Antl

Příjmení Antl dnes používá 807 osob. Vzniklo jako zdrobnělina z německé domácké formy rodného jména Anton neboli Antonín. Vladimír Mates uvažuje i o odvození z rodného jména Anatol. Dále je možný i původ ze středohornoněmeckého apelativa ant, tj. „kachna“. V tom případě by patřilo příjmení Antl mezi ptačí. 

Použitá literatura:
V. Mates, Jména tajemství zbavená 3, Praha 2004, s. 55‒56; A. Kotík, Naše příjmení, Praha 1894, s. 10; J. Matúšová, Německá vlastní jména v češtině, Praha 2016, s. 27; J. Beneš, Německá příjmení u Čechů, Ústí nad Labem 1998, s. 302; R. a V. Kohlheimovi, Lexikon der Familiennamen, Berlin 2008, s. 80 

 

Příjmení Štolfa, Dolák, Antl, Tulis, Košvanec, Majlvald, Rochl. Připravili a uvádí Ivana Bendová a Jiří Holoubek.

Vložit na svůj web

Autor:  Žaneta Dvořáková
Pořad: O původu příjmení  |  Stanice: ČRo Dvojka
Čas vysílání: pondělí-čtvrtek 13:40  |  Délka pořadu: 4 minuty  
 

Nové články v rubrice

O původu příjmení

Zajímá vás, odkud pochází právě vaše jméno? Vysvětlujeme od pondělí do čtvrtka vždy ve 13:40 na stanici Český rozhlas Dvojka. V každém pořadu se dostane na čtyři jména. Už odvysílané díly najdete právě tady. 

Za správnost ručí

PhDr. Žaneta Dvořáková, Ph.D.
Kateřina Dvořáková
Jiří Holoubek
Iva Bendová

Pořady o češtině

  • Slovo nad zlato
   Původ a význam slov nebo úsloví vysvětluje na Dvojce dvojka Jan Rosák a bohemista Karel Oliva.
  • O původu příjmení
   Pátrejte s Českým rozhlasem Dvojka po tajemství vašeho jména.
  • Okouzlení slovem
   O krásách (mluvené) češtiny. S Luďkem Munzarem a Františkem Novotným na Dvojce.
  • Rozmlouvání o češtině
   S bohemistkou Jaroslavou Hlavsovou každou sobotu ráno na Dvojce.
  • Hezky česky
   Univerzitní vědci objasňují nejčastější jazykové problémy v Českém rozhlasu Hradec Králové.
  • Okolo češtiny
   Fejetony o netušených možnostech češtiny píše pro Český rozhlas Olomouc bohemista Ondřej Bláha.
  • Jazykový koutek
   Postřehy k aktuálnímu vývoji českého jazyka nabízí Český rozhlas Plzeň.

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas