Psaní mě, mně

Písmeno M - Foto: Fotobanka Stock.xchng

Písmeno MFoto: Fotobanka Stock.xchng

Jste někdy na rozpacích, kde napsat mě a kde mně? Řekněte si příbuzná slova.

Pokud příbuzná slova obsahují skupinu mn, napíšeme mně: například rozumně podle rozumný, ale rozuměl podle rozumí. 

Mně
- domněnka (domnívat se)
- rozumně, rozumnější (rozumný)
- skromně (skromný)
- uzemněný (uzemnit)
- zatemnění (zatemnit)
- ztemnělý (ztemnit)
- vzpomněl, připomněl, zapomněl, zapomnětlivý 


- rozuměl (rozumí)
- setmělý (setmít se)
- soukromě (soukromý)
- vědomě (vědomý) 

- tamější (je utvořeno od příslovce tam příponou -ější) 

U tvarů zájmena já nám pomůže srovnání s tvary zájmena ty: mě – tě, mně – tobě. Ve 2. a 4. pádě jsou 2 písmenka (mě), ve 3. a 6. pádě 3 písmenka (mně). Tvar mne je dnes už spíš knižní. 

Máte v psaní mě a mně jasno? Vyzkoušejte si to v testu! 

Nové články v rubrice

Slovo nad zlato

Tipy na správné slovní typy. Nebo na problematické (z)jevy našeho jazyka. Jak správně ohýbat slova jako chřest? A jak a proč kvůli pravopisu nedostat padáka místo padáku? To vám každý všední den v 10:40 odhaluje Český rozhlas Dvojka. 

Web připravují

Jan Rosák
Libor Vacek
doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA
PhDr. Žaneta Dvořáková, Ph.D.
PhDr. Martin Prošek, Ph.D.

Pořady o češtině

  • Slovo nad zlato
   Původ a význam slov nebo úsloví vysvětluje na Dvojce dvojka Jan Rosák a bohemista Karel Oliva.
  • O původu příjmení
   Pátrejte s Českým rozhlasem Dvojka po tajemství vašeho jména.
  • Okouzlení slovem
   O krásách (mluvené) češtiny. S Luďkem Munzarem a Františkem Novotným na Dvojce.
  • Rozmlouvání o češtině
   S bohemistkou Jaroslavou Hlavsovou každou sobotu ráno na Dvojce.
  • Hezky česky
   Univerzitní vědci objasňují nejčastější jazykové problémy v Českém rozhlasu Hradec Králové.
  • Okolo češtiny
   Fejetony o netušených možnostech češtiny píše pro Český rozhlas Olomouc bohemista Ondřej Bláha.
  • Jazykový koutek
   Postřehy k aktuálnímu vývoji českého jazyka nabízí Český rozhlas Plzeň.

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas