Pinkas

Pavel Eisner v Češtině poklepem a poslechem napsal: „Kdyby vážený staropražský rod Pinkasů byl myslil na to, co znamená jeho jméno, byl by si bez meškání zažádal o změnu. Tehdy to nebylo jako dnes, změna příjmení se povolovala jen za procedur velmi složitých. Ale v tomto případě by se bylo řízení urychlilo. Z důvodů daných právě povahou toho příjmení.“ Pavel Eisner tu naráží na jeden ze starších výkladů, totiž z apelativa pinka, které označovalo „ženská rodidla“ (podobně máte např. příjmení Hrma nebo Kepka), popř. z nářečního apelativa pinkas, které se používalo pro označení „mužského pohlavního orgánu“. Příjmení Pinkas ale můžete vyložit i zcela jinak. Dobrava Moldanová jej považuje za odvozené z příjmení Pinka, které vzniklo buď z nářečního apelativa pinka, tj. „pěnkava“ (máte i příjmení Pinkava), nebo pochází z označení nádobky na poplatek za užívání karet či kuželek (přeneseně se tak říkalo i tomuto poplatku). U židovských rodin se jedná spíše o příjmení odvozené z rodného jména Pinchus, které znamená „požehnaný“. Podle Ruth Bondyové byla pojmenována Pinkasova synagoga pravděpodobně podle Israele Pinkase, původního majitele domu, který byl přestavěn na modlitebnu. Příjmení Pinkas je rozšířené, v současnosti jej nosí 1 090 obyvatel, z toho 160 jich žije v Praze. 

Použitá literatura:
D. Moldanová, Naše příjmení, Praha 2010, s. 139‒140; R. Bondyová, Rodinné dědictví, Praha 2006, s. 109–110; A. Kotík, Naše příjmení, Praha 1894, s. 52; J. Beneš, O českých příjmeních, Praha 1962, s. 62; P. Eisner, Čeština poklepem i poslechem, Praha 1948, s. 86                      

 

Židovská příjmení: Pinkas, Poldauf, Goj. Moderují Kateřina Dvořáková a Jiří Holoubek.

Vložit na svůj web

Autor:  Žaneta Dvořáková
Pořad: O původu příjmení  |  Stanice: ČRo Dvojka
Čas vysílání: pondělí-čtvrtek 13:40  |  Délka pořadu: 4 minuty  
 

Nové články v rubrice

O původu příjmení

Zajímá vás, odkud pochází právě vaše jméno? Vysvětlujeme od pondělí do čtvrtka vždy ve 13:40 na stanici Český rozhlas Dvojka. V každém pořadu se dostane na čtyři jména. Už odvysílané díly najdete právě tady. 

Za správnost ručí

PhDr. Žaneta Dvořáková, Ph.D.
Kateřina Dvořáková
Jiří Holoubek
Iva Bendová

Pořady o češtině

  • Slovo nad zlato
   Původ a význam slov nebo úsloví vysvětluje na Dvojce dvojka Jan Rosák a bohemista Karel Oliva.
  • O původu příjmení
   Pátrejte s Českým rozhlasem Dvojka po tajemství vašeho jména.
  • Okouzlení slovem
   O krásách (mluvené) češtiny. S Luďkem Munzarem a Františkem Novotným na Dvojce.
  • Rozmlouvání o češtině
   S bohemistkou Jaroslavou Hlavsovou každou sobotu ráno na Dvojce.
  • Hezky česky
   Univerzitní vědci objasňují nejčastější jazykové problémy v Českém rozhlasu Hradec Králové.
  • Okolo češtiny
   Fejetony o netušených možnostech češtiny píše pro Český rozhlas Olomouc bohemista Ondřej Bláha.
  • Jazykový koutek
   Postřehy k aktuálnímu vývoji českého jazyka nabízí Český rozhlas Plzeň.

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas