Stálá komise Concertino Praga

Standing Committee Concertino Praga - Foto: Talya Willson, Fotobanka Stock.xchng

Standing Committee Concertino PragaFoto: Talya Willson, Fotobanka Stock.xchng

Stálá komise Concertino Praga je výkonným orgánem mezinárodní soutěže mladých hudebníků Concertino Praga. Zasedání Stále komise Concertino Praga se uskutečňuje za účelem projednání a určení soutěžních podmínek jednotlivých ročníků včetně dramaturgie povinných soutěžních skladeb, potřebných změn v organizaci soutěže v souladu se Statutem soutěže, nominace členů národní a mezinárodní poroty soutěže.

Stálá komise je složena z renomovaných umělců a pro platnost zasedání musí být vždy přítomná nadpoloviční většina členů SKCP. 

Profily členů Stálé komise Concertino Praga 

Mgr. Jan Simon, ředitel, Centrum uměleckých těles, soutěží a přehlídek - Foto: Khalil Baalbaki

Mgr. Jan Simon, ředitel, Centrum uměleckých těles, soutěží a přehlídekFoto: Khalil Baalbaki

 Mgr. Jan Simon 

Jan Simon začal hrát na klavír v sedmi letech. Po absolutoriu na pražské konzervatoři pokračoval ve studiích na pražské hudební fakultě AMU pod vedením Valentiny Kameníkové a Ivana Moravce.  

Své vzdělání doplnil roční stáží v Curychu u klavíristy Homera Francesche a dvouletým studiem v německém Lübecku u Jamese Tocca. Po ukončení studia začal Jan Simon na Vysoké hudební škole v Lübecku sám vyučovat. Během svých studií se úspěšně zúčastnil řady klavírních soutěží. 

Po zisku laureátských titulů v soutěži Pražského jara, Chopinově soutěži na Mallorce a ocenění na soutěži Williama Kappela v USA završil své působení na mezinárodních soutěžních pódiích ziskem bronzové medaile v soutěži Královny Alžběty v Bruselu. 

Kromě svých uměleckých aktivit působil Jan Simon od roku 2001 v Českém rozhlase, nejprve jako správní ředitel SOČRu, posléze jako intendant tělesa. Od roku 2012 stál v čele Centra uměleckých těles, soutěží a přehlídek ČRo. V současné době je ředitelem nezávislé společnosti výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů Intergram. 

Stanislava Střelcová - Foto: Khalil Baalbaki

Stanislava StřelcováFoto: Khalil Baalbaki

PhDr. Stanislava Střelcová 

Jako spolupracovnice redakce vážné hudby pravidelně vybírá hudbu a koncipuje a moderuje vysílací bloky digitální stanice D-dur pro Český rozhlas 3 - Vltava. Připravuje pořady Studio M, Akademie a Ranní koncerty.  

Podílí se na živém vysílání rozhlasových koncertů ze Studia 1, rozhlasové pořady a přímé přenosy také sama moderuje. Dále se podílí na přípravě pravidel rozhlasových soutěží Concertino Praga a Concerto Bohemia a spolupracuje na snímcích Dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu. 

Prof. Vlastimil Mareš - Foto: Radim Knapp

Prof. Vlastimil MarešFoto: Radim Knapp

Prof. Vlastimil Mareš 

Vlastimil Mareš vystudoval v letech 1972-1976 konzervatoř v Plzni ve třídě prof. Jiřího Hlaváče. Již ve druhém ročníku se stal vítězem a laureátem mezinárodní soutěže Concertino Praga. AMU v Praze absolvoval v roce 1980. Vzdělání ukončil postgraduálním studiem v letech 1983-1987.  

Mimořádné hudební nadání prokázal na národních a mezinárodních soutěžích, kde získal vždy 1. ceny: jmenujme například 1. cenu v soutěži v Markneukirchenu – Německo 1980, nebo 1. cenu v mezinárodní soutěži Pražského jara 1981. Vlastimil Mareš je sólo klarinetistou Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK a děkanem Hudební a taneční fakulty AMU. 

Jana Brožková - Foto: Česká filharmonie

Jana BrožkováFoto: Česká filharmonie

Mgr. Jana Brožková 

Jana Brožková je hobojistka, která se dnes řadí mezi přední české interprety. Na hoboj hraje od svých osmi let. Studia začala u svého otce a s výraznými úspěchy pokračovala na pražské konzervatoři a Hudební fakultě AMU.  

V roce 1983 zvítězila na mezinárodní soutěži Concertino Praga a o pět let později dosáhla absolutního vítězství a zvláštní ceny na Europäischer Musikpreis Zürich 1988. Na soutěži Pražské jaro 1991 získala 3. cenu a výčet dosavadních úspěchů uzavírá 1. cena na IDRS Gillet Competition 1997 v Evanstonu, USA.  

Od roku 1987 působila jako sólo hobojistka Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Praze. V současné době je sólo hobojistkou České filharmonie a členkou její Umělecké rady. Od roku 1998 působí jako pedagog na AMU v Praze. 

Václav Hudeček - Foto: archiv V. Hudečka

Václav HudečekFoto: archiv V. Hudečka

Mgr. Václav Hudeček 

Václav Hudeček zahájil svou příkladně strmou cestu mezi českou a mezinárodní interpretační elitu v šedesátých letech. Již ve věku čtrnácti let zvítězil v prvním ročníku Concertino Praga a dne 12. listopadu 1967 vystoupil na koncertu v Londýně s Royal Philharmonic Orchestra. Od svého londýnského debutu vystupoval po celém světě na nejprestižnějších podiích (Carnegie Hall, Royal Festival Hall, Suntory Hall, Osaka Festival Hall, Sydney Opera), s nejlepšími světovými orchestry (Berliner Philharmoniker, Cleveland Symphony Orchestra, NHK Philharmonic Orchestra, Gewandhaus Leipzig, Moskevská státní filharmonie a další), jakož i na světových festivalech (Osaka, Salzburg, Istanbul, Perth, Helsinky).  

Vedle své sólové dráhy se intenzivně věnuje pedagogické činnosti a péči o mimořádné talenty. Mezi frekventanty jeho kurzů patří současný koncertní mistr České filharmonie Josef Špaček, statutární sólista SOČR Jan Mráček, Petr Matěják, Barbora Valečková, dnes členka orchestru Vídeňské státní opery a mnozí další. 

Ivo Kahánek - Foto: Dušan Martinček (c) HBO

Ivo KahánekFoto: Dušan Martinček (c) HBO

MgA. Ivo Kahánek, Ph.D. 

Vynikající český klavírista a hudební pedagog. Je absolventem Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a Akademie múzických umění v Praze. V roce 2004 se stal absolutním vítězem hudební soutěže Pražské jaro a je nositelem mnoha ocenění u nás i v zahraničí. 

Koncertoval se Symfonickým orchestrem BBC, po Rudolfu Firkušném se stal teprve druhým českým klavíristou, který vystoupil se světoznámou Berlínskou filharmonií.  

Mimo to pravidelně spolupracuje s Českou filharmonií, Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Pražskou komorní filharmonií a pravidelně natáčí pro Český rozhlas a Českou televizi. V roce 2015 absolvoval koncertní turné po Japonsku, je pravidelným hostem významných festivalů Dvořákova Praha, Smetanova Litomyšl nebo Dresdner Festspiele. 

Jiří Vodička - Foto:  archiv autora

Jiří VodičkaFoto:  archiv autora

Jiří Vodička 

Jiří Vodička, koncertní mistr České filharmonie, sólista a komorní hráč, patří k nejvýznamnějším a nejvyhledávanějším českým houslistům. Už v dětství na sebe upozornil vítězstvími v mnoha soutěžích – zejména v Mezinárodní houslové soutěži J. Kociana, Prague Junior Note a Čírenie talentov (Slovensko). V roce 2002 získal první cenu na mezinárodní houslové soutěži Beethovenův Hradec a v témže roce i cenu pro nejlepšího účastníka houslových kurzů Václava Hudečka.  

V roce 2004 si titul absolutního vítěze odnesl také z prestižní mezinárodní houslové soutěže Louise Spohra konané v německém Výmaru. V roce 2008 si přivezl první a druhou cenu ze světově proslulé soutěže Young concert Artist, která probíhala v Lipsku a v New Yorku. 

Jiří Vodička pravidelně vystupuje jako sólista s mnoha význačnými českými i zahraničními orchestry, a to např. s Českou filharmonií, Pražskou komorní filharmonií, Symfonickým orchestrem FOK, Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a jinými. Z těch zahraničních jsou to např. Qatar Philharmonic Orchestra, Neue Westfalen Philharmonie. Je dlouholetým sólistou předního čínského orchestru Wuhan Philharmonic Orchestra. Spolupracuje také s významnými dirigenty Jiřím Bělohlávkem, Jakubem Hrůšou, Tomášem Netopilem a jinými.  

Jako komorní hráč vystupuje s vynikajícími českými pianisty Martinem Kasíkem, Ivošem Kahánkem, Ivanem Klánským a Miroslavem Sekerou. V roce 2011 byl pozván slavným houslistou Gidonem Kremerem a společně s mnoha světovými umělci vystoupil na jeho festivalu Kammermusikfest v rakouském Lockenhausu. Bývá pravidelně zván na významné festivaly – například Pražské jaro, Janáčkův Máj, Hohenloher Kultursommer, Choriner Musiksommer a jiné. Od roku 2012 je členem Smetanova tria, se kterým natočil dvě CD pro Supraphon. 

V roce 2015 se stal koncertním mistrem České filharmonie. Je pedagogem na Pražské konzervatoři a Ostravské univerzitě. 

Hraje na italský nástroj Joseph Gagliano 1767.  

ČESTNÍ ČLENOVÉ STÁLÉ KOMISE CONCERTINO PRAGA 

Jiří Hlaváč - Foto: Adam Kebrt

Jiří HlaváčFoto: Adam Kebrt

Prof. Jiří Hlaváč 

Profesor Jiří Hlaváč je český klarinetista a saxofonista, hudební skladatel, hudební pedagog a publicista, umělecký vedoucí souboru Barock Jazz Quintet a člen Českého dechového tria. Jiří Hlaváč je skvělým organizátorem hudebního života a mnoho let působil jako předseda stálé komise Concertino Praga. Pedagogicky působí na Hudební fakultě AMU v Praze, je členem ABI v New Yorku a častým členem porot mezinárodních soutěží. Rovněž je lektorem mezinárodních mistrovských kurzů v Evropě i zámoří. 

Autor:   Concertino Praga

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas