27. března  2009  rubrika: Diskuse

O České konferenci v Poděbradech 21. 3. - 22. 3. 2009

Poděbrady

Poděbrady

Krize a zase krize, slovo, které je v současnosti asi nejfrekventovanějším pojmem ve všech médiích i v komunikaci mezi lidmi. Velká část lidí se shoduje v tom, že původ dnešní ekonomicko - hospodářské krize musíme hledat v krizi hodnotové, která souvisí s celkovým úpadkem kultury, kvalitního vzdělání, bezduchým světovým názorem, ale také se znehodnocením mezilidských vztahů.. Mnozí si uvědomují potřebu celospolečenské změny a začínají vyvíjet vlastní aktivity pro oživení ozdravných procesů.

Jednou z iniciativ občanů ČR, kterou bych si dovolila označit jako činnost nanejvýš potřebnou a chvályhodnou, je zajisté příprava konference, která se poprvé konala ve dnech 21. 3 - 22. 3. 2009 v Poděbradech a na jejíž pokračování se můžeme jedenkrát za rok těšit po dobu příštích deseti let. 

Pořadatelem je občanské sdružení Česká konference - zvolené téma - "Otázka lidské společnosti 2009 - 2019" s podtitulem: "Osud nebo naděje?" 

http://ceska-konference.cz 

Hlavním pramenem inspirace zakladatelů se stalo dílo J. A. Komenského a jeho "Obecná porada věcí lidských", stále aktuálně promlouvající k našim srdcím. V tomto duchu pořadatelé oslovili zájemce na informativních webových stránkách a v tomto duchu také vzhledem k současné situaci české společnosti, ale i v kontextu světových událostí zaznívaly příspěvky mnohých přednášejících.. 

Cituji z internetových stránek:" Česká konference v duchu "Obecné porady" otevírá "Všeobecné fórum" pro všechny, kdo chtějí svým pohledem na dnešní stav společnosti pomáhat v nejčistším využití vlastních schopností a snaží se také snad již sami nacházet cesty k probuzení vyššího duchovního a etického vědomí společnosti. Otevíráme toto "Všeobecné fórum" pro všechny, kteří přijímají Českou konferenci tak, jak bychom si my sami velmi přáli: jako možný základ volné, otevřené, všestranně obohacující spolupráce. 

Máte-li tedy pozitivní náměty k pomoci zlepšení mezilidských vztahů a celkového společenského ovzduší a chováte-li v sobě tyto náměty nepostrádající ovšem zároveň také i možnost uskutečnění ve vztahu k současné realitě, pak budeme rádi, pokud nám takové své náměty zašlete. Náměty na zlepšení společenského života se mohou týkat věcí velikých, ale i těch nejmenších. Často totiž v tom nejmenším je ukryta pomoc i pro to největší. 

Pravidelná setkání v průběhu desetiletí by měla probíhat formou volné, svobodné a pluralitní diskuze z cílem nalézat přijatelné cesty pro širokou osvětu vedoucí ke zlepšení celkové společenské atmosféry. Zejména je tím myšleno zlepšování mezilidských vztahů, přirozeně vyplývajících z vnitřního duchovního a etického pokroku každého člověka.Tento vnitřní myšlenkový proces se může příkladností jednotlivců následně projevit přirozenou, nenásilnou cestou na všech rovinách společnosti, od rodiny přes zaměstnání, atmosférou v obcích, až k úrovni celospolečenského ovzduší vzájemné podpory a posily. 

Česká konference, nebo více rozvedeno "Porada o stávajícím životě a možných výhledech života v ČR", chce vytvářet prostor pro setkávání osobností, zastupujících nejrozličnější filosofické, intelektuální a duchovní směry a proudy v českých zemích a na Slovensku. 

To, co je pořádajícími žádáno od přednášejících hostů, je ušlechtilost ve smýšlení i projevu, také tolerance vůči možným proti-názorům. Ochota k výhledu následné spolupráce v celospolečenském procesu, při zachování svobody jednotlivce a rovných práv pro všechny." 

V rámci prvního ročníku konference, po úvodním přednesu ukázky z díla J. A. Komenského v podání Petra Kostky, vystoupili se svými úvahami a návrhy mnohé význačné osobnosti, mezi nimi Z. Mahler, Jan Čarnogurský ze SR, Radim Lhoták, Jan Tamáš, Juraj Lajda, Miroslav Matouš, Vojtěch Sedláček, Terezie Grosskopfová, Patr Gazdík, Stanislav Rudolfský, Martin Valentovič a Emil Páleš - oba ze SR. Dále Jan Kubín, Vít Syrový, Jiří Čehovský, Dana Feminová , Ernestína Velechovská, Renáta Fučíková a Svatopluk Karásek. 

Kromě poslechu příspěvků bylo možné se zapojit do diskuzí a dvou workshopů na téma "Ozdravění hospodářství a ekonomiky" a Etický rozměr výuky a vzdělávání".Velmi příjemnou, přátelskou a duši osvěžující atmosféru setkání, pomáhal navodit nejen doplňující hudební program ale i nádherná květinová výzdoba a výborná organizace celé akce v prostředí krásné lázeňské Kolonády. Jistě i dokument s texty přednášek, který bude následně vydán, bude vítaným počinem organizátorů nové iniciativy. 

Nelze si než přát, aby se organizátorům jejich ušlechtilé cíle podařilo naplňovat a aby se výsledky projevily v sociální a celospolečenské rovině. Tak by si to zajisté přál i Jan Ámos Komenský. A po druhé si nelze než přát, aby i veřejnoprávní média projevila o nanejvýš přínosné aktivity občanů živý zájem a poukazovala na příklady hodné následování. 

/ Pro příspěvek použito části textů zveřejněných na stránkách České konference/ 

Autor:  Eliška Svobodová
 

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas