Kafka

U příjmení Kafka záleží na původu rodiny. U českých nositelů se vykládá jako příjmení ptačí odvozené z apelativa kavka se spodobou znělosti (-v- ˃ -f-). Příjmení Kafka bylo v Čechách i běžné židovské příjmení. Již z roku 1591 máte záznam o židu Kavkovi a z roku 1601 s Moysesu Kaffkovi. Ve válečných transportních listinách lze nalézt 200 osob jménem Kafka. U židovských rodin jsou možné dva výklady motivace tohoto příjmení. Odvozuje se jednak ze zdrobněliny rodného jména Jakob s příponou -ka, ale mohlo jít také o ptačí příjmení ‒ Ruth Bondyová se domnívá, že mohlo jednat o přezdívku, kterou dávali židovským handlířům čeští vesničané kvůli jejich černému oděvu. V současnosti u nás žije 3 554 nositelů příjmení Kafka a pouze 1 707 osob s formou příjmení Kavka

Použitá literatura: 
D. Moldanová, Naše příjmení, Praha 2010, s. 79; A. Kotík, Naše příjmení, Praha 1894, s. 159; V. Mates, Jména tajemství zbavená 2, Praha 2003, s. 133–5; M. Majtán, Naše priezviská, Bratislava 2014, s. 42 (Kavka); R. a V. Kohlheimovi, Duden Familiennamen, Berlin 2005, s. 367; J. Beneš, O českých příjmeních, Praha 1962, s. 192; R. Bondyová, Rodinné dědictví, Praha 2006, s. 70      

 

Kafka, Varvažovský, Novotný. Moderují Kateřina Dvořáková a Jiří Holoubek.

Vložit na svůj web

Autor:  Žaneta Dvořáková
Pořad: O původu příjmení  |  Stanice: ČRo Dvojka
Čas vysílání: pondělí-čtvrtek 13:40  |  Délka pořadu: 4 minuty  
 

Nové články v rubrice

O původu příjmení

Zajímá vás, odkud pochází právě vaše jméno? Vysvětlujeme od pondělí do čtvrtka vždy ve 13:40 na stanici Český rozhlas Dvojka. V každém pořadu se dostane na čtyři jména. Už odvysílané díly najdete právě tady. 

Za správnost ručí

PhDr. Žaneta Dvořáková, Ph.D.
Kateřina Dvořáková
Jiří Holoubek
Iva Bendová

Pořady o češtině

  • Slovo nad zlato
   Původ a význam slov nebo úsloví vysvětluje na Dvojce dvojka Jan Rosák a bohemista Karel Oliva.
  • O původu příjmení
   Pátrejte s Českým rozhlasem Dvojka po tajemství vašeho jména.
  • Okouzlení slovem
   O krásách (mluvené) češtiny. S Luďkem Munzarem a Františkem Novotným na Dvojce.
  • Rozmlouvání o češtině
   S bohemistkou Jaroslavou Hlavsovou každou sobotu ráno na Dvojce.
  • Hezky česky
   Univerzitní vědci objasňují nejčastější jazykové problémy v Českém rozhlasu Hradec Králové.
  • Okolo češtiny
   Fejetony o netušených možnostech češtiny píše pro Český rozhlas Olomouc bohemista Ondřej Bláha.
  • Jazykový koutek
   Postřehy k aktuálnímu vývoji českého jazyka nabízí Český rozhlas Plzeň.

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas