29. června  2010  rubrika: ČRo 6 - klub

Slovo na příští pololetí

Prof. Libor Pátý a Naděje Tondlová - Foto: Milan Brož

Prof. Libor Pátý a Naděje TondlováFoto: Milan Brož

Vážení posluchači, vážení členové Klubu přátel Šestky. Právě před půl rokem v poslední hodině silvestrovského pořadu jsme společně s kolegou Kaliberou před vás předstoupili s blahopřáním k Novému roku. Poděkovali jsme za všechno to, co nám naše stanice dávala svými myšlenkami, podněty k zamyšlení, ale i radostnými, a někdy i méně radostnými zprávami.

I dnes, v době uzavírajícího se pololetí, bychom rádi zopakovali toto naše poděkování a sdělili vám, že i my, kdo se staráme o Klub přátel Šestky, jsme nesložili ruce v klín. V počtu osmi jsme se co měsíc scházeli k jednáním, v nichž jsme si sdělovali své reflexe a nápady, směřující ke zhodnocování a oživování programu naší stanice.  

Nebyly to však jenom rozhovory, ale především myšlenkově uspořádaná a intenzivní práce na hodnocení pořadů Šestky. Podstatnou část těchto hodnocení máme již hotovou a můžete se s ní seznámit na webové stránce.  

Každé hodnocení jsme formulovali v několika etapách, aby bylo skutečně vyjádřením naších společně sdílených názorů, v mnoha případech i názorů dalších, o tuto práci se zajímajících členů klubu. Naši další práci by jistě bylo na prospěch, kdybyste tuto práci reflektovali a podnítili nás k další činnosti v tomto směru. Vaše podněty a připomínky - a zde užíváme formulaci kterou denně slýcháme z úst moderátorů Šestky - budeme rádi přijímat od kteréhokoliv z vás, a to v jakémkoliv směru, nejen v oblasti hodnocení pořadů a připomínek k nim.  

Každým vašim podnětem se budeme zabývat a vyvarujeme se toho, abychom ve vás vzbudili pocit, že píšete do prázdna a zbytečně. Vážili bychom si, kdyby to, co teď právě posloucháte, nebyla jenom slova, znějící v těchto minutách, ale aby vás provázela celé další období a vedla vás ke spolupráci s námi, tj. Klubem přátel Šestky, ale tím i ke spolupráci s naší stanicí Českého rozhlasu 6, kterou máme rádi, a která nám umožňuje se ve svých myšlenkách přibližovat jeden k druhému. 

S upřímným stiskem ruky
Váš Libor Pátý 

Autor:  Libor Pátý
 

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas