl. - Foto: Městská policie Bílina

Mezi podobami zlodějna a zlodějina není žádný významový rozdíl.Foto: Městská policie Bílina

Přečtěte si odpověď na dotaz, který vede k zamyšlení nad původem slova a který prověří i jazykový cit, případně čtenářské zkušenosti.

Otázka:
Janu Čulíkovi v Britských listech jsem před časem vytkl jeho lhostejnost vůči tvaru zlodějina – on argumentoval frekvencí výskytu tvaru (dle českého korpusu), již současní bohemisté považují za rozhodující pro jeho tzv. spisovnost. 

Sám cítím rozdíl mezi tvary zlodějna a zlodějina – ta druhá je nově odvozená snad i z ducha překladů knížek pro dospívající mládež o Harry Potterovi apod. a vypovídá o něčem jiném (zlodějina – konání zla, na rozdíl od prachsprosté krádeže – zlodějny). Jsem snad přecitlivělý?  

Praděd 


Odpověď:
Slovo zlodějna má jasný význam spojený s krádeží a používá se nejvíce v běžně mluveném jazyce s podtextem určité expresivity podobně jako další dějová podstatná jména zakončená na -(i)na. Podstatná jména tohoto typu se mohou chápat jako odvozená pouze od sloves (např. šmelit – šmelina) nebo od jmen i sloves (např. otrok/otročit – otročina).  

Typ zlodějna je výjimečný tím, že se neopírá o sloveso (neexistuje zlodějit). Varianta zlodějina byla patrně vytvořena analogicky podle ostatních podob na -ina. 

Mezi podobami zlodějna a zlodějina není žádný významový rozdíl. Jak vyplývá z údajů uvedených ve Slovníku spisovného jazyka českého, podoba zlodějina se v češtině objevila už ve 20. století, nejde tedy o novotvar. Dnes se podoba zlodějina používá spíše v psaném textu (viz počet odkazů na internetu), v mluvě se s ohledem na obtížnější výslovnost tak často nevyskytuje. Jako slovo zřídka používané je označeno i ve zmíněném Slovníku spisovného jazyka českého. 

Kromě uvedených podob máme pro češtinu doloženy také ojedinělé odvozeniny zlodějovina a zlodějčovina

Autor:  Jaroslava Pokorná

Nové články v rubrice

Slovo nad zlato

Tipy na správné slovní typy. Nebo na problematické (z)jevy našeho jazyka. Jak správně ohýbat slova jako chřest? A jak a proč kvůli pravopisu nedostat padáka místo padáku? To vám každý všední den v 10:40 odhaluje Český rozhlas Dvojka. 

Web připravují

Jan Rosák
Libor Vacek
doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA
PhDr. Žaneta Dvořáková, Ph.D.
PhDr. Martin Prošek, Ph.D.

Pořady o češtině

  • Slovo nad zlato
   Původ a význam slov nebo úsloví vysvětluje na Dvojce dvojka Jan Rosák a bohemista Karel Oliva.
  • O původu příjmení
   Pátrejte s Českým rozhlasem Dvojka po tajemství vašeho jména.
  • Okouzlení slovem
   O krásách (mluvené) češtiny. S Luďkem Munzarem a Františkem Novotným na Dvojce.
  • Rozmlouvání o češtině
   S bohemistkou Jaroslavou Hlavsovou každou sobotu ráno na Dvojce.
  • Hezky česky
   Univerzitní vědci objasňují nejčastější jazykové problémy v Českém rozhlasu Hradec Králové.
  • Okolo češtiny
   Fejetony o netušených možnostech češtiny píše pro Český rozhlas Olomouc bohemista Ondřej Bláha.
  • Jazykový koutek
   Postřehy k aktuálnímu vývoji českého jazyka nabízí Český rozhlas Plzeň.

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas