10. května  2009  rubrika: ČRo 6 - klub

Ve víru rozhlasového dění na Šestce

Setkání Klubu přátel Šestky - Foto: Dana Josefová, Milan Brož

Setkání Klubu přátel ŠestkyFoto: Dana Josefová, Milan Brož

V sobotu 25.dubna jsme měli v tomto roce první setkání klubu v rozhlase. V úvodu všechny přítomné členy klubu přivítal pan ředitel Peter Duhan. Poděkoval organizátorům setkání. Zde patří náš velký dík paní redaktorce Michaele Krčmové, na jejíchž bedrech leží příprava všech setkání posluchačského klubu.

Pan ředitel vyjádřil radost z přítomnosti nejmladších členů klubu - středoškoláků, mimo jiné také proto, že jejich zapojení v klubu popírá tvrzení, že Čro6 je rádiem pro starší ročníky. 

Pan ředitel pozval členy klubu k uvažování o nové podobě víkendového vysílání Čro6. Proto jsme v následujících dnech po setkání zřídili na fóru k tomuto účelu téma "Náměty pro víkendové vysílání ČRo6", kam mohou členové klubu své návrhy ukládat. Kdo nemá dosud přístup do fóra, může poslat svůj příspěvek e-mailem koordinátorce. 

V další části setkání jsme se přesunuli ke studiovému nahrávání přednášky "Film jako propaganda" v podání pana ředitele Duhana. Přítomný pan redaktor Radko Kubičko celý pořad včetně vstupů členů klubu moderoval. Pan Duhan se o tomto nahrávání a o klubu zmiňuje v následujícím pořadu, který byl tvořen a vysílán týž den za pozoruhodné aktivní účasti člena klubu pana Březiny - poslechněte si zde: http://media.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/_audio/00909331.mp3 Volejte Sestku - 25.04.2009 20:10 (Jsou volby do Evropskeho parlamentu duležité?) 

Mezi tím jsme se také, už ovšem jenom pasivně, účastnili na tvorbě pořadu Názory a argumenty (ČRo 6) 25.04.2009 18:10 Sobotní diskusní fórum: Sestřih diskuse lídrů kandidátek hlavních politických stran pro volby do EP, kterou organizovalo o. s. Evropské hodnoty za účasti ČRo 6. Diskutovali: Z. Roithová , J. Dusík, L. Macek, J. Havel a J. Zahradil. Moderoval R. Kubičko. http://media.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/_audio/00909327.mp3 

Mezi studiovým nahráváním jsme vedli čilý rozhovor s pracovníky rozhlasu o tom, co bychom ještě na vlnách rozhlasu rádi slyšeli: 

Pan Říha předložil k úvaze rozsáhlou práci o souvislosti odsunu německých obyvatel z pohraničí s úpadkem tohoto regionu, zvláště devastací krajiny. Toto téma patrně pro vysílání zpracuje student - člen klubu, který na setkání požádal o praxi na Šestce. 

Pan Brož upozornil na přehlížené nicméně významné téma odsunu Čechů z pohraničí před vypuknutím druhé světové války. N. Tondlová poukázala na to, že stejně devastující vliv na pohraničí mělo například odebrání pozemků českým reemigrantům ze Zelova brzy po jejich návratu do vlasti komunistickou vládou. Uvítala by také kvalitní pořad o likvidaci a odsunu předbělohorské české elity. Zde se ukázala možná spolupráce s paní Hanou Vohryzkovou. 

Z tohoto nástinu je zřejmé, jak obsažné bylo tříhodinové setkání v rozhlase. A to jsem ještě nezmínila vynikající pohoštění s přípitkem. Vedli jsme také individuelní rozhovory s oblíbenými redaktory, kteří nám věnovali na setkání svůj vzácný čas - byli to vedle již zmíněných Jan Sedmidubský, Hana Vohryzková, Daniel Raus, Jiří Ješ, webeditorka Dana Josefová. 

Již tradičně byla přítomnými oceňována přátelská atmosféra setkání. Snad mohu také říci, že všichni účastníci setkání bez ohledu na věk prokázali, že jsou mladí duchem - nechybí jim nadšení pro věc, optimismus, spousta nových myšlenek. 

Předběžně jsme si slíbili příští setkání po prázdninách. Při té příležitosti nabídl člen klubu pan Šváb obohacení příštího programu. To ale nechám neodhalené, jako překvapení. 

Děkuji všem, kteří se v přípravě a průběhu setkání jakkoli zapojili. 

Přeji vše dobré
N. Tondlová 

Autor:  Naděje Tondlová
 

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas