Rámus, že by zbořil Jericho

Jak ječí ten, co má hlas jako jerišská trouba? Strašně. To si ani nepřejte vědět. Pokud byste si to přece jen přáli, museli byste s námi do města na západním břehu řeky Jordán severovýchodně od Jeruzaléma. - Foto:  Bantosh, public domain

Jak ječí ten, co má hlas jako jerišská trouba? Strašně. To si ani nepřejte vědět. Pokud byste si to přece jen přáli, museli byste s námi do města na západním břehu řeky Jordán severovýchodně od Jeruzaléma.Foto:  Bantosh, public domain

Hluk tak mocný, že boří nejen zdi, ale i hradby. Ty, o kterých je řeč, spadly v Jerichu kolem roku 1550 před Kristem. Jak to vlastně tehdy bylo?

Podle archeologů je Jericho patrně nejstarší město na světě. Osada ohrazená kamennými hradbami s několika věžemi vznikla už v 9. tisíciletí před naším letopočtem. Kolem roku 1550 před Kristem byly hradby Jericha zbořeny – buď vinou zemětřesení anebo dobyvatelů. 

Stalo se to tehdy, když Hospodin ustanovil vůdcem Izraelitů Jozuu. Řekl:
„Mojžíš, můj služebník, zemřel. Ty teď vstaň a spolu se vším tímto lidem zde přejdi Jordán do země, kterou dávám synům Izraele. Vaše území bude sahat od pouště až k Libanonu a od té veliké řeky, řeky Eufrat, podél celé země Chetitů až ke Středozemnímu moři, kde zapadá slunce.“ 

A tak se taky stalo. Cestou do země zaslíbené přivedl Jozua Židy až před brány Jericha a na Hospodinův pokyn se chystal město dobýt.

Izraelité museli být dost obávaní, protože v Jerichu už o nich věděli a zavčas zavřeli brány. Doslechla se o nich i nevěstka Rachab. Oklamala vlastní stráže a pustila si do domu izraelské zvědy, které Jozue vyslal, aby před útokem omrkli situaci. 

Rachab schovala zvědy pod snopky lnu, které sušila na střeše.
„Pomohu vám, jak mi velí moje víra. Ale něco za něco! Přísahejte při Hospodinu, že na oplátku necháte naživu mého otce a matku, mé bratry a sestry! A mě samozřejmě taky!“ 

Čtěte také: Proč se nepořádku říká brajgl?

Zvědové souhlasili. Nařídili, že se má Rachab a celá její rodina shromáždit v domě, který označí šňůrou z karmínově rudých provázků. 

Hospodin udělil Jozuovi pokyny, jak si má při dobývání počínat: „Dal jsem ti do rukou Jericho, jeho krále i udatné hrdiny. Vy, bojovníci, město obklíčíte a jednou denně ho obejdete dokola.“ 

Poslechli. Šest dní sedm kněží obcházelo kolem přepevných hradeb. Nesli s sebou archu úmluvy a troubili na beraní rohy. 

„Sedmého dne obejdete město sedmkrát a kněží ať stále troubí. Pak ať všechen lid vyrazí mohutný pokřik. Městská hradba se zhroutí a lid vnikne do města, každý tam, kde bude,“ zavelel Hospodin a tak se taky stalo. 

V hrobkách faraonů byly nalezeny životaschopné růže staré 4000 let. Na fotografii Anastatica hierochuntica (růže z Jericha). - Foto: Creative Commons, Attribution-Share Alike 3.0 Unported, FloraTrek

V hrobkách faraonů byly nalezeny životaschopné růže staré 4000 let. Na fotografii Anastatica hierochuntica (růže z Jericha).Foto: Creative Commons, Attribution-Share Alike 3.0 Unported, FloraTrek

„I pobořila se zeď, Izraelité vešli do města a pohubili jako proklaté všechno, což bylo v městě od muže až do ženy, od dítěte až do starce a až do vola, dobytčete i osla,“ tak Bible popisuje tento masakr. 

A víte, kdo přečkal bez jediného škrábance? Nevěstka Rachab a její rodina.  

Jericho dnes žije v povědomí nejen díky záhadně zbořeným hradbám, ale také díky podivuhodné rostlině. Jmenuje se choulivka jerišská či růže z Jericha nebo taky „Ruce panny Marie“. Roste v pouštních oblastech. 

Za sucha se schoulí do klubíčka a nechá se unášet větrem po písku. Když se dostane k vodě, za pár minut se rozvine do krásného květu. Má prý léčivé účinky, umí přivolat lásku, štěstí a peníze.  


Příspěvek zazněl v pořadu Slovo nad zlato, který vysílá Dvojka ve všední dny vždy v 10:40 dopoledne. 

Pořad: Slovo nad zlato  |  Stanice: ČRo Dvojka
Čas vysílání: pátek, neděle 15:20  |  Délka pořadu: 5 minut  
 

Nové články v rubrice

 • 2. června  2015       rubrika: Původ úsloví

  Kvílí jako meluzína

  Meluzína je mytologická postava, víla, která má místo nohou hadí ocas. Poprvé se pod tímto jménem objevila ve spisu Historie o Meluzíně, který v r. 1393 sepsal knihař Jan z Arrasu. Později byla meluzínská pověst zpracována...

   
 • 29. května  2015       rubrika: Původ úsloví

  Vyschlý jako mumie

  Mumie je mrtvé tělo člověka nebo zvířete, které bylo zachováno díky vhodným přírodním podmínkám, nebo uměle (balzamováním).

   
 • 27. května  2015       rubrika: Původ úsloví

  Dlouhá Odysea

  Dlouhá, bludná pouť či složité, pestré životní osudy.

   

Slovo nad zlato

Tipy na správné slovní typy. Nebo na problematické (z)jevy našeho jazyka. Jak správně ohýbat slova jako chřest? A jak a proč kvůli pravopisu nedostat padáka místo padáku? To vám každý všední den v 10:40 odhaluje Český rozhlas Dvojka. 

Web připravují

Jan Rosák
Libor Vacek
doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA
PhDr. Žaneta Dvořáková, Ph.D.
PhDr. Martin Prošek, Ph.D.

Pořady o češtině

  • Slovo nad zlato
   Původ a význam slov nebo úsloví vysvětluje na Dvojce dvojka Jan Rosák a bohemista Karel Oliva.
  • O původu příjmení
   Pátrejte s Českým rozhlasem Dvojka po tajemství vašeho jména.
  • Okouzlení slovem
   O krásách (mluvené) češtiny. S Luďkem Munzarem a Františkem Novotným na Dvojce.
  • Rozmlouvání o češtině
   S bohemistkou Jaroslavou Hlavsovou každou sobotu ráno na Dvojce.
  • Hezky česky
   Univerzitní vědci objasňují nejčastější jazykové problémy v Českém rozhlasu Hradec Králové.
  • Okolo češtiny
   Fejetony o netušených možnostech češtiny píše pro Český rozhlas Olomouc bohemista Ondřej Bláha.
  • Jazykový koutek
   Postřehy k aktuálnímu vývoji českého jazyka nabízí Český rozhlas Plzeň.

Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas