Zítra je/bude neděle

Zítra je / bude neděle - Foto:  Comstock Images

Zítra je / bude neděleFoto:  Comstock Images

Užití příslovce zítra není omezeno jen na spojení s budoucím časem.

Otázka: 

Líbí se mi poslouchání Radia Junior, ale proč na konci pořadu vždycky říkáte: „... zítra zas je tu čas jen pro vás“? Ve škole se učíme, že ZÍTRA se pojí s budoucím časem a mělo by správně být: „... zítra zas BUDE (PŘIJDE) čas jen pro vás“, ne? 

Když jsem se ptal mamky, tak mně povídala, že mám poslouchat paní učitelku a nedbat na vše, co se povídá v rádiu. 


Odpověď: 

Užití příslovce zítra není omezeno jen na spojení s budoucím časem. Užití zítra ve spojení s přítomným časem pro vyjádření budoucnosti je v češtině běžné a je zachyceno i ve slovnících spisovného jazyka jako zcela neutrální, např. zítra je neděle

Autor:  Martin Prošek

Nové články v rubrice

Slovo nad zlato

Tipy na správné slovní typy. Nebo na problematické (z)jevy našeho jazyka. Jak správně ohýbat slova jako chřest? A jak a proč kvůli pravopisu nedostat padáka místo padáku? To vám každý všední den v 10:40 odhaluje Český rozhlas Dvojka. 

Web připravují

Jan Rosák
Libor Vacek
doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA
PhDr. Žaneta Dvořáková, Ph.D.
PhDr. Martin Prošek, Ph.D.

Pořady o češtině

  • Slovo nad zlato
   Původ a význam slov nebo úsloví vysvětluje na Dvojce dvojka Jan Rosák a bohemista Karel Oliva.
  • O původu příjmení
   Pátrejte s Českým rozhlasem Dvojka po tajemství vašeho jména.
  • Okouzlení slovem
   O krásách (mluvené) češtiny. S Luďkem Munzarem a Františkem Novotným na Dvojce.
  • Rozmlouvání o češtině
   S bohemistkou Jaroslavou Hlavsovou každou sobotu ráno na Dvojce.
  • Hezky česky
   Univerzitní vědci objasňují nejčastější jazykové problémy v Českém rozhlasu Hradec Králové.
  • Okolo češtiny
   Fejetony o netušených možnostech češtiny píše pro Český rozhlas Olomouc bohemista Ondřej Bláha.
  • Jazykový koutek
   Postřehy k aktuálnímu vývoji českého jazyka nabízí Český rozhlas Plzeň.

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas