Chlapusta

Kottův slovník uvádí nadávky ženám užívané ve Slezsku: čapčura, morka, něvleklo, šlumpeta, šterkota nebo točidlo a patří mezi ně i slezské apelativum chlapustina, jeho variantou je prý klapustina, možná by tedy mohlo souviset s expresivním „klapat ústy“ neboli „naprázdno mluvit“, „tlachat“, „žvanit“. Je snad možné, že chlapusta vznikl jako mužská varianta k tomuto označení. Příjmení Chlapusta tedy nejspíše patří mezi ta motivovaná vlastnostmi. V současnosti u nás nežije nikdo s příjmením Chlapusta, ani Klapusta

Použitá literatura:
F. Š. Kott, Česko-německý slovník zvláště grammaticko-fraseologický, díl X, Praha 1901, s. 100                        

 

Korela, Chlapusta, Římal, Tůma, Chýle, Outěřický. Moderují Kateřina Dvořáková a Jiří Holoubek.

Vložit na svůj web

Autor:  Žaneta Dvořáková
Pořad: O původu příjmení  |  Stanice: ČRo Dvojka
Čas vysílání: pondělí-čtvrtek 13:40  |  Délka pořadu: 4 minuty  
 

Nové články v rubrice

O původu příjmení

Zajímá vás, odkud pochází právě vaše jméno? Vysvětlujeme od pondělí do čtvrtka vždy ve 13:40 na stanici Český rozhlas Dvojka. V každém pořadu se dostane na čtyři jména. Už odvysílané díly najdete právě tady. 

Za správnost ručí

PhDr. Žaneta Dvořáková, Ph.D.
Kateřina Dvořáková
Jiří Holoubek
Iva Bendová

Pořady o češtině

  • Slovo nad zlato
   Původ a význam slov nebo úsloví vysvětluje na Dvojce dvojka Jan Rosák a bohemista Karel Oliva.
  • O původu příjmení
   Pátrejte s Českým rozhlasem Dvojka po tajemství vašeho jména.
  • Okouzlení slovem
   O krásách (mluvené) češtiny. S Luďkem Munzarem a Františkem Novotným na Dvojce.
  • Rozmlouvání o češtině
   S bohemistkou Jaroslavou Hlavsovou každou sobotu ráno na Dvojce.
  • Hezky česky
   Univerzitní vědci objasňují nejčastější jazykové problémy v Českém rozhlasu Hradec Králové.
  • Okolo češtiny
   Fejetony o netušených možnostech češtiny píše pro Český rozhlas Olomouc bohemista Ondřej Bláha.
  • Jazykový koutek
   Postřehy k aktuálnímu vývoji českého jazyka nabízí Český rozhlas Plzeň.

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas