Kvíz s časomírou: Lidová tvořivost

Co se skrývá pod podivnými shluky slabik? Jaký je podle vás význam následujících nespisovných výrazů a spojení? Pokud jste dostatečně rychlí, kvíz zvládnete vyplnit do 30 vteřin. Po překročení limitu se vám začnou počítat trestné vteřiny. Jakmile zodpovíte otázku, odpočítávání se přeruší, abyste měli čas si přečíst doprovodné informace.

Stopky, hodinky, minuty, vteřiny, sekundy - Foto: Fotobanka Stock.xchng

Odborná korektura: PhDr. Martin Prošek, Ph.D. (Ústav pro jazyk český) 

Autor:  Jaroslava Pokorná

Další kvízy

Slovo nad zlato

Tipy na správné slovní typy. Nebo na problematické (z)jevy našeho jazyka. Jak správně ohýbat slova jako chřest? A jak a proč kvůli pravopisu nedostat padáka místo padáku? To vám každý všední den v 10:40 odhaluje Český rozhlas Dvojka. 

Web připravují

Jan Rosák
Libor Vacek
doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA
PhDr. Žaneta Dvořáková, Ph.D.
PhDr. Martin Prošek, Ph.D.

Pořady o češtině

  • Slovo nad zlato
   Původ a význam slov nebo úsloví vysvětluje na Dvojce dvojka Jan Rosák a bohemista Karel Oliva.
  • O původu příjmení
   Pátrejte s Českým rozhlasem Dvojka po tajemství vašeho jména.
  • Okouzlení slovem
   O krásách (mluvené) češtiny. S Luďkem Munzarem a Františkem Novotným na Dvojce.
  • Rozmlouvání o češtině
   S bohemistkou Jaroslavou Hlavsovou každou sobotu ráno na Dvojce.
  • Hezky česky
   Univerzitní vědci objasňují nejčastější jazykové problémy v Českém rozhlasu Hradec Králové.
  • Okolo češtiny
   Fejetony o netušených možnostech češtiny píše pro Český rozhlas Olomouc bohemista Ondřej Bláha.
  • Jazykový koutek
   Postřehy k aktuálnímu vývoji českého jazyka nabízí Český rozhlas Plzeň.

Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas