10. května  2012  rubrika: Diskuse

Zákon s mnoha otazníky

Kouřící komín - Foto: Ladislav Bába

Kouřící komínFoto: Ladislav Bába

Dovolte mi prosím z profesních zkušeností se zamyslet nad poslanci schváleným zákonem o znečišťování ovzduší. Zákon je velmi potřebný. Nesmí však utrpět lidovou tvořivostí, bez hlubších znalostí vzájemně propojené problematiky.

Považuji proto za potřebné vysvětlit, že stěžejní část zákona, týkající se vybírání poplatků za znečišťování ovzduší, jde nad rámec evropské legislativy. Vybírání poplatků nebo jejich zrušení se neprojeví na kvalitě ovzduší. Ve většině zemí Evropské unie neexistují. Jsou pouze letitým extrémem české legislativy. V žádném případě nejsou motivační pro zlepšení ovzduší. Silnou motivací jsou výhradně velmi přísné emisní limity, mnohdy tvrdší než v unijních zemích, které jsou průmyslové podniky povinny pod značnými sankcemi bez výhrad plnit. Pouze tyto zákony spolu s přecházením na nejlepší dostupné technologie podniky nutí k postupnému snižování vypouštěných škodlivin do ovzduší. Nový zákon ruší pro zhruba 93 procent menších zdrojů platit poplatky. Nebudou muset nadále vyplňovat mnohostránkové a zbytečné údaje o vypouštěných emisích. Formuláře, které nikdo nechápal, se dávaly za tisíce korun externě zpracovávat. Vykázaný poplatek byl následně pouhým zlomkem zbytečně vynaložených nákladů. 

Řadu oponentů je nutno dále upozornit, že placení nebo neplacení poplatků nemá vliv na výskyt zdravotně obtěžujícího prašného smogu. Smogu se lze pouze zbavit soustředěnými financemi na vývoj nových technologií, umožňujících odstranit hygienicky závadné drobné mikronové částice prachu z komínů a výfuků aut. Nepomůže zde zvyšování poplatků nebo utěšující vládní sliby. Jde při tom o závažný problém celé evropské unie. 

V současné ekonomické krizi upozorňuji, že průmyslové podniky jsou zatěžovány mnoha zbytečnými náklady, které snižují oproti ostatním zemím jejich konkurenceschopnost. Zvýšené náklady následně zaplatí všichni občané, ať jsou jakéhokoliv politického názoru. Konkrétně vedle poplatků za vypouštění škodlivin je u nás již řadu let uplatněna zbytečná ekologická daň z elektřiny, uhlí a plynu, rovněž zvyšující cenu energií. Podle směrnice EU je dále zaveden systém povolenek na emise CO2 s cílem snížit vliv skleníkových plynů na neprokázaném globálním oteplování. Za povolenky se platí a firmy jej musí zakalkulovat do cen výrobků. Náklady na nákup emisních povolenek, diskutovaná nová uhlíková daň a mnohá další nařízení dostatečně nutí podniky k miliardovým investicím do moderních technologií, které ve svém důsledku skutečně snižují znečištění životního prostředí. Otázkou pouze zůstává, kde získat potřebné miliardové investice. Nepovede to k dalšímu zániku firem, zvýšení nezaměstnanosti nebo jejich odchodem do rozvojových zemí? 

Nelze opomenout ani u podniků vymáhaná další a zbytečná finanční zátěž zákony a přihlouplými hlášeními, která k ochraně prostředí naprosto nepřispívají. V době ekonomické krize nastal čas se zamyslet při prosazených drastických úsporách vlády, nad odstraněním alespoň některých uvedených nesmyslů. 

Rovněž další část zákona, zabývající se kontrolou domácích kotlů na pevná paliva, budou v praxi neproveditelná a mohou být značně kontraproduktivní. Pokud se počítá s myšlenkou hromadné instalace moderních kotlů, dostáváme se za hranice reality. Fatální chybou vlády a zákonodárců je politika neustálého zdražování cen plynu a elektřiny s podporou provozu fotovoltaiky i bioplynových stanic. Panují spíše obavy, že nákladně plynofikované obce se budou hromadně odpojovat a opět přecházet na zdražující se pevná paliva. V řadě obcí se dnes topí stále se zdražujícím palivovým dřevem, při čemž jeho spalování rozhodně nepřispívá k lepší kvalitě ovzduší. 

Rovněž možnost obcí při zavádění vymezených zón pro vjezd motorových vozidel je značně pochybný. V běžném provozu dojde pouze k přenesení emisí se středu města do obydlených okrajových částí. V případě prašného smogu, za stavu bezvětří, vypouštěné škodliviny zůstávají stále pod jednolitou inverzní vrstvou. Účinnost zón ke zlepšení ovzduší byla podle testů v prováděných Praze i v Německu velmi problematická. Ekologické zóny bez aut, které v minulých letech zavedlo v centrech velkých měst Německo, podle německého ústředního autoklubu ke zlepšení ovzduší výrazně nepřispěly. Velmi opatrně hodnotí účinnost zón podle listu Welt i Spolkový úřad pro životní prostředí. V našich podmínkách, vzhledem k celé organizaci, vyznačování objezdových tras, účastí policie a vznikajících ekonomických nákladech, je i v této části zákon problematický. 

Domnívám se proto, že zákon bude v nejbližší době opětovně novelizován. Jde především o rozpor mezi ekonomikou státu, ochranou ovzduší a nárůstem cen energií a všech výrobků placených ve své koncovce výhradně občany? 

Autor:  Jiří Hanzlíček
 

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas