Michal Rezek

Michal Rezek - Foto: Pavel Šinágl

Michal RezekFoto: Pavel Šinágl

Česká republika

Michal Rezek se narodil v roce 1965 v Kraslicích a pochází z hudební rodiny. Od osmi let se učil hře na housle a klavír na ZUŠ B. Smetany v Plzni. Poté studoval na Konzervatoři v Plzni u prof. Antonína Brejchy. 

V roce 1986 začal Michal Rezek studovat na Akademii múzických umění u prof. Petera Toperczera. Kromě cen z národních soutěží získal úspěchy i na mezinárodních klavírních soutěžích (B. Smetany v Hradci Králové, J. N. Hummela v Bratislavě, italské Marsale). Reprezentoval AMU i na Mezinárodním týdnu vysokých hudebních kol v rakouském Grazu. Pražská studia zakončil získáním ceny E. Sažinové udělované nejúspěšnějším studentům klávesového oddělení a byla mu udělena cena děkana hudební fakulty pro nejlepší studenty školy. V letech 1990-1992 studoval Michal Rezek mistrovskou třídu na Vysoké hudební škole v Mnichově u prof. Klause Schildeho. 

Od roku 1990 se Michal Rezek věnuje intenzivní koncertní činnosti doma i v zahraničí. Jako sólista, komorní hráč a sólista orchestrálních koncertů vystupoval na více než 2000 koncertech v mnoha zemích. Spolupracoval se známými orchestry a dirigenty, je i velmi vyhledávaným komorním partnerem. Od roku 1994 působí Michal Rezek jako profesor sólového klavíru na Pražské konzervatoři. 

Jaké bylo Vaše první setkání se soutěží Concertino Praga?
Mé první setkání s Concertinem Praga bylo, jak jinak, než soutěžní. 

Jaký druh hudby máte osobně nejraději?
Mám rád každou hudbu, která vykazuje určité kvalitativní parametry. 

Jak obecně pohlížíte na umělecké soutěže a na objektivitu měření výkonů?
Umělecká soutěž donutí kandidáty připravit program na nejvyšší možné úrovni, bez ohledu na výsledek soutěže samotné, nastudovaný repertoár se následně stává základem repertoáru každého mladého umělce, ze kterého pak může mnoho let čerpat. 

Co si myslíte o anonymním způsobu hodnocení nahrávek ve srovnání s hodnocením živých vystoupení?
Anonymní způsob hodnotí reálné hudební výkony, živá vystoupení reflektují osobnost a schopnost navázání kontaktu s publikem, vystižení jedinečnosti okamžiku a atmosféry. 

V čem podle Vás spočívá největší přínos hudebních soutěží pro mladé muzikanty?
Největším přínosem hudebních soutěží pro mladé muzikanty je prostředí soutěže samotné, nutí soutěžící nejen nastudovat v dokonalé kvalitě požadovaný repertoár, ale učí mladé umělce správně načasovat výkon na určitý přesný okamžik. Soutěže vyžadují mobilizovat maximálně všechny schopnosti, které máme k dispozici. 

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas