Gotthardt

Příjmení Gotthardt vzniklo z německého rodného jména Gotthart se základem -hart, tj. „silný“, „odvážný“, první část komponentu Gott- znamená „bůh“. Josef Beneš uvádí: „Naše příjmení Gotthard bývá mylně vykládáno jako německé, ale u většiny našich rodů vzniklo u nás, jak ukazují dějiny uctívání sv. Gottharda. Ostatky tohoto hildesheimského opata († 1038) se dostaly r. 1131 do katedrály sv. Víta, a světec se tak stal českým patronem. Jeho velkými ctiteli byli mniši v klášteře sv. Jana na Ostrově u Davle a pražský biskup Jan (1135–1139).“ Tito činitelé měli vliv na to, že sv. Gotthardu byla zasvěcena řada kostelů a kaplí u nás. Nejvíce obyvatel s příjmením Gotthardt dnes žije v Plzni, celkem jich v evidenci obyvatelstva najdete jen 27. 

Použitá literatura:
J. Beneš, O českých příjmeních, Praha 1962, s. 56; J. Beneš, Německá příjmení u Čechů, Ústí nad Labem 1998, s. 101, s. 151; R. a V. Kohlheimovi, Lexikon der Familiennamen, Berlin 2008, s. 255 

 

Bezecný, Číž, Dzurec, Frič, Gelnar, Gilg/Gilig, Gotthardt. Připravili a uvádí Kateřina Dvořáková a Jiří Holoubek.

Vložit na svůj web

Autor:  Žaneta Dvořáková
Pořad: O původu příjmení  |  Stanice: ČRo Dvojka
Čas vysílání: pondělí-čtvrtek 13:40  |  Délka pořadu: 4 minuty  
 

Nové články v rubrice

O původu příjmení

Zajímá vás, odkud pochází právě vaše jméno? Vysvětlujeme od pondělí do čtvrtka vždy ve 13:40 na stanici Český rozhlas Dvojka. V každém pořadu se dostane na čtyři jména. Už odvysílané díly najdete právě tady. 

Za správnost ručí

PhDr. Žaneta Dvořáková, Ph.D.
Kateřina Dvořáková
Jiří Holoubek
Iva Bendová

Pořady o češtině

  • Slovo nad zlato
   Původ a význam slov nebo úsloví vysvětluje na Dvojce dvojka Jan Rosák a bohemista Karel Oliva.
  • O původu příjmení
   Pátrejte s Českým rozhlasem Dvojka po tajemství vašeho jména.
  • Okouzlení slovem
   O krásách (mluvené) češtiny. S Luďkem Munzarem a Františkem Novotným na Dvojce.
  • Rozmlouvání o češtině
   S bohemistkou Jaroslavou Hlavsovou každou sobotu ráno na Dvojce.
  • Hezky česky
   Univerzitní vědci objasňují nejčastější jazykové problémy v Českém rozhlasu Hradec Králové.
  • Okolo češtiny
   Fejetony o netušených možnostech češtiny píše pro Český rozhlas Olomouc bohemista Ondřej Bláha.
  • Jazykový koutek
   Postřehy k aktuálnímu vývoji českého jazyka nabízí Český rozhlas Plzeň.

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas