Adam: začínat od Adama

Sixtinská kaple, stvoření Adama - Foto:  public domain

Sixtinská kaple, stvoření AdamaFoto:  public domain

Začínat od Adama znamená vyprávět od prvopočátku. Genesis, První kniha Mojžíšova líčí, jak Bůh pět dní tvořil svět, a když už měl skoro hotovo, šestého dne stvořil prvního člověka, Adama. To ho zmohlo natolik, že sedmého dne odpočíval, a tak i my máme neděli.

Když se Adam v ráji nudil a cítil se osamělý, stvořil mu Bůh partnerku Evu. A tak měl Adam po osamění, po nudě, ale zanedlouho i po pohodlném životě v ráji.
Zvědavá a neposlušná Eva naletěla na ponoukání ďábla v hadí podobě a tak dlouho do Adama hučela, až společně s ní ochutnal ovoce ze zakázaného stromu. A museli z ráje pryč, na Zem, rodit děti v bolestech a dobývat svůj chléb v potu tváře. 

Posvátná stopa na Adamově hoře 

Pokud chcete navštívit místo, kam Adam po vyhnání z ráje sestoupil na Zemi, musíte se vydat na Srí Lanku a vystoupat na Adamovu horu. Tam ve výšce skoro dva a půl tisíce metrů najdete obrovskou šlápotu – tu tam prý udělal Adam při doskoku. 

Podle jiných legend to byl Buddha, Šiva či svatý Tomáš. Proto se hoře také říká Srí Pada, tedy posvátná stopa. 

Posvátná hora Srí Pada na Srí Lance. Podle legendy na ni vstoupil Adam po vyhnání z ráje. - Foto: licence GNU Free Documentation License, verze 1.2


Staré egyptské či mezopotamské báje ovšem stvoření světa líčí docela jinak. 

Akkadský mýtus „Enúma eliš“ vypráví: 

„Když nahoře nebesa nebyla pojmenována,
dole země jménem nebyla zvána,
tu prastarý Apsú, jejich zploditel,
a životodárná Tiámat, rodička veškerenstva,
své vody smísili dohromady.“ 

Tím vzniklo několik generací bohů a ti po čase mezi sebou začali válčit. Při hrozné řeži, ve které se střetlo Tiámatino vojsko s vojskem boha Marduka, byla pramatka poražena. Marduk ji zabil a rozsekl vejpůl. Z jedné půlky stvořil nebe a nebeská tělesa, z druhé poloviny Zemi. 

Pak se rozhodl: „Chci stvořit kosti a maso a zachytit krev žilami, chci stvořit živou bytost a nazvat ji člověk.“ 

A tak otevřel žíly Kinguovi, vůdci poraženého Tiámatina vojska, a z jeho krve stvořil člověka. Tak vznikl svět a nakonec člověk, aby sloužil a klaněl se bohům. 

Egypťané si představovali stvoření světa takto: 

„Tma panovala od věků do věků a ve tmě se převalovaly vlny pravodstva bez cíle a bez účelu. Po čase, jehož začátku nedohlédneš, vynořil se z pravodstva zářící bůh Ré. Podobal se brouku skarabeovi, který dává život sám sobě.“ 

Ré ale neměl komu vládnout, proto stvořil ze svých slin boha vzduchu Sova a bohyni vlhkosti Tefnet. Jim se narodily děti: bůh země Geb, bohyně nebe Nút a tak dál. Jednou z Réova oka skanula slza a z ní vznikl člověk, a proto v sobě nese její třpyt. „Réova slza se skrývá a jiskří v lidské touze, plane ve smělých lidských činech a hoří v lidské lásce.“ 

Egyptská kniha mrtvých - Foto: Public domain

V bájích o stvoření světa je vždy přítomna v nějaké formě voda 

I v jedné staré srbské báji, jak ji zapsal Karel Jaromír Erben:
Na počátku prý nebylo nic než Bůh, a ten spal. Když se probudil, stvořil svým pohledem hvězdy, a pak se je vydal omrknout. „Šel pořád, ale nikde neviděl kraje ani konce. Konečně přišel také k naší zemi a byl už velmi unaven; pot se mu s čela hrnul. A jedna kapka toho potu padla také na zem, oživila se a hle, to byl první člověk!“ 

Také izraelská báje o stvoření světa začíná u H2O:
„Na počátku všeho byl Jahve, veliký a jediný izraelský bůh. Jeho duch se vznášel nad vodami.“ Poté, co Jahve stvořil svým slovem celý svět, rozhodl se stvořit člověka, bytost, která by se mu podobala. Vlastníma rukama ho uplácal z hlíny a dal mu jméno Adam, tedy „z hlíny uhnětený“. 


Příspěvek zazněl v pořadu Slovo nad zlato, který vysílá Dvojka ve všední dny vždy v 10:40 dopoledne. 

Pořad: Slovo nad zlato  |  Stanice: ČRo Dvojka
Čas vysílání: pátek, neděle 15:20  |  Délka pořadu: 5 minut  
 

Nové články v rubrice

 • 2. června  2015       rubrika: Původ úsloví

  Kvílí jako meluzína

  Meluzína je mytologická postava, víla, která má místo nohou hadí ocas. Poprvé se pod tímto jménem objevila ve spisu Historie o Meluzíně, který v r. 1393 sepsal knihař Jan z Arrasu. Později byla meluzínská pověst zpracována...

   
 • 29. května  2015       rubrika: Původ úsloví

  Vyschlý jako mumie

  Mumie je mrtvé tělo člověka nebo zvířete, které bylo zachováno díky vhodným přírodním podmínkám, nebo uměle (balzamováním).

   
 • 27. května  2015       rubrika: Původ úsloví

  Dlouhá Odysea

  Dlouhá, bludná pouť či složité, pestré životní osudy.

   

Slovo nad zlato

Tipy na správné slovní typy. Nebo na problematické (z)jevy našeho jazyka. Jak správně ohýbat slova jako chřest? A jak a proč kvůli pravopisu nedostat padáka místo padáku? To vám každý všední den v 10:40 odhaluje Český rozhlas Dvojka. 

Web připravují

Jan Rosák
Libor Vacek
doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA
PhDr. Žaneta Dvořáková, Ph.D.
PhDr. Martin Prošek, Ph.D.

Pořady o češtině

  • Slovo nad zlato
   Původ a význam slov nebo úsloví vysvětluje na Dvojce dvojka Jan Rosák a bohemista Karel Oliva.
  • O původu příjmení
   Pátrejte s Českým rozhlasem Dvojka po tajemství vašeho jména.
  • Okouzlení slovem
   O krásách (mluvené) češtiny. S Luďkem Munzarem a Františkem Novotným na Dvojce.
  • Rozmlouvání o češtině
   S bohemistkou Jaroslavou Hlavsovou každou sobotu ráno na Dvojce.
  • Hezky česky
   Univerzitní vědci objasňují nejčastější jazykové problémy v Českém rozhlasu Hradec Králové.
  • Okolo češtiny
   Fejetony o netušených možnostech češtiny píše pro Český rozhlas Olomouc bohemista Ondřej Bláha.
  • Jazykový koutek
   Postřehy k aktuálnímu vývoji českého jazyka nabízí Český rozhlas Plzeň.

Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas