Hovory - věda, zdraví, společnost a životní styl

Čas vysílání: pořad jsme vysílali do února 2013  
 
Molekuly, věda, mozek - Foto:  jscreationzs

Molekuly, věda, mozekFoto:  jscreationzs

Třicetiminutový magazín mapuje aktuální události, domácí i zahraniční objevy a trendy v oblasti vědy, zdravotnictví a dalších oborů lidské činnosti. Zajímavá a aktuální témata analyzujeme, posuzujeme je z odstupu a poznatky zasazujeme do širšího společenského kontextu.

Na tuto programovou řadu volně navazuje pořad Hovory na nejnovější stanici Českého rozhlasu ČRo Plus

Ve společnosti renomovaných expertů se věnujeme aktuálním vědeckým poznatkům z oblasti vědy, zdraví, společnosti a životního stylu. Přinášíme praktické rady, jak prohlubovat zdravý životní styl či se orientovat ve složitém a fascinujícím světě rychle se rozvíjejícího bádání v různých vědeckých disciplínách. 

Nabízíme posluchačům možnost rozvíjet schopnost vyhodnocování významu objevů a novinek a jejich vztahování ke každodennímu životu. 

Témata zpracováváme tzv. s chladnou hlavou. Nehoníme se za novinkami ve snaze být první. Zabýváme se podstatou problému. 

Necháváme zaznít názory odborníků, kteří se nebojí jít proti proudu a kriticky poukazují na nedostatky i mantinely v oblasti vědy, zdraví, či společenského života. A nebojí se kriticky zhodnotit nejen mediální, ale i odborná doporučení týkající se těchto oblastí. 

Magazín Hovory je magazínem pro lidi, kteří se nebojí myslet vlastní hlavou. 


Hovory s podtitulem Mozek a vědomí 

Lidský mozek - Foto: Free Digital Photos

Lidský mozekFoto: Free Digital Photos

Jaký je vztah mezi mozkem a naším vědomím? To je otázka, která ač mnohokrát zodpovězená, přesto zůstává nepoznána a přitahuje pozornost z mnoha různých hledisek od psychologie, psychiatrie, neurověd až po filozofii či prostá lidská dotazování o tom, je-li lidská duše smrtelná, či nikoliv. O tomto a mnohém navíc pojednává jednou za dva měsíce pořad Hovory s podtitulem Mozek a vědomí. Připravuje ho Terezie Jirásková ve spolupráci s Centrem pro neuropsychiatrický výzkum traumatického stresu 1. LF UK a VFN

Připravují: Terezie Jirásková a Libor Dvořák

Historie pořadu:
Od roku 2012 vysílá ČRo 6 magazín Hovory – věda, zdraví, společnost a životní styl. Dříve magazín Hovory o vědě, který jsme vysílali včetně jeho dvouměsíčníku s podtitulem Mozek a vědomí od roku 2005, který zůstal na žádost posluchačů zachován. Díky této změně nabízíme hlubší analýzu a reflexi aktuálních témat z oblasti vědy, zdraví, společnosti, životního stylu, včetně trendů. To vše, z většího odstupu i širšího záběru. 

Od 1. března 2013 začala vysílat stanice ČRo Plus, na kterou se přesunul jak cyklus Hovory, tak pořady s vědeckou tematickou, kterou se zabývalo ČRo Leonardo

Záznamy reportáží a rozhovorů z pořadu si můžete poslechnout v iRadiu. 

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas