Janisch

Příjmení Janisch je odvozeno z rodného jména Jan s příponou -iš. Podobně utvořených příjmení máte celou řadu, např. Adamiš, Martiš, Šimoniš, Pauliš apod. Rodné jméno Jan u nás bylo a je velmi rozšířené, je hebrejského původu a vykládá se jako „bůh je milostivý“, popř. „bohem daný“, „milostivý boží dar“, a je to jméno hned několika světců, nejoblíbenějšími byli jistě sv. Jan Křtitel, sv. Jan Evangelista nebo český světec sv. Jan Nepomucký. Formu příjmení Janisch zapsanou německým pravopisem dnes nosí 150 osob, českou podobu Janiš pak má 835 obyvatel. 

Použitá literatura:
R. a V. Kohlheimovi, Lexikon der Familiennamen, Berlin 2008, s. 318; H. Bahlow, Deutsches Namenlexikon, München 1980, s. 261; D. Moldanová, Naše příjmení, Praha 2010, s. 75 (Janiš); M. Majtán, Naše priezviská, Bratislava 2014, s. 13 (Janiš); J. Beneš, O českých příjmeních, Praha 1962, s. 66; A. Kotík, Naše příjmení, Praha 1894, s. 7; M. Knappová, Jak se bude vaše dítě jmenovat?, Praha 2010, s. 196 (Jan) 

 

Rodná jména a křesťanství: Valenta, Janisch, Gil. Připravili a uvádí Kateřina Dvořáková a Jiří Holoubek.

Vložit na svůj web

Autor:  Žaneta Dvořáková
Pořad: O původu příjmení  |  Stanice: ČRo Dvojka
Čas vysílání: pondělí-čtvrtek 13:40  |  Délka pořadu: 4 minuty  
 

Nové články v rubrice

O původu příjmení

Zajímá vás, odkud pochází právě vaše jméno? Vysvětlujeme od pondělí do čtvrtka vždy ve 13:40 na stanici Český rozhlas Dvojka. V každém pořadu se dostane na čtyři jména. Už odvysílané díly najdete právě tady. 

Za správnost ručí

PhDr. Žaneta Dvořáková, Ph.D.
Kateřina Dvořáková
Jiří Holoubek
Iva Bendová

Pořady o češtině

  • Slovo nad zlato
   Původ a význam slov nebo úsloví vysvětluje na Dvojce dvojka Jan Rosák a bohemista Karel Oliva.
  • O původu příjmení
   Pátrejte s Českým rozhlasem Dvojka po tajemství vašeho jména.
  • Okouzlení slovem
   O krásách (mluvené) češtiny. S Luďkem Munzarem a Františkem Novotným na Dvojce.
  • Rozmlouvání o češtině
   S bohemistkou Jaroslavou Hlavsovou každou sobotu ráno na Dvojce.
  • Hezky česky
   Univerzitní vědci objasňují nejčastější jazykové problémy v Českém rozhlasu Hradec Králové.
  • Okolo češtiny
   Fejetony o netušených možnostech češtiny píše pro Český rozhlas Olomouc bohemista Ondřej Bláha.
  • Jazykový koutek
   Postřehy k aktuálnímu vývoji českého jazyka nabízí Český rozhlas Plzeň.

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas