Sodoma a Gomora

Lot opouští Sodomu (ilustrace z roku 1493) - Foto: Wikimedia, public domain

Lot opouští Sodomu (ilustrace z roku 1493)Foto: Wikimedia, public domain

Místo neřesti, prostopášnosti, nemravného života a zatvrzelého hříchu. Co se to vlastně v Sodomě a Gomoře stalo? To se dočteme v Bibli.

Je to už dávno, co prý v rajsky krásném údolí Siddí na břehu Mrtvého moře vzkvétala dvě bohatá a slavná města, která patřila mezi pět nejkrásnějších izraelských sídel: Sodoma a Gomora. 

A právě bohatství přivedlo Sodomské a Gomorské k pádu. Jídali jen berany a telata ze stáda nejtučnější, mazali se vonnými mastmi, lehali na měkkých poduškách, pořád měli při ruce nějakou tu láhev vína a taky hezké otrokyně, které jim vyhrávaly na harfy a tančily. 

Byli zkrátka šíleně rozmařilí, už nevěděli roupama coby, a tak páchali různé hanebnosti a ohavnosti. Až to rozhněvalo samotného Hospodina. Rozhodl se, že smete Sodomu a Gomoru z povrchu zemského. 

Archeologové zjistili, že před zhruba 4000 lety oblast Mrtvého moře skutečně postihla přírodní katastrofa: zemětřesení a sopečné výbuchy. Dodnes se tu nacházejí naleziště síry a asfaltu.

Abrahám, vůdce izraelského lidu, žil nedaleko Sodomy na pastvinách u řeky Hebronu se svými stády počestným životem kočovného beduína. Hospodinovi řekl: Určitě všichni Sodomští nejsou zlí a zkažení. Přece nedopustíš, aby společně s hříšníky byli potrestáni nevinní! 

Bůh nakonec souhlasil, že město ušetří, když se v něm najde deset spravedlivých. Ale našli se jenom čtyři: Abrahámův synovec Lot, jeho žena a dvě dcery. 

Než začal dštít oheň a síru, poslal Bůh dva anděly, aby Lota a jeho rodinu vyvedli do hor. Ovšem museli jít pořád dopředu a neohlížet se zpátky. Lotova žena se ale ohlédla a zůstala civět v úžasu a hrůze. Obohatila tak řadu světových jazyků o rčení „Stojí jako Lotova žena“ nebo „Jako solný sloup“. 

Jaké z tohoto příběhu plyne ponaučení?
Chovejme se ctnostně a mravně, jinak nás stihne trest.
A také: dostaneme-li novou šanci, nedívejme se nazpět. 


Příspěvek zazněl v pořadu Slovo nad zlato, který vysílá Dvojka ve všední dny vždy v 10:40 dopoledne. 

Pořad: Slovo nad zlato  |  Stanice: ČRo Dvojka
Čas vysílání: pátek, neděle 15:20  |  Délka pořadu: 5 minut  
 

Nové články v rubrice

 • 2. června  2015       rubrika: Původ úsloví

  Kvílí jako meluzína

  Meluzína je mytologická postava, víla, která má místo nohou hadí ocas. Poprvé se pod tímto jménem objevila ve spisu Historie o Meluzíně, který v r. 1393 sepsal knihař Jan z Arrasu. Později byla meluzínská pověst zpracována...

   
 • 29. května  2015       rubrika: Původ úsloví

  Vyschlý jako mumie

  Mumie je mrtvé tělo člověka nebo zvířete, které bylo zachováno díky vhodným přírodním podmínkám, nebo uměle (balzamováním).

   
 • 27. května  2015       rubrika: Původ úsloví

  Dlouhá Odysea

  Dlouhá, bludná pouť či složité, pestré životní osudy.

   

Slovo nad zlato

Tipy na správné slovní typy. Nebo na problematické (z)jevy našeho jazyka. Jak správně ohýbat slova jako chřest? A jak a proč kvůli pravopisu nedostat padáka místo padáku? To vám každý všední den v 10:40 odhaluje Český rozhlas Dvojka. 

Web připravují

Jan Rosák
Libor Vacek
doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA
PhDr. Žaneta Dvořáková, Ph.D.
PhDr. Martin Prošek, Ph.D.

Pořady o češtině

  • Slovo nad zlato
   Původ a význam slov nebo úsloví vysvětluje na Dvojce dvojka Jan Rosák a bohemista Karel Oliva.
  • O původu příjmení
   Pátrejte s Českým rozhlasem Dvojka po tajemství vašeho jména.
  • Okouzlení slovem
   O krásách (mluvené) češtiny. S Luďkem Munzarem a Františkem Novotným na Dvojce.
  • Rozmlouvání o češtině
   S bohemistkou Jaroslavou Hlavsovou každou sobotu ráno na Dvojce.
  • Hezky česky
   Univerzitní vědci objasňují nejčastější jazykové problémy v Českém rozhlasu Hradec Králové.
  • Okolo češtiny
   Fejetony o netušených možnostech češtiny píše pro Český rozhlas Olomouc bohemista Ondřej Bláha.
  • Jazykový koutek
   Postřehy k aktuálnímu vývoji českého jazyka nabízí Český rozhlas Plzeň.

Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas