4. února  2013  rubrika: ČRo 6 - klub

Klub přátel Šestky slaví v roce 2013 pětileté výročí

Z lednového setkání jádra Klubu přátel Šestky v Praze - Foto: David Klíma

Z lednového setkání jádra Klubu přátel Šestky v PrazeFoto: David Klíma

Klub přátel Šestky si v letošním – pro Rozhlas v mnohém přelomovém roce – připomene pětileté výročí svého vzniku. Za ta léta se shromáždila více jak sto členná aktivní skupina věrných posluchačů s nevšedním zájmem o Šestku a dění kolem stanice i celého Rozhlasu. Mnozí z nás dodnes vzpomínáme na rozhlasovou budovu a zahradu v Dykově ulici.

Minulý „ rozhlasový“ rok byl více než roky předchozí naplněn událostmi. Z pohledu členů Klubu přátel Šestky to byl i rok plný upřímných starostí o pojetí nového uspořádání Českého rozhlasu jako celku a o osud Šestky v nově vznikající stanici mluveného slova. Bedlivě a se snahou o porozumění jsme sledovali už od nástupu nového vedení Českého rozhlasu v roce 2011 nejprve myšlenky a potom samotnou realizaci nového uspořádání celého Rozhlasu, jehož malou částí je i transformace ČRo 6. Snaha přizpůsobit Rozhlas novým potřebám je, viděno pohledem vedení Rozhlasu, srozumitelná, neměly by však být opomíjeny trvalé cíle a veřejnoprávní funkce Rozhlasu, tedy kultivace společnosti, vzdělávací funkce a pěstování náročnějšího myšlení nezbytného k vytváření názorů opřených o spolehlivé poznání skutečnosti. Rozhlas by se podle nás neměl podbízet a přizpůsobovat přáním posluchačů. 

Z lednového setkání jádra Klubu přátel Šestky v Praze - Foto: David Klíma

Z lednového setkání jádra Klubu přátel Šestky v PrazeFoto: David Klíma

Za uplynulých pět let jsme měli možnost potkávat se osobně s tvůrčími pracovníky Šestky a poznávat procesy zrodu rozhlasových pořadů – v případě Šestky tedy především sledovat a na rozhlasových vlnách poslouchat právě pořady pro náročného přemýšlivého posluchače, které předpokládají nejen na straně rozhlasového pracovníka nemalý intelektuální výkon. V předvečer devadesátiletého výročí snad Rozhlas vykročí správným směrem – tedy k péči o mladé budoucí rozhlasové pracovníky i k další spolupráci s externími pracovníky. Řadu příkladů obou kategorií můžeme slyšet na vlnách Šestky. 

Klub přátel Šestky se při svých omezených možnostech – existuje jako bezpříspěvková instituce jen s nepatrným krytím věcných komunikačních výdajů ze strany stanice – snaží být ve styku se svými členy prostřednictvím internetu, ale i prostřednictvím spoluúčasti členů Klubu na jednání „jádra“ Klubu. Osobní, telefonický a dopisový styk s tvůrčími pracovníky Šestky nám nejen během loňského roku přinášel mnoho radosti a inspirací a podle slov rozhlasových pracovníků byl oboustranný. 

Snažili jsme se, se systematickou úporností, ale bez očekávané odezvy, o styk s Radou ČRo, jednali jsme i s panem generálním ředitelem o programových změnách a předkládali podněty k profilu chystané stanice mluveného slova. 

Za pár týdnů se nám představí výsledná podoba nové stanice. Věříme, že se nám podaří účinně spolupracovat i s ní a především jejím vedením, nejméně tak, jak tomu doposud bylo v období Šestky. Byli bychom rádi, kdybychom se v této snaze mohli opřít nejen o podporu našich členů, ale celé naší posluchačské veřejnosti. 

Navštivte také náš klubový web a náš facebookový profil

 

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas