17. března  2012 v 20:03  rubrika: Diskuse

Má se ČR rozejít s EU?

Evropská unie. Ilustrační foto - Foto: European Commission Audiovisual service

Evropská unie. Ilustrační fotoFoto: European Commission Audiovisual service

Zásadní odpověď zní: „Rozhodně za žádných okolností NIKOLIV!“ A to vzdor tomu, že podobně jako EU stále nerozumí a nechápe nás a naše postoje, ani my vlastně nerozumíme a nechápeme EU.

Příčina je prostá a tkví v tom, že jsme se nevypořádali s bolševickou minulostí a její manýry a postoje jsme převzali se vším všudy, počínaje právě tím, že tolik potřebné vypořádání se s bolševickou minulostí vlastně odmítáme jako zbytečný přežitek. A právě neschopnost vžít se do podmínek determinujících společenské poměry a vztahy blokuje do značné míry vzájemné sblížení do určité míry ještě stále odlišných společenských kultur - naší, dodnes stále poznačené ruským bolševismem, a tou na druhé straně volně se vyvíjející kulturou „západní“. Ať už si to uvědomujeme či ne, zůstáváme i nadále dvěma odlišnými světy. 

Rozdíl je ovšem v tom, že ten svět EU i při vší dobré vůli nepochopil pravou tvář bolševismu, ergo onu právě až nepochopitelnou šíři a hloubku čtyřicetiletých bolševických přeměn, a my jsme naopak nepovažovali ani za potřebné je svým západním sousedům patřičně vysvětlit, ani se pokusit adaptovat se na jejich kulturně společenské podmínky. 

Nám při vstupu do EU zůstala jako zájem ta navyklá bolševická závist, chamtivost a bezohlednost a snaha materiálně vyzískat maximum, zatímco představa EU byla spíše altruistická, vedená představou, že se, když jsme konečně setřásli bolševismus, budeme snažit hledat společné zájmy a přizpůsobit se tak zvyklostem světa representovaným EU. 

Vlídný hostitel se s prohnaným zlodějem nejspíše obtížně dohodnou, leda by hostitel byl tak beznadějně velkorysý, že zloději dá vše, co jeho hrdlo ráčí. Sžít se se světem, jenž pro nás představuje jen bezedné koryto, je věru obtížné, leč je tu přece jen okolnost skýtající naději. Tou je naše mladá generace, která se může bez zábran s tím kultivovaným světem seznamovat a sbližovat, a má tedy šanci sic pomalu, leč přece jen kultivovat sebe i ten náš dnešní svět. 

Rozchod s EU by tuto možnost znesnadnil, ne-li v důsledku obnoveného vlivu Ruska usilujícího obnovit nadvládu alespoň nad ztracenými vazaly, na další generace prakticky znemožnil. Doufám, že toto, snad s výjimkou našich bolševických zbohatlíků a jejich politických ochránců, už dnes není naším cílem, nebo snad ano? 

Autor:  Petr Vaníček
 

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas