1. října  2012  rubrika: ČRo 6 - klub

Desítka posluchačských přání k desátému výročí Šestky

Narozeninový dort. Ilustrační foto - Foto: Fotobanka Stock.xchng

Narozeninový dort. Ilustrační fotoFoto: Fotobanka Stock.xchng

1. října 2002 začalo vysílání Českého rozhlasu 6. Při setkání u příležitosti kulatého výročí v rozhlasové budově a především v říjnových pořadech Šestky tehdejší i dnešní pracovníci a hosté nejen vzpomínali, nýbrž i pronášeli různorodá přání v souvislosti s blízkou i vzdálenější budoucností stanice.

Čím by byla ale Šestka bez svých posluchačů? Nejsou „univerzální“ a těžko říci, zda si jednohlasně pobrukují: „Šestka má narozeniny a my všichni máme přání jediný…“ Posluchačů – stejně jako jejich přání – je rozhodně víc, než si myslíme. Ostatně posuďte. Za mnohé desetihlasý pelmel od některých členů Klubu přátel Šestky

Milan Brož: „Přeji Šestce a jejímu redakčnímu kolektivu, též nám posluchačům, dalších deset let vysílání přinejmenším ve stejné kvalitě, to se týká samotné náplně, struktury i kvality jednotlivých pořadů, příspěvků i úrovně používání našeho mateřského jazyka. Přeji stále se navyšující obec příznivců a pohodu ku práci.“ 

Milan Březina: „Díky pracovníkům Svobodné Evropy, jejím posluchačům a tehdejšímu osvícenému vedení Českého rozhlasu se v roce 2002 podařil zázrak: „Svobodka“ pokračovala ve vysílání pod novým názvem Šestka a v téměř nezměněné kvalitě. Vydržela to deset let a nyní nastává čas opět změnit název a formu. Co by se však změnit nemělo, je hloubka myšlenek, pestrost témat a názorů a virtuózní práce s českým jazykem. Víc si do dalších deseti let snad ani nemusíme přát.“ 

Roman Elner: „Šestce – ať už se stanice bude v budoucnu jmenovat jakkoliv, přičemž věřím, že její jádro a kontinuita zůstane zachována – přeji řadu mladých posluchačů tělem i duchem, osob doslova závislých na poslechu stanice mluveného slova, která bude i nadále chtít na posluchači maximální intelektuální výkon v podobě zamýšlení se nad slyšeným a utváření si vlastního názoru na základě slyšeného.“ 

Jiří Kalibera: „Pořady Šestky dělají náš život pestřejším. Jsou v nich původní, zajímavé myšlenky, pohledy na věc z různých stran. Přeji proto Šestce, aby nám zůstala, jaká je, i když se bude třeba jinak jmenovat a bude součástí jiné, větší stanice.“ 

David Klíma: „Milá Šestko, přeji Ti, abys i v nové podobě uspořádání stanic v Českém rozhlase byla stále tou na poslech nejtěžší stanicí, tou stanicí, která každou svou vysílací minutu nutí své věrné posluchače přemýšlet nad slyšeným. Tvůj život nebyl a není snadný, avšak život Českého rozhlasu bez Tebe by již nebyl životem, jen přežíváním. Snaž se ze všech svých sil, abys pronikla na VKV, kde na Tebe čeká zatím nepoznamenaná skupina mladých. Chybí již jen jeden krůček – přiblížit se k nim na pásmu, které má každý doma, v zaměstnání, ve škole, v restauraci, v autě. A mladí posluchači, které již nyní umíš vysíláním oslovit, jsou i pro Tebe předpoklad lepší budoucnosti.“ 

Petr Kučera – vděčný desetiletý posluchač: „Vážená a milá Šestko, když jsem Tě po deset let poslouchával, stále se mi rodilo v srdci přání: aby Tě nikdy nezakázali. A to přání mi leží v srdci až do této chvíle. Šestko, nechť duch tvůrčí svobody s Tebou zůstává, názorové pestrosti neubývá, vhled pod povrch života a odvaha být raději menšinovým rádiem je zachována. Kéž si Tě podle těchto hodnot Tví posluchači najdou, ať se s Tebou stane v příštích měsících cokoliv. Ať se okruh posluchačů stále rozrůstá.“ 

Filip Musil: „Milá Šestko, děkuji Ti, že jsi mezi námi již deset let a přinášíš nám každodenně kvalitní publicistiku, podněty a mnoho analyticky zpracovaných informací, jež nám umožňují se dívat na svět jinýma, snad poučenějšíma očima. Přeji Ti, abys v těchto dobách, kdy se včleňuješ pod novou stanici, nezapomněla to, co umíš nejlépe – být stále nositelkou kvalitní novinařiny, nesoucí odkaz Svobodné Evropy, a především domovem skvělých novinářů a odborníků, kteří Tě spolu s námi posluchači tvoří. Vše nejlepší!“ 

Libor Pátý: „Milá Šestko, přicházím s přáním dalších mnoha let, naplněných zajímavými pořady a pozoruhodnými myšlenkami. Těch deset let jsi prožila v krásné vile s výhledem do zeleného parku a s výhledem dalšího přebývání v prostředí podporujícím tvůrčí práci. Dnes už tomu tak není, sídlíš v méně přitažlivé budově s očekáváním změn v uspořádání všech stanic. Přeji ti, aby ‚mluvené slovo‘, které Tě čeká, bylo především prostředkem k vyjádření zajímavých myšlenek, postřehů a podnětů. S mým přátelstvím můžeš i nadále počítat.“ 

Ing. arch. Martin Říha: „Přeji Českému rozhlasu 6 k jeho jubileu, aby se při připravovaných reorganizacích stanic, jejich zaměření a náplní zachovalo co nejvíce z jejího étosu, neseného v dědictví po českém vysílání Svobodné Evropy. Aby zůstala stanicí pro lidi přemýšlivé, udržela si odstup od pokleslých témat a falešných celebrit, aby z jejich pořadů nadále vyzařovala snaha po hledání kontextu dění u nás a ve světě (že nejsme ,pupkem světa‘) a po objektivitě zpravodajství, aby si zachovala ve svých pořadech prostor pro diskusi, jak si to u veřejnoprávního média vyžaduje veřejný zájem. A redaktorům sílu, duševní i fyzické zdraví v nastávajících turbulencích.“ 

Naděje Tondlová: „Blahopřeji naší Šestce, že se dožila v této nelehké době desetiletého výročí a do dalších let jí přeji, aby vždy měla tým pravdymilovných vlastenců, kteří si jsou vědomi důležitosti kvalitních médií pro blaho celého národa, jak tomu bylo vždy zvláště v nejtěžších dobách Československého rozhlasu a v dobách československého vysílání Svobodné Evropy.“ 

 

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas