26. května  2012  rubrika: ČRo 6 - klub

Setkání Klubu přátel Šestky u příležitosti rodící se stanice mluveného slova

Z květnového setkání Klubu přátel Šestky - Foto: Silvie Ulrichová

Z květnového setkání Klubu přátel ŠestkyFoto: Silvie Ulrichová

Sobota 26. května 2012 nebyla jen Dnem otevřených dveří v hlavní budově Českého rozhlasu, ale také dnem Setkání Klubu přátel Šestky. Jeho členové se poprvé sešli na místo v Dykově ulici na adrese Římská13 aměli možnost se z úst pracovníků Šestky seznámit s konceptem rodící se stanice mluveného slova a debatovat společně nad dalším směřováním Klubu.

Věrní posluchači Českého rozhlasu, mezi něž se členové Klubu přátel Šestky řadí, bedlivě sledovali v posledních měsících stále intenzivnější přípravy, které vyústí na konci roku 2012 ve spuštění stanice mluveného slova, která bude jen jednou z dílčích částí převratných změn, kterými hodlá Český rozhlas pod vedením generálního ředitele Petra Duhana projít. Vznik stanice mluveného slova je dlouhodobým přáním nejen současného generálního ředitele, mimo jiné spolutvůrce Klubu přátel Šestky, ale i současných pracovníků Šestky a taktéž členů Klubu přátel. 

Osobního setkání využili členové Klubu právě k debatě s pracovníky Šestky i mezi sebou navzájem. Hlavními tématy bylo seznámení se s rozpracovaným konceptem stanice mluveného slova a s předpokládaným děním v dalších měsících. Tedy i s tím, jak se včlení Šestka (spolu s dalšími dvěma stanicemi: ČRo Rádio Česko a ČRo Leonardo) do nově vznikající stanice a jak tomuto procesu může být nápomocen Klub přátel. 

Setkání rozhodně nepřipomínalo pohřební hostinu, všichni přítomní členové se shodli, že Klub přátel Šestky není u konce s dechem a že si přejí, aby zůstal zachován v pozměněné podobě i po vzniku stanice mluveného slova – je ojedinělým seskupením různorodých lidí, které spojuje přemýšlivost, schopnost naslouchat a vést dialog. Kdyby neexistovala rozhlasová stanice typu Šestky (která spíš než odpovědi klade posluchači otázky), byl by rozhlasový éter i život členů Klubu chudší. Menší počet přítomných oproti minulému setkání v Dykovce naopak přispěl k intenzivnější debatě, z níž vyplynulo několik podstatných závěrů. 

Člen Klubu pan Říha za všeobecného souhlasu podotkl, že: „Klub by měl napomoci, aby i nově vznikající stanice mluveného slova v sobě nesla étos Svobodné Evropy.“ Další člen Klubu, pan Payne, vyjádřil obavu, aby nová stanice nebyla „stanicí mluvení“, měla by být spíše „stanicí myšlenek“. Šéfredaktor ČRo 6 Daniel Raus předestřel, že půjde o publicistickou stanici kombinující proudové (aktuální) vysílání a bloky staronových pořadů. On i redaktoři dělají vše pro to, aby stávající posluchači Šestky přijali za svou i za pár měsíců se na světě ocitnuvší stanici mluveného slova. 

Stanice už byla sice „počata“, ale stále se jedná o embryonální zárodek. Členové Klubu a všichni posluchači Šestky nemusí s napětím čekat, jestli se koncem roku, parafrázujeme-li to, narodí „chlapeček nebo holčička“, ale mohou se na procesu zrodu spolupodílet – podněty adresovanými vedení rozhlasu a zainteresovaným osobám, jaké typy pořadů ze stávající nabídky stanic by rozhodně chtěli i nadále slýchat… a co by nemělo být opomenuto. Rozhlas jakoukoliv takovouhle nápomocnou iniciativu posluchačů nebere na lehkou váhu. 

Na závěr, při osobních rozpravách s pracovníky Šestky (tentokrát Setkání pomáhala spoluorganizovat paní Silvie Ulrichová a zavítal mezi nás pan šéfredaktor Raus, paní režisérka Vohryzková, paní redaktorka Vrbová a páni redaktoři Bednář, Fingerland, Sedmidubský a Štáhlavský), se členové Klubu shodli, že nejposlouchanější pořady stanice typu Názory a argumenty, tedy „rodinné stříbro“ Šestky, by měly najít své odpovídající místo a především časový prostor i v budoucím vysílacím čase. 

Není-li Vám lhostejné dění v rozhlase a chcete-li se stát členy Klubu přátel Šestky, kontaktujte koordinátora Klubu pana Davida Klímu (davkli@post.cz). Klub má i své stránky klub-sestky.sweb.cz, kde se dozvíte více, a má profil v sítích Facebook a Google+

Autor:  Roman Elner
 

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas