Putifarka

Pedro Américo: Putifarova žena (1898, olej na plátně) - Foto: Wikimedia, public domain

Pedro Américo: Putifarova žena (1898, olej na plátně)Foto: Wikimedia, public domain

Žena-svůdkyně. Dáma, zpravidla poněkud starší model, která si umanula na mladého kolouška. Jak to s Putifarkou bylo, se dozvíme v Bibli, ve Starém zákoně.

Nejprve si představme protagonistu tohoto příběhu: Josef zvaný Egyptský, syn Jákoba a Rachel. 

Příběh je to spletitý a dlouhý. Josef pocházel z dvanácti bratří. Nejstarší se jmenoval Ruben a nejmladší Benjamín (od té doby se nejmladším dětem v rodině říká benjamínci). 

Josef byl předposlední a otec ho měl ze všech synů nejraděj. Možná mu i trochu nadržoval a to bratrům samozřejmě vadilo. A úplně nejvíc jim lezlo na nervy, že Josef uměl vykládat sny. 

Jednou se mu zdálo, že váže s bratry snopy obilí. Josefův snop najednou povstal, ostatní snopy ho obcházely a klaněly se mu. Když Josef tohle bratrům vyprávěl, byli vzteky celí zelení. O pár dní později se mu ve snu dokonce klanělo slunce, měsíc a jedenáct hvězd. To nadzvedlo i samotného Jákoba. 

Čtěte také: Sodoma a Gomora

Bratři Josefa nenáviděli čím dál víc, až se rozhodli, že ho zabijí. Ale Ruben byl proti, a tak Josefa jenom hodili do vyschlé studny. Ruben doufal, že ho později vytáhne a zachrání. Jenomže bratři byli rychlejší a prodali Josefa karavaně, která zrovna jela kolem a měla namířeno do Egypta. Zisk byl větší a hřích menší. 

Bratři pak pelášili domů, Josefův plášť pomazali krví z jehňátka a namluvili důvěřivému tatíkovi, že jeho oblíbeného synka povečeřela dravá zvěř. 

Josef se stal otrokem. V Egyptě si ho koupil faraonův dvořan Putifar (někdy se uvádí také Potífar) a zaměstnal ho ve svém domě. Josef Putifarovi sloužil poctivě, práce mu šla od ruky, navíc mu to pálilo, a pán si ho brzy oblíbil natolik, že z něj udělal správce svého domu. 

Trik, který využilo už mnoho žen 

Josefovi se vlastně vedlo docela dobře. Jen kdyby se do toho nezačala míchat stará Putifarová. Pořád Josefa zvala k sobě do ložnice, producírovala se před ním polonahá… Josef ji odmítl a zhrzená panička na sobě roztrhala šaty, s pláčem obvinila Josefa z pokusu o znásilnění a ten putoval do vězení. Že v tom byl nevinně? To nikoho nezajímalo! Co zmůže otrok? 

Po paní Putifarové tenhle trik zopakovala dlouhá řada žen v literatuře a jistě i v životě. Nejznámější z nich byla Faidra, která se zamilovala do nevlastního syna Hippolyta. A když ji nechtěl, nezbylo jí než nařknout ho z toho, o čem sama snila. 

Josef se z vězení nakonec dostal, a to díky svému umění vykládat sny. Ale to už je docela jiný příběh o sedmi zdravých a sedmi hubených kravách a o sedmi tučných a sedmi hubených letech egyptských.  


Příspěvek zazněl v pořadu Slovo nad zlato, který vysílá Dvojka ve všední dny vždy v 10:40 dopoledne. 

Pořad: Slovo nad zlato  |  Stanice: ČRo Dvojka
Čas vysílání: pátek, neděle 15:20  |  Délka pořadu: 5 minut  
 

Nové články v rubrice

 • 2. června  2015       rubrika: Původ úsloví

  Kvílí jako meluzína

  Meluzína je mytologická postava, víla, která má místo nohou hadí ocas. Poprvé se pod tímto jménem objevila ve spisu Historie o Meluzíně, který v r. 1393 sepsal knihař Jan z Arrasu. Později byla meluzínská pověst zpracována...

   
 • 29. května  2015       rubrika: Původ úsloví

  Vyschlý jako mumie

  Mumie je mrtvé tělo člověka nebo zvířete, které bylo zachováno díky vhodným přírodním podmínkám, nebo uměle (balzamováním).

   
 • 27. května  2015       rubrika: Původ úsloví

  Dlouhá Odysea

  Dlouhá, bludná pouť či složité, pestré životní osudy.

   

Slovo nad zlato

Tipy na správné slovní typy. Nebo na problematické (z)jevy našeho jazyka. Jak správně ohýbat slova jako chřest? A jak a proč kvůli pravopisu nedostat padáka místo padáku? To vám každý všední den v 10:40 odhaluje Český rozhlas Dvojka. 

Web připravují

Jan Rosák
Libor Vacek
doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA
PhDr. Žaneta Dvořáková, Ph.D.
PhDr. Martin Prošek, Ph.D.

Pořady o češtině

  • Slovo nad zlato
   Původ a význam slov nebo úsloví vysvětluje na Dvojce dvojka Jan Rosák a bohemista Karel Oliva.
  • O původu příjmení
   Pátrejte s Českým rozhlasem Dvojka po tajemství vašeho jména.
  • Okouzlení slovem
   O krásách (mluvené) češtiny. S Luďkem Munzarem a Františkem Novotným na Dvojce.
  • Rozmlouvání o češtině
   S bohemistkou Jaroslavou Hlavsovou každou sobotu ráno na Dvojce.
  • Hezky česky
   Univerzitní vědci objasňují nejčastější jazykové problémy v Českém rozhlasu Hradec Králové.
  • Okolo češtiny
   Fejetony o netušených možnostech češtiny píše pro Český rozhlas Olomouc bohemista Ondřej Bláha.
  • Jazykový koutek
   Postřehy k aktuálnímu vývoji českého jazyka nabízí Český rozhlas Plzeň.

Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas